اخبار اخبار

تاریخ پایان کلاسها

اطلاعیه

 

بر اساس تقویم آموزشی پایان کلاسها ی ترم2 سال96 مورخ23/3/97 میباشد

 

آموزش