اخبار اخبار

اطلاعیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی-سنوات

 

اطلاعیه مهم

 

 

 

به اطلاع دانشجویان ارشد ورودی 94 و دکتری ورودی 92 میرساند که سنوات مجاز به اتمام رسیده است و جهت بررسی کار آموزشی مراجعه نمایند.

 

آموزش تحصیلات تکمیلی

 11/10/96