اخبار اخبار

آغاز ثبت نام وام های دانشجویی نیمسال دوم 97-96

    دانشجویان متقاضی وام طبق جدول زمانبندی‬ نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان اقدام نمایند.