اخبار اخبار

بیست و هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

نظر به اینکه بیست و هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران هم زمان با هفته ملی پژوهش و فناوری، هفته آخر آذر ماه سال جاری برگزار می‌گردد، خواهشمند است مقرر فرمائید موارد زیر به اطلاع تمامی اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان و کارشناسان محترم پژوهشی رسانده شود:

۱- با عنایت به اینکه در خصوص انتخاب پژوهشگران پیشکسوت نمونه، برجسته، نمونه و جوان نمونه، گزارش اخذ شده از سامانه rtis ملاک بررسی و انتخاب می‌باشد، لذا چنانچه اعضا محترم هیئت علمی، متقاضی شرکت در رقابت انتخاب برگزیدگان جشنواره هستند، ضرورت دارد تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ نسبت به تکمیل اطلاعات خود در بخش جشنواره پژوهش سایت معاونت پژوهشی دانشگاه به آدرس: research.ut.ac.ir و انعکاس موضوع به معاونت پژوهشی واحد ذیربط اقدام نمایند.

۲- اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان و کارشناسان محترم پژوهشی با مراجعه به سایت مذکور و مطالعه آئین نامه‌های جشنواره، در صورت دارا بودن شرایط لازم برای انتخاب طرح پژوهشی کاربردی منتخب (برجسته، نمونه و ویژه)، دستاورد پژوهشی ویژه، رساله و پایان نامه نمونه و کارشناس پژوهشی نمونه، درخصوص تکمیل فرم‌ها در بخش ثبت نام متقاضیان و ارائه مدارک به معاونت پژوهشی واحد مربوط تا تاریخ مذکور اقدام نمایند.

موعد ارسال مدارک از واحدها به اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه تاریخ ۰۱/‏۰۸/‏۱۳۹۷‬ ‬ می‌باشد. مدارک مربوط به انتخاب طرح‌های پژوهشی کاربردی منتخب نیز می باید همراه با فرم انتخاب طرح‌های کاربردی (پیوست) در موعد ذکر شده به اداره کل پژوهش‌های کاربردی ارسال شود.