اخبار اخبار

اعطای جایزه تجاری­ سازی به دانشگاه­ ها و مؤسسات پژوهشی از طریق شرکت­ های دانش­ بنیان تابعه

بدین وسیله به پیوست موافقت ­نامه شماره 11/65800 مورخ 94/2/15 با عنوان " اعطای جایزه تجاری­ سازی به دانشگاه­ ها و مؤسسات پژوهشی از طریق شرکت­ های دانش­ بنیان تابعه" جهت استحضار جنابعالی، محققین گرامی و دانشجویان معزز، تقدیم می­گردد (پیوست شماره 1). این موافقت نامه درحقیقت فرصتی را در اختیار دانشگاه تهران قرار می دهد که متناسب با فروش محصول یا خدمات فناورانه منتخب شرکت های دانش بنیان، تا سقف 500 میلیون تومان از جایزه تجاری سازی در نظر گرفته شده بهره مند شود. لازم به تو ضیح است، بر اساس مفاد موافقتنامه و آئین نامه مربوطه، اولاً این جایزه عمدتاً در پیشتیبانی از فرآیند تجاری سازی و تقویت زیرساخت های گروه یا آزمایشگاهی که منشاء پروژه منجر به تولید محصول دانش بنیان بوده است، هزینه خواهد شد، ثانیاً شرکت های دانشگاهی تعریف شده در این موافقت نامه، به شرکت های دانش بنیانی اطلاق می شود که ضمن مالکیت بیش از 34 درصد سهام شرکت توسط عضو یا اعضای هیأت علمی دانشگاه، نام شرکت در فهرست شرکت های دانش بنیان سایت شده در کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ­ها و مؤسسات دانش ­بنیان وابسته به معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری، قابل مشاهده باشد. آئین ‌نامه تشخیص صلاحیت شرکت ­های دانش بنیان و پیوست های آن نیز در سایت:

http://daneshbonyan.isti.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=2&pageid=129

بارگذاری شده ­است. البته با مذاکراتی که به عمل آمده، شرکت هایی که فرایند تشخیص صلاحیت را از مسیر سامانه مربوطه هر چه سریعتر آغاز کرده و دارای کارتابل مختص خود باشند نیز ملاک عمل برای احتساب جایزه خواهند بود.

با عنایت به موارد فوق، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در صدد است، با دریافت اطلاعات مربوط به شرکت­ های دانش ­بنیان مشمول این موافقتنامه و انتخاب 5 محصول / خدمات فناورانه پر فروش آنها در سال های 92 و 93، شرایط برخورداری دانشگاه از سقف جایزه در نظر گرفته شده یعنی مبلغ یک میلیارد تومان برای دو سال را فراهم کند. ناگفته نماند، ترجیح شرکت ها برای ارائه اطلاعات فروش خود، چشم پوشی دانشگاه از مالکیت بر دارایی فکری وابسته به محصول / خدمات دانش بنیان منتخب، خواهد بود. لذا خواهشمند است، همانگونه که انتظار می رود، کلیه پردیس ­ها، دانشکده­ ها و گروه­های آموزشی، با تکمیل و عودت فرم پیوست شماره (2)، حد اکثر تا تاریخ 31 مرداد، ما را در بهبود مستمر و اجرای موفق سیاست های دانشگاه در حوزه تجاری سازی علم و فناوری، مجددانه یاری رسانند.

فایلهای پیوست