اخبار اخبار

اولین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران

به استحضار می‌رساند معاونت فرهنگی در راستای اهداف برنامه‌ی سوم دانشگاه تهران به‌منظور «ارتقای اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری اجتماعی» اولین دوره‌ی جشنواره‌ی فرهنگ دانشگاه تهران را در ۴-۸ آذرماه ۱۳۹۶ در محورهای زیر برگزار می‌کند:

۱- انجمن‌های علمی دانشجویی

۲- کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی

۳- نشریات دانشجویی

۴- ایده‌های برتر فرهنگی

۵- آثار و تولیدات فرهنگی و هنری دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کارکنان

۶- پژوهش‌های برجسته در حوزه فرهنگ دانشگاهی

۷- مدیران و کارشناسان برتر فرهنگی

جهت دریافت اطلاعات کامل به سایت اداره کل معاونت فرهنگی و اجتماعی مراجعه نمایید.