معرفی امور دانشجویی معرفی امور دانشجویی

دانشگاه تهران بعنوان دانشگاه مادر کشور هر سال پذیرای خیل عظیمی از طالبان علم و معرفت ایران زمین بوده و یقیناً عده ای از نخبه ترین این جوانان وارد دانشکده اقتصاد می شوند. از آنجائیکه این دانشجویان پس از اتمام تحصیلات در عرصه های مختلف کشور فعالیت خواهند کرد و قطعاً بسیاری ازآنها مدیران و تصمیم گیران آینده کشور خواهند بود، لذا شایسته است علاوه بر کسب مهارت های لازم و کافی در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و ... آگاهی های لازم را بدست آورند تا بتوانند با بینش و شناخت عمیق زمینه های پویایی هر چه بیشتر کشور را فراهم سازند. از سویی چون بسیاری از دانشجویان محیط دانشگاهی و زندگی خوابگاهی را برای اولین بار تجربه میکنند، ممکن است مشکلات و موانعی نیز بر سر راه آنها به وجود آید، بخصوص اینکه تنوع فرهنگی و اختلاف آداب وسلیقه ها در محیط های دانشگاهی به وفور یافت  می شود.

بنابراین دانشگاه فرصت خوبی برای تمرین برقراری ارتباط موثر با دیگران، انتقاد پذیری، از خود گذشتگی و ... می باشد که باید با برنامه ریزی های لازم دانشجویان را در این راه یاری نمود. از آنجا که برای تقویت آمادگی جسمانی و فیزیکی دانشجویان و حفظ نشاط و پویایی آنها، فعالیت های بدنی و ورزشی از اهمیت خاص برخوردار است، معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشکده اقتصاد با درک اهمیت موضوعات فوق، حمایت جدی از نهادهای علمی و فرهنگی و ورزشی فعال در دانشکده را در دستور کار خود قرار داد و به لطف باریتعالی علیرغم مشکلات موجود توانسته است برنامه های مختلفی را به اجرا رساند.

اموردانشجویی معاونت دانشجویی و فرهنگی شامل موارد زیر می باشد:
وام های دانشجویی
خوابگاههای دانشجویی
کاردانشجویی
بیمه دانشجویی
دانشجوی نمونه
عمره دانشجویی
خدمات و تسهیلات دانشجویی
تسویه حساب دانشجویی

معاون امور دانشجویی معاون امور دانشجویی

دکتر هما اصفهانیان

 • مرتبه علمی:  استادیار
 • تخصص:  اقتصاد نیروی کار
 • زمینه های پژوهشی: اقتصاد نیروی کار، اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد خانواده
 • تلفن:61118084
 • پست الکترونیک:esfahanian.homa@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 

همکاران همکاران

 کتایون ملکی

 • تخصص: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
 • پست اجرایی:    مسئول امور فرهنگی و دانشجویی
 • تلفن:61118039 - 88016019
 • پست الکترونیک: kmaleki@ut.ac.ir

 


 مریم مغاری فرد

 • تخصص: کارشناسی تغذیه
 • پست اجرایی     : مسئول تغذیه   
 • تلفن:61118141
 • پست الکترونیک: maghari8226@ut.ac.ir

 


آیین‌نامه‌ نحوه‌ استفاده‌ از وامهای‌ صندوق‌ رفاه‌ دانشجویان‌ در داخل‌ کشور

هدف‌ : صندوق‌ رفاه‌ دانشجویان‌ بمنظ‌ور کمک‌ به‌ تامین‌ بخشی‌ از هزینه‌های‌ دانشجویان‌ ایرانی‌ مستعد وکم‌ بضاعت‌ شاغل‌ به‌ تحصیل‌ در دانشگاه‌ها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ ط‌بق‌ این‌ آیین‌نامه‌ وام‌پرداخت‌ می‌نماید.
فصل‌ اول‌ : شرایط‌ عمومی‌ وام‌ گیرندگان‌
ماده‌ 1 ـ اعتقاد به‌ اصول‌ دین‌ مبین‌ اسلام‌ و یا یکی‌ از ادیان‌ رسمی‌ مصرح‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌.
ماده‌ 2 ـ دارا بودن‌ صلاحیت‌ اخلاقی‌ و رعایت‌ شئون‌ دانشجویی‌.
ماده‌ 3 ـ دارا بودن‌ اولویت‌ نیاز مالی‌.
ماده‌ 4 ـ عدم‌ استفاده‌ از وام‌ یا کمک‌ یا بورس‌ تحصیلی‌ سایر دستگاهها.
ماده ‌5ـ در زمان‌ دریافت‌ وام‌ دانشجویی‌ ، عدم‌ اشتغال‌ به‌ کاری‌ که‌ مستلزم‌ دریافت‌ اجرت‌ می‌باشد(به‌ استثنای‌ کار دانشجوئی‌)
ماده‌ -6 سپردن‌ سند تعهد با ضامن‌ معتبر قبل از دریافت وام (متقاضیان وام تحصیلی و مسکن ورودی جدید می توانند در نیمسال دوم سند تعهد را ارائه نمایند.نوع‌ تعهد را صندوق‌ رفاه‌ دانشجویان‌ تعیین‌ می‌نماید)
فصل‌ دوم‌ : شرایط‌ آموزشی‌
ماده‌ 7 ـ ثبت‌ نام‌ در حداقل‌ تعداد واحدهای‌ مورد لزوم‌ ط‌بق‌ مقررات‌ آموزشی‌ (به‌ عنوان‌ دانشجوی‌ تمام‌ وقت‌)
تبصره‌ - استفاده‌ از وامهای‌ صندوق‌ برای‌ دانشجویانی‌ که‌ آخرین‌ نیمسال‌ تحصیلی‌ خود را می‌گذرانند در صورت‌ داشتن‌ حداقل‌ نصف‌ واحدهای‌ مورد لزوم‌ ط‌بق‌ مقررات‌ آموزشی‌ بلامانع‌ می‌باشد.
ماده‌ 8 ـ مشروط‌ نبودن‌ دانشجو در دو نیمسال‌ قبل‌ .
تبصره‌ 1 ـ اختصاص‌ وام‌ به‌ دانشجویان‌ ورودی‌ جدید در نیمسال‌ اول‌ و دوم‌ تحصیل‌ بدون‌ احتساب‌ معدل‌ انجام‌ خواهد گرفت‌.
تبصره‌2- دانشجویانی‌ که‌ در یک‌ نیمسال‌ مشروط‌ تحصیلی‌ اعلام‌ شوند می‌توانند حداکثر از نصف‌ وام‌ تحصیلی‌استفاده‌ نمایند ، بدیهی‌ است‌ وام‌ مسکن‌ و حق‌ اولاد اینگونه‌ دانشجویان‌ بصورت‌ کامل‌ پرداخت‌ میشود.
تبصره‌ 3 ـ دانشجویانی‌ که‌ دو نیمسال‌ متوالی‌ مشروط‌ شوند از دریافت‌ هر گونه‌ وام‌ در نیمسال‌ بعدی‌ مشروطی‌،محروم‌ میباشند.
ماده‌ 9 ـ مدت‌ استفاده‌ از وامهای‌ تحصیلی‌ و مسکن وضروری و...‌ در ط‌ول‌ تحصیل‌ بشرح‌ زیر میباشد:
دوره‌ کاردانی‌ حداکثر 2 سال‌ تحصیلی‌ (چهار نیمسال‌)
دوره‌ کارشناسی‌ حداکثر 4 سال‌ تحصیلی‌(هشت‌ نیمسال‌)
دوره‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ حداکثر 2 سال‌ تحصیلی‌ (چهار نیمسال‌)
دوره‌ کارشناسی‌ ارشد پیوسته‌ و دکترای‌ عمومی‌ حداکثر 6 سال‌ تحصیلی‌ (دوازده‌ نیمسال‌)
دوره‌ دکترای‌ تخصصی‌ (غیر بورسیه‌) حداکثر 4 سال‌ تحصیلی‌(هشت‌ نیمسال‌)

تبصره‌ 1 ـ چنانچه‌ دانشجو به‌ هر نحوی‌ در دوره‌ای‌ از تحصیل‌ از وام‌ استفاده‌ ننماید ، مدت‌ مذکور جزو دوره‌ مندرج‌ در ماده‌ 9 محسوب‌ خواهد شد و از باقیمانده‌ مدت‌ دوره‌ می‌تواند ، استفاده‌ نماید.
تبصره- 2دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی که درمقطع تحصیلی قبلی خود ازتسهیلات صندوق رفاه دانشجویان استفاده نموده‌اند باید ازطرف معاونت دانشجویی دانشگاه مقطع قبلی درسیستم صندوق رفاه فارغ‌التحصیل اعلام شوند.
تذکر: دانشجو موظف است فرمهای درخواست وام را با اطلاعات صحیح تکمیل نماید . چنانچه خلاف آن ثابت شود دانشجو می‌بایست کلیه وامهای دریافتی را بلافاصله و به طور یکجا بر اساس مقررات پرداخت نماید .

