اخبار اخبار

برنامه سخنرانی های نیمسال دوم 96-1395

دانشگاه تهران

دانشکده اقتصاد

برنامه سخنرانی های  نیمسال  دوم 96-1395

روزهای یکشنبه  ساعت 15-13:30

مکان :سالن شماره 2

شماره

عنوان سخنرانی

سخنران

تاریخ

1

بررسی بودجه سال 1396

جناب آقای دکتر محمد قاسمی

20/1/1396

2

نگاهی معرفت شناختی به جایگاه و منشاء ناولتی در توسعه اقتصادی

جناب آقای دکتر محمود متوسلی

27/1/1396

3

اشکال منطقی بر مدل رشد نئوکلاسیک(سولو)

جناب آقای علیرضا نقی پور

3/2/1396

4

بحران در علم اقتصاد؟!

جناب آقای دکتر ابراهیم گرجی

10/2/1396

5

چیستی اقتصاد اسلامی و بررسی نسبت آن با علم اقتصاد

جناب آقای دکتر حسن سبحانی

17/2/1396

6

کلاسیسیسم اقتصادی

جناب آقای دکتر علیرضا رحیمی بروجردی

24/2/1396

7

نقد و بررسی برنامه های توسعه با تاکید بر برنامه ششم

جناب آقای دکتر الیاس نادران

31/2/1396

 

 

 

معاونت پژوهشی