اخبار اخبار

آزمون دکتری-مرحله دوم

اطلاعیه

 

داوطلبین محترم بعد از خروج از جلسه امتحان اصل مدارکی را که بارگذاری نمودند به آقای امیری تحویل نمایند و در تاریخ 19/4/96 جهت اعاده اصل مدارک به آموزش تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند.

آموزش تحصیلات تکمیلی

27/3/96