اخبار اخبار

اسامی داوطلبان استعدادهای درخشان دکتری سال 97

 

اسامی پذیرش داوطلبان استعدادهای درخشان دکتری تخصصی سال 97 به شرح ذیل در روز های 9 و 10 تیر ماه ساعت 8 صبح  با در دست داشتن اصل مدارک جهت مصاحبه به دانشکده اقتصاد مراجعه نمایند:

1-             مهلا روحبخش اجتماعی

2-            طاهره علی نژاد تبریزی

3-           صالح راد

4-           صادق محمدی

5-            محمد تیموری

6-            نجمه اکبری

7-           هانیه قاسمیان مقدم

8-           سارا معصوم زاده

9-             سید مجتبی زری باف

10-         مریم غفور بروجردی

11-         طاهره رحمانی

12-        آرمان روشندل

13-       یاسمن نبوی

14-       محمد سرلاب

15-        رعنا عباسقلی نژاد اسبقی

16-        هانیه فتحی نوران بناب

آموزش تحصیلات تکمیلی

03/4./97