اخبار اخبار

تصاویری از غرفه دانشکده اقتصاد در ششمین جشنواره بین الملل دانشگاه تهران

 

ششمین جشنواره بین الملل دانشگاه تهران روزهای 3 تا 5 خرداد در دانشکده فنی برگزار شد. تصاویری از غرفه دانشکده اقتصاد و بازدیدکنندگان آن و برنامه های جانبی