اخبار اخبار

اطلاعیه-دانشجویان تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه

 

دانشجویانی که درخواست تاییدیه خود را به نماینده دفتر پیشخوان مستقر در دانشکده ارائه نموده اند موظف هستند بعد از ثبت نام حضوری به دفتر پیشخوان شماره 1941 به نشانی مشروحه ذیل مراجعه و پیگیری نمایند.

تهران – خیابان ولیعصر بالاتر از پارک ساعی روبروی ایستگاه 32 بی – آر – تی – کوچه چمن پلاک 2 طبقه اول واحد یک.

 

آموزش تحصیلات تکمیلی 29/6/96