اخبار اخبار

برگزاری انتخابات الکترونیکی شورای صنفی دانشجویی دانشگاه

رگزاری انتخابات الکترونیکی شورای صنفی دانشجویی دانشگاه در تاریخ ۰۵/‏۰۳/‏۹۷‬ می‌باشد.

  آدرس سایت:  vote.ut.ac.ir بدون نیاز به utvpn