اخبار اخبار

برگزاری سومین مجمع انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران

با عنایت به برگزاری سومین مجمع انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در تاریخ دوشنبه ۱۵ آبان ماه سال جاری، از دبیران و اعضای انجمن‌های علمی دانشجویی پردیس / دانشکده جهت حضور در مجمع دعوت می‌گردد.

زمان: روز دوشنبه ۱۵/‏۰۸/‏۹۶‬ از ساعت ۱۵/۳۰

مکان: باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران