اخبار اخبار

شروع ثبت‌نام فرصت‌های مطالعاتی سال 1397

قابل توجه اعضای محترم هیئت علمی

شروع ثبت‌نام فرصت‌های مطالعاتی سال 1397

