اخبار اخبار

تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

به استحضار می‌رساند دانشجویان جهت بهره مندی از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان می‌توانند از تاریخ ۰۱/‏۰۷/‏۱۳۹۷الی ۳۰/‏۷/‏۱۳۹۷‬ با مراجعه به سایت tehran.bmn.ir اقدام به ثبت وبارگذاری مدارک نمایند.