اخبار اخبار

بنیادملی نخبگان

 در خصوص زمان بندی انجام فعالیت و درخواست تسهیلاتِ مشمولین جوایز بنیاد نخبگان، به استحضار می‌رساند بر اساس زمان بندی اعلام شده از سوی بنیاد ضروری است دانشجویان مشمول جوایز نسبت به بارگذاری مستندات جوایز در سامانه ثریا اقدام نمایند.  از آنجا که تاریخ درخواست ثبت تقاضا برای دریافت جوایز متفاوت می‌باشد، دانشجویان باید جهت اطلاع از زمان بهره مندی از جوایز به کتاب راهنمای راجا سال ۹۶( تعبیه شده در سایت معاونت آموزشی دانشگاه - استعداد درخشان) مراجعه نمایند و طبق آن مستندات لازم را در باکس مربوط به جایزه مورد نظر بارگذاری نمایند. شایان ذکر است بنیاد به درخواست‌های ارسالی بعد از مهلت تعیین شده ترتیب اثر نخواهد داد.