اخبار اخبار

آزمون تافل عربی

با توجه به بخش‌نامه‌ی شماره ۱۶۸۳۴۲/‏پ/‏۱۲۲‬ به تاریخ ۲۷/‏۰۶/‏۱۳۹۵‬ ‬ در خصوص وضعیت ارائه مدرک زبان عمومی توسط دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه تهران و نیز جلسه‌ی مورخ ۰۹/‏۰۶/‏۱۳۹۵‬ کمیته منتخب شورای آموزشی و جلسه‌ی مورخ ۱۶/‏۰۶/‏۱۳۹۵‬ شورای آموزشی دانشگاه، دانشجویان مورد نظر می‌توانند زبان عربی را نیز به عنوان یکی از زبان‌های خارجی تعیین‌شده برای آزمون زبان عمومی دکتری انتخاب نمایند. دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران افتخار دارد که برای نخستین بار آزمونی جهت تعیین سطح مهارت‌های زبان عربی (ا شتمال) با مجوز از اداره کل آموزش دانشگاه تهران، در تاریخ ۲۸/‏۰۴/‏۱۳۹۶‬ برگزار کند.