مدت مجاز استفاده از تسهیلات رفاهی) کلیه وامها ـ خوابگاه(

          دوره‌ تحصیلی

              مدت    (از ورودیه)

کاردانی

حداکثر 2 سال ( 4 نیمسال تحصیلی)

کارشناسی ناپیوسته

حداکثر 2 سال ( 4 نیمسال تحصیلی(

کارشناسی پیوسته

حداکثر 4 سال ( 8 نیمسال تحصیلی (

کارشناسی ارشد ناپیوسته

حداکثر 2 سال ( 4 نیمسال تحصیلی (

کارشناسی ارشد پیوسته

حداکثر 6 سال ( 12 نیمسال تحصیلی (

دکترای عمومی

حداکثر 6 سال ( 12 نیمسال تحصیلی (

دکترای تخصصی

حداکثر 4 سال ( 8 نیمسال تحصیلی(

 

مدارک اولیه جهت درخواست وام

لازم است این مدارک یکبار قبل از اولین درخواست وام مقطع تحصیلی جاری در اختیار اموردانشجویی قرار گیرد.

 

انواع وامهای دانشجویی

 

1.وام دانشجویان روزانه

1- وام‌ تحصیلی‌
2-ـ وام‌ مسکن‌
3ـ وام‌ ضروری‌
4ـ ودیعه‌ مسکن‌ متاهلی
5-ـ وام‌ بیمه‌ دانشجویی‌
6 ـ وام ضروری و تحصیلی دانشجویان ممتاز
7 ـ تسهیلات رفاهی دانشجویان قهرمان ورزشی
8- وام یا کمک هزینه واد خاص
9- پرداخت وام به دانشجویان خسارت دیده در حوادث غیر مترقبه نظیر زلزله، سیل و ...
سایر مقررات‌
  ـ چنانچه‌ مشخص‌ شود دانشجوئی‌ اط‌لاعات‌ خلاف‌ واقع‌ در فرمهای‌ مربوط‌ به‌ درخواست‌ وام‌ درج‌نموده‌ است‌ ، وام‌ او قطع‌ و یا بر حسب‌ مورد علاوه‌ بر آن‌ ، دانشجو موظ‌ف‌ به‌ بازپرداخت‌ کلیه‌دریافتهای‌ پیشین‌ بط‌ور یکجا قبل‌ از فراغت‌ از تحصیل‌ (بر اساس‌ فرم‌ تعهد) خواهد بود.

  ـ تشخیص‌ اولویتها و نیازهای‌ دانشجویان‌ به‌ هر یک‌ از وامها و کمکهای‌ مذکور با توجه‌ به‌ ضوابط‌ مربوط‌، با دانشگاه‌ یا موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ است‌ و دانشگاه‌ها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ در اجرای‌ این‌ ضوابط‌ مسئول‌ بوده‌ و صندوق‌ رفاه‌ دانشجویان‌ بر حسن‌ اجرای‌ این‌ آیین‌ نامه‌نظ‌ارت‌ کامل‌ خواهد داشت‌.
- دستورالعمل های اجرایی این آیین نامه حسب مورد، توسط صندوق تهیه و به دانشگاه ها ابلاغ خواهد شد

 ـ وام‌ تحصیلی‌
الف‌ ـ وام‌ تحصیلی‌ به دانشجویان بر اساس درخواست و در صورت اختصاص بودجه از صندوق رفاه تعلق می گیرد. .

ب‌ ـ دانشجویان‌ در کلیه مقاطع

3750000ریال

ج‌ - دانشجویان‌ متاهل‌ مرد که‌ همسرشان‌ دانشجو یا شاغل‌ نباشد

5250000ریال‌

ـ وام‌ تحصیلی‌ برای‌ دانشجویان‌ ممتاز و نمونه‌ دانشگاه‌ها در صورت‌ درخواست‌ حداکثر تا سه‌ برابر با تشخیص‌ ریاست‌ صندوق‌ رفاه‌ دانشجویان‌ قابل‌ افزایش‌ می‌باشد.
تبصره‌ ـ دانشجویان‌ زن‌ که‌ به‌ علت‌ شهادت‌ ، فوت‌ ، از کارافتادگی‌ همسر یا متارکه‌ ، فرزندانشان‌ را تحت‌ تکفل‌ دارند با ارائه‌ اسناد و مدارک‌ قانونی‌ می‌توانند از حق‌ تاهل نیز بهره‌مند گردند.

فرم وام

 - وام‌ ضروری‌
الف‌ ـ به‌ حداکثر 5% دانشجویانی‌ که‌ در نتیجه‌ رویدادها با مشکل‌ مالی‌ مواجه‌ میشوند به‌ پیشنهاد معاونت‌ دانشجویی‌ و فرهنگی‌ دانشگاه‌ها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ و موافقت‌ رئیس‌ دانشگاه‌، موسسه‌یا مقام‌ مجاز از ط‌رف‌ ایشان‌ وام‌ ضروری‌ تعلق‌ می‌گیرد.

ب‌ ـ سقف‌ وام‌ ضروری‌ برای‌ هر رویداد در ط‌ول‌ تحصیل‌ یک‌ نوبت‌ حداکثر

3000000 ریال‌

تبصره‌ ـ سقف‌ وام‌ ضروری‌ برای‌ تهیه‌ پایان‌ نامه‌ دوره‌

کارشناسی‌ ارشد غیر بورسیه

3000000ریال

دکتری‌ تخصصی‌ غیر بورسیه

5000000ریال

ج ـ وام‌ ضروری‌ به‌ دانشجویان‌ ممتاز و نمونه‌ دانشگاه‌ها در صورت‌ درخواست‌ حداکثر تا سه‌ برابر با تشخیص‌ ریاست‌ صندوق‌ رفاه‌ دانشجویان‌ قابل‌ افزایش‌ می‌باشد.
1
ـ وام‌ ضروری‌ به‌ دانشجویانی‌ که‌ مواجه‌ با رویدادی‌ خاص‌ شده‌اند و برای‌ ایشان‌ موجب‌ بروز مشکلات‌ مالی‌ گردیده‌ است‌ ، شامل‌ موارد زیر ، حداکثر تا 6 ماه‌ پس‌ از وقوع‌ رویداد تعلق‌ می‌گیرد.
1
ـ1ـ وقوع‌ حوادث‌ ط‌بیعی‌ (زلزله‌ ـ سیل‌ ـ خشکسالی‌ و) ...
1-2
ـ آتش‌ سوزی‌
1-3ـ تصادف‌
1-4ـ فوت‌ یکی‌ از بستگان‌ درجه‌ یک‌
1-5ـ بیماری‌
1-6ـ خرید عینک‌ ط‌بی‌
1-7ـ پیش‌ پرداخت‌ مسکن‌ استیجاری‌
1-8ـ هزینه‌ پایان‌ نامه‌ تحصیلی‌
1-9ـ هزینه‌ خرید لوازم‌ کمک‌ آموزشی‌
تبصره‌ ـ متقاضیان‌ وام‌ ضروری‌ فقط‌ در ط‌ول‌ سنوات‌ مجاز تحصیلی‌ می‌توانند درخواست‌ وام‌ نمایند.
2
ـ میزان‌ وام‌ پرداختی‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ بیش‌ از مبلغ‌ مورد تقاضای‌ دانشجو بر اساس‌ مدارک‌ و اسناد ارائه‌ شده‌ نخواهد بود.
3
ـ وام‌ ضروری‌ فقط‌ بر اساس‌ جدول‌ امتیاز بندی‌ پرداخت‌ می‌گردد.

- پرداخت وام به دانشجویان خسارت دیده در حوادث غیر مترقبه نظیر زلزله، سیل و ...
به دانشجویانی که هنگام وقوع حادثه در یکی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شاغل به تحصیل بوده وام یا تسهیلات پرداخت می شود.

فرم وام علاوه بر ارائه مدارک اولیه:

ـ وام ضروری دانشجویان مبتکر
به دانشجویان مبتکر که حائز شرایط دریافت وام شده و به تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، دبیرخانه جشنواره خوارزمی و جشنواره جوان خوارزمی یا معاونت پژوهشی دانشگاه رسیده  وام پرداخت می شود.این وام در دو مرحله پرداخت می گردد.

حداکثر مبلغ وام

10.000.000ریال

 ـ تسهیلات رفاهی دانشجویان قهرمان ورزشی
به دانشجویان قهرمان ورزشی که نفرات اول تا سوم با تایید اداره کل تربیت بدنی دانشگاه یا اداره کل تربیت بدنی وزارت متبوع، حائز شرایط شناخته می شوند وام ضروری به شرح زیر پرداخت می شود:
الف ـ مقاطع کاردانی و کارشناسی نا پیوسته دو برابر سقف مجاز وام ضروری.
ب ـ مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته و نا پیوسته، دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی، سه برابر سقف مجاز وام ضروری.:

- وام یا کمک هزینه موارد خاص
به دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات، مبتلا به بیماریهای خاص و پرهزینه و سایر موارد مشابه که به تشخیص رئیس صندوق رفاه و تایید وی باشد وام یا کمک هزینه قابل پرداخت می باشد.

حداکثر مبلغ وام تا سقف

20.000.000ریال

 

ـ ودیعه‌ مسکن‌
به‌ منظ‌ور کمک‌ به‌ دانشجویان‌ متاهل‌ مقاطع مختلف تحصیلی فاقد خوابگاه،‌ پرداخت‌ ودیعه‌ مسکن‌ طبق جدول زیر در مقابل‌ ارائه‌ اجاره‌ نامه‌ رسمی‌ تعلق‌ خواهد گرفت‌. اطلاعات این‌ دسته‌ از دانشجویان‌ می‌باید در فرم‌ مشخص‌ شده‌ به‌ همراه‌ مدارک‌ مورد نیاز از ط‌ریق‌ سیستم جامع به‌ صندوق‌ ارسال‌ گردد. میزان‌ این‌ وام‌ جز بدهیهای‌ دانشجو محسوب‌ گردیده‌ و در پایان‌ تحصیل‌ در همان‌ مقط‌ع‌، بط‌ور یکجا به‌ صندوق‌ رفاه‌ تادیه‌ گردد.

مقطع کاردانی و کار شناسی مبلغ ودیعه

50000000ریال

مقطع تحصیلات تکمیلی مبلغ ودیعه

75000000ریال

2.وام های دانشجویان نوبت دوم

باتوجه به ایجاد تسهیلات بانکی موضوع تبصره3 قانون بودجه کل کشور مبنی بر پرداخت وام به دانشجویان نوبت دوم، آئین نامه زیر تدوین می گردد.
تعریف دانشجوی پرداخت کننده شهریه:
دانشجویان نوبت دوم ، نیمه حضوری ، پیام نور، علمی - کاربردی و غیر دولتی- غیرانتفاعی به دانشجویانی گفته می شود که از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور یا دوره های رسمی دانشگاه های جامع علمی - کاربردی و پیام نور  که منتهی به دریافت مدرک تحصیلی مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می گردد، در کلیه مقاطع تحصیلی از سال تحصیلی 83-1382 با عنوان مذکور پذیرفته شده اند.
تبصره- چنانچه موسسات آموزش عالی دارای مجوز شورای گسترش آموزش عالی برای پذیرش دانشجوی مجازی باشند و اسامی دانشجویان مجازی آنها از طریق سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان پذیرفته شده اعلام گردد، به دانشجویان دوره الکترونیکی(مجازی) آنها شهریه پرداخت می شود.
شرایط عمومی وام گیرندگان:
-1
عدم استفاده از بورس ، کمک یا وام موسسات دیگر.
-2
دارا بودن اولویت نیاز مالی.
-3
سپردن تعهد محضری با ضامن معتبر قبل از دریافت وام.

شرایط آموزشی:
-1
ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق مقررات آموزشی(به عنوان دانشجوی تمام وقت(
- 2
دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی می تواند درخواست وام نماید.

مبلغ وام:

مقطع

مبلغ کل در مقطع(ریال)

تعداد نوبت ترم

مبلغ هر نوبت(ترم)(ریال(

کاردانی و کارشناسی ناپیوسته

-----------------

4

------------------

کارشناسی پیوسته

-----------------

8

------------------

کارشناسی ارشد نا پیوسته

40.000.000

4

10.000000

دکتری تخصصی نا پیوسته

200000000

8

25000000

تبصره: وام به حسابی که آموزش دانشگاه اعلام می نماید بابت شهریه دانشجو واریز می گردد

فرم وام شهریه.

       آیین نامه نحوه واگذاری و اداره خوابگاه دانشجویی براساس دستور العمل صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم


شرایط واگذاری :
شرایط واگذاری خوابگاه دانشجویی و نحوه امتیازبندی آن با توجه به امکانات موجود دانشگاه برای دانشجویان غیربومی که امکان تردد روزانه از محل سکونت به محل دانشگاه را ندارند، با رعایت اولویت های زیر توسط دانشگاه تعیین می گردد:
- دانشجویان دارای مقام­های برتر در سطح ملی و بین المللی در زمینه های علمی، ورزشی و فرهنگی بر اساس آیین نامه های مصوب.
- دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره).
- دانشجویان شاهد و ایثارگر.
- دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی.
تبصره: شرایط و نحوه اولویت بندی در واگذاری خوابگاه های ﻣﺘﺄهلی با توجه به امکانات موجود توسط دانشگاه تعیین می گردد.


نحوه و مدت اسکان :
دانشجویان واجد شرایط با توجه به امکانات و تعداد متقاضیان می توانند از تاریخ شروع به تحصیل به شرح زیراز خوابگاه های دانشجویی برخوردار شوند:
- دانشجویان دوره های کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر4 نیمسال.
- دانشجویان دوره های کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی حداکثر 8 نیمسال.
- دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد پیوسته (دامپزشکی) حداکثر12 نیمسال.
تبصره 1- معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه می­تواند در صورت کمبود امکانات موجود حداکثر مدت استفاده از خوابگاه های دانشجویی را کاهش دهد.
تبصره 2- چنانچه دانشجو در دوره­ای از تحصیل از خوابگاه دانشجویی استفاده نکند، به نسبت باقیمانده دوره تا سقف معین می تواند از خوابگاه دانشجویی برخوردار شود.
تبصره 3- معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه می­تواند با در نظر گرفتن شرایط خاص دانشجو و امکانات موجود، مجوز اسکان دانشجو وحداکثر برای دو نیمسال مازاد بر سقف تعیین شده و با رعایت مقررات صندوق رفاه دانشجویان صادر کند.
تبصره 4- در صورت عدم تخلیه خوابگاه در موعد مقرر، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه می­تواند نسبت به صدور مجوز تخلیه محل سکونت دانشجو اقدام نماید.
تبصره 5- دانشگاه می­تواند در صورت وجود برنامه آموزشی ایام تابستان به دانشجویان واجد شرایط خوابگاه واگذارکرده واجاره بهای مربوط رابه صورت نقدی دریافت کند.


ودیعه :
دانشجوی ساکن در خوابگاه ملزم به حفظ و نگهداری اموال موجود در خوابگاه است و در صورت وارد آوردن خسارت، جبران کلیه خسارت های وارده به عهده دانشجو خواهد بود. لذا به منظور جبران خسارت های احتمالی وارده در طول مدت اقامت، مبلغی به عنوان ودیعه از دانشجو دریافت و به حساب مربوط واریز می شود تا در صورت نیاز برای جبران خسارت وارده به خوابگاه، مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره 1- دانشگاه هر ساله مناسب با نوع خدمات خوابگاهی مبلغ ودیعه را پس از ﺗﺄیید صندوق رفاه دانشجویان تعیین می کند.
تبصره 2- دانشگاه در هنگام تسویه حساب دانشجو، در صورت عدم ایجاد خسارت، مبلغ ودیعه وی را اعاده می نماید.


مقررات عمومی :
دانشجو در مدت اقامت در خوابگاه های دانشجویی ملزم به رعایت مقررات عمومی به شرح زیر است:
- ساعت ورود و خروج مجاز دانشجویان ساکن در خوابگاه و اوقات ملاقات بر حسب فصول سال از سوی اداره خوابگاه های دانشجویی دانشگاه تعیین و اعلام می­شود.
- به منظور رعایت سکوت و آرامش، به تناسب فصول، ساعاتی به عنوان زمان سکوت عمومی توسط اداره خوابگاه اعلام می­شود.
- استفاده از وسایل سمعی و بصری و رایانه در صورت رضایت ساکنین اتاق و عدم تجاوز به حقوق دیگران و رعایت موازین قانونی بلامانع است.
- پذیرش میهمان در اتاق دانشجو ممنوع است.
- بازرسی از اتاق دانشجویان صرفاً با مجوز کتبی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مجاز است.
- ورود ملاقات کننده مرد به خوابگاه خواهران و ورود ملاقات کننده زن به خوابگاه برادران ممنوع است وانجام ملاقات صرفاً در محل های ویژه که توسط اداره خوابگاه­های دانشجویی تعیین می شود ، مجاز است.
- در صورت اعلام کتبی ولی دانشجو ، اقامت دانشجویان دختر در خارج از خوابگاه ، صرفاً برای مدت معین و در محل های اعلام شده ازسوی ولی دانشجو، بلامانع است.
- انجام نظافت اتاق و حفظ بهداشت عمومی خوابگاه بر عهده دانشجویان ساکن خوابگاه است.
- دانشگاه می تواند غیبت دانشجوی ساکن در خوابگاه را به خانواده دانشجو اطلاع دهد.
- در صورت غیبت مستمر دانشجو، دانشگاه می­تواند در مورد ادامه سکونت دانشجو تجدید نظر کند.


مقررات اخلاقی و فرهنگی :
رعایت شعائر و شئونات اسلامی، حجاب اسلامی ، رعایت حقوق ساکنین اماکن مسکونی مجاور و یا مشرف بر خوابگاه های دانشجویی و حفظ آرامش ساکنین داخل و خارج ساختمان برای کلیه دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشجویی الزامی است.
- در صورت عدم رعایت موارد مندرج در این آیین نامه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه می­تواند برابر مقررات با دانشجوی خاطی برخورد کند.

خوابگاه های دانشجویی شامل :
1- خوابگاه مجردی

2- خوابگاه متاهلین

3-خوابگاه تابستانی

کار دانشجوئی

درهر ترم تحصیلی تعداد محدودی دانشجو بعنوان دستیار آموزشی وپژوهشی با اساتید محترم دانشکده همکاری مینمایند ونیز اشتغال پاره وقت (چندساعت درهفته) دربخش هایی ازدانشکده نظیر کتابخانه، سایت، واحد ورزش و سایر بخش ها بصورت خدماتی به کار اشتغال مینمایند.

 

بیمه دانشجویی

کلیه دانشجویان در طول تحصیل بصورت رایگان مشمول بیمه حوادث می باشند.

فرم های مربوطه

به منظور شناسایی و معرفی الگوی مناسب دانشجویی، افزایش مراتب معنوی و تشویق دانشجویان به پایبندی و گسترش اصول و ارزشهای اسلامی و با هدف افزایش تحرک و شادابی اجتماعی و شناسایی استعدادهای برتر علمی فرهنگی در بین دانشجویان، آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه تدوین می گردد.
تعریف:
دانشجوی نمونه: فردی است که به لحاظ ویژگی های علمی، فرهنگی و رعایت شئون دانشجویی سرآمد دانشجویان دیگر باشد.
ویژگی های علمی: شامل فعالیت های آموزشی و پژوهشی
ویژگی های فرهنگی: شامل فعالیت های ایثارگری، قرآنی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی، هنری و ادبی.
شئون دانشجویی: شامل رعایت ضوابط و مقررات، رفتار، اخلاق، اعتقادات دینی و مذهبی.
شرایط شرکت کنندگان:
دانشجویانی که براساس ضوابط و مقررات وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور اعم از دولتی، غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی راه یافته اند با رعایت شرایط زیر می توانند در این رقابت شرکت نمایند.
الف: گذرانیدن پنجاه درصد واحدهای درسی در حداقل سنوات مجاز تحصیلی در هریک از مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای.
ب: دفاع از پروپزال پیشنهادی در مقطع دکتری تخصصی(Ph.D).
تبصره 1:دانشجویانی که تا پایان شهریور ماه هر سال دانش آموخته می شوند می توانند در همان سال در این رقابت شرکت نمایند.
تبصره 2: دانشجویان در هر مقطع تنها یک بار می توانند بعنوان دانشجوی نمونه انتخاب شوند.
تبصره 3: داشتن حداقل معدل کل مندرج در جدول زیر و حداقل شش امتیاز از بخش شئون دانشجویی برای شرکت در این رقابت الزامی است.
 

مقطع

معدل

کاردانی و کارشناسی نا پیوسته

16

کارشناسی پیوسته

16

کارشناسی ارشد نا پیوسته

17

دکتری تخصصی Ph.D

17


تبصره 4: دانشجویان دارای سابقه محکومیت در شورای انظباطی دانشگاه/دانشکده و یا مراجع قانونی ذیربط امکان شرکت در این رقابت را ندارند.
تبصره 5: ارائه تاییدیه برای کلیه فعالیت های علمی (آموزشی و پژوهشی) و فرهنگی ضروری است.
تبصره 6: ارایه مجوز از وزارت قرهنگ و ارشاد اسلامی و گواهی در دست چاپ بودن از چاپخانه برای کلیه تالیفات، ترجمه و یا گردآوری ضروری است.

نکات و شرایط مهم

آئین نامه انتخاب دانشجوی نمونه

فرم ها

 

نحوه باز پرداخت تسهیلات دریافتی:

نحوه باز پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به دو صورت نقدی و اقساط می باشد:

1- پرداخت نقدی
در این روش دانشجو کل بدهی را به صورت یکجا پرداخت می نماید.
-2 پرداخت به صورت اقساط
2-1- کلیه دانشجویانی که درخواست تقسیط بدهی را دارند (در صورت موافقت با قسطی شدن بدهی) موظف هستند 10 درصد از کل بدهی تمام مقاطع تحصیلی را بپردازند.
2-2-
دانشجویانی که بدهی خوابگاه آنان از سال 86 به بعد می باشد می بایست بدهی خوابگاه را یکجا پرداخت نمایند.
2-3-
تاریخ سررسید اقساط نه ماه پس از فراغت از تحصیل می باشد.
2-4-
تعداد اقساط در دوره کاردانی و کارشناسی نا پیوسته حداکثر 36 ماه و دوره کارشناسی حداکثر60ماه و دوره های کارشناسی ارشد پیوسته، نا پیوسته و دکترای تخصصی حداکثر 72 ماه می باشد.
2-5-
دانشجویانی که مهلت تقسیط بدهی آنان فوت شده است (یعنی 9 ماه از تاریخ فارغ التحصیلی آنان گذشته است) می بایست کل بدهی را یکجا بپردازند. این بند شامل کلیه دانشجویان از جمله مشمولین خدمت سربازی و شاغلین به تحصیل در مقاطع بالاتر نیز می شود.
2-6-
تارکین تحصیل اعم از اخراجی، انصرافی و ترک تحصیل ملزم به باز پرداخت یکجای بدهی  خود می باشند.
تبصره: در صورت تشخیص دانشگاه مبنی برعدم بضاعت مالی، وام شهریه تارکین تحصیل(ایثارگران، خانواده های تحت پوششش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و دانشجویان دارای شرایط خاص به تشخیص معاونت دانشگاه) حداقل یکساله و حداکثر تا سه سال تا ظرفیت حداکثر 10% دانش آموختگان هر دانشگاه قابل تقسیط خواهد بود.
2-7-
مدت خدمت نظام وظیفه به زمان مندرج در بند 2-3 اضافه می گردد.
2-8-
تحویل ریز نمرات و مدارک به دانشجوی استفاده کننده از این تسهیلات منوط به ارائه تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان خواهد بود.
2-9-
مبلغ کارمزد وام شهریه در پایان تحصیل به صورت اقساط از دانش آموخته اخذ می شود.
2-10-
کارمزد دریافتی از دانشجویان سالیانه چهاردرصد بوده و بصورت زیر محاسبه می شود.
*
کارمزد طول دوره دریافت وام تا زمان شروع بازپرداخت بصورت روزشمار محاسبه می شود:

0.04*وام شهریه*(365/تعداد روزهای مورد استفاده از وام طی نوبت های وام)=کارمزد طول تحصیل

* تبصره: با توجه به نیمسال پرداخت وام، شروع محاسبه روز شمار کارمزد برای نیمسال اول 1/7/ (اول مهرماه) و نیمسال دوم 15/11/(پانزدهم بهمن ماه) می باشد.

روش تسویه حساب خوابگاه دانشجویان بهره مند از سکونت در خوابگاه

1- دانشجویانی که بدهی خوابگاه آنان در سیستم فاز 2 صندوق رفاه دانشجویان بصورت کامل (ثبت بدهی تمام نیمسال های تحصیلی دانشجو) ثبت شده باشد؛ به امور خوابگاهها معرفی نخواهند شد.

بنابراین ملاک عمل برای کلیه همکاران امور دانشجویی دانشکده ها و پردیس ها جهت ثبت بدهی خوابگاه در سیستم تسویه حساب دانشگاه(payup) ؛ جمع بدهی خوابگاه مندرج در فاز 2 صندوق رفاه دانشجویان می باشد. لذا از معرفی حضوری دانشجو به امور خوابگاهها بابت اخذ گزارش بدهی خوابگاه خودداری می نمایند. (عطف به بخشنامه شماره229765 مورخ 23/9/89)

2- دانشجویانی که بدهی آنان در سیستم فاز 2  بصورت ناقص( عدم ثبت بدهی خوابگاه حتی اگر یک نیمسال) ثبت شده باشد همچنان مثل گذشته به امور خوابگاهها معرفی و می بایست تاییدیه بدهی از اداره کل امور خوابگاهها اخذ و تحویل امور دانشجویی دانشکده / پردیس محل تحصیل شود.

نکته : اداره کل امور خوابگاهها با توجه به این بخشنامه از این پس مبلغ و جدول بدهی را به امور دانشجویی دانشکده ها/پردیس ها اعلام نخواهد کرد بلکه فقط اعلام می نماید بدهی مندرج در سیستم فاز 2 مورد تایید می باشد

3- دانشجویانی که فارغ التحصیلی آنان قبل از سال 82 می باشد جهت تسویه حساب می بایست به خوابگاه مراجعه نمایند.

توجه مهم: دانشجویان می توانند از طریق منو پورتال دانشجویی مراحل بانکی تسویه حساب ( پرداخت فیش 10%، خوابگاه و...) و اقساط دفترچه خود را پرداخت نمایند.

 

 

وام زیارت عمره دانشجوئی

 • یک بار در طول تحصیل پرداخت می گردد
 • مبلغ وام 5000000 ریال می باشد.

وام عمره دانشجویی

توجه فرم مربوطه بعد از تکمیل به اموردانشجویی تحویل گردد .