اخبار اخبار

تفاهم‌نامه منعقده بین معاونت فرهنگی دانشگاه با مؤسسه نشر شهر

فاهم‌نامه منعقده بین معاونت فرهنگی دانشگاه با مؤسسه نشر شهر در خصوص ارائه خدمات متقابل در زمینه‌های مختلف.

 در راستای این تفاهم نامه امکان استفاده گروه‌های دانشجویی از فضاهای متعدد باغ کتاب تهران (تالارهای علم، پردیس سینمایی، سالن همایش‌ها) فراهم شده است. برای استفاده از این امکانات متقاضیان می‌توانند درخواست‌های خود را از طریق معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی دانشکده / ‏پردیس‬ حداقل دو هفته کاری قبل از زمان برنامه، به اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جهت هماهنگی‌های بعدی ارسال کنند.

تفاهم نامه