اخبار اخبار

سهمیه جایزه شهید احدی

 پذیرش دانشجویان برتر دوره کارشناسی ارشد در مقطع دکتری بدون آزمون از طریق سهمیه جایزه شهید احدی

فرآیند انتخاب دانشجو حائز شرایط استفاده از جایزشهید احدی :

  • بررسی اولیه سوابق تحصیلی متقاضیان، تکمیل فرم ارزیابی (پیوست) و معرفی افراد حائز شرایط (بر اساس نمره کسب شده و نظر گروه آموزشی) از سوی پردیس / ‏‬ دانشکده حداکثر تا تاریخ ۳۰/‏۱۰/‏۱۳۹۷
  •  بررسی سوابق تحصیلی دانشجویان در شورای هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه واعلام اسامی افراد حائز شرایط به بنیاد
  • بررسی سوابق افراد معرفی شده توسط بنیاد واعلام پذیرفته شدگان اولیه به سازمان سنجش
  •  معرفی افراد توسط سازمان سنجش به دانشگاه و مصاحبه با ایشان همزمان با مصاحبه پذیرش آزمونی و بدون آزمون (استعداد درخشان) دکتری در سال آینده
  • اعلام اسامی پذیرفته شدگان قطعی بعد از تأیید سازمان سنجش

 

شیوه نامه

فرم