اخبار اخبار

دانشجویان دکتری بورس بنیاد مستضعفان

 اطلاعیه مهم

 دانشجویان دکتری ورودی 92 که سهمیه بورس بنیاد مستضعفان هستند حداکثر تا تاریخ 31/6/98 از رساله باید دفاع نمایند.

 

آموزش تحصیلات تکمیلی

29/3./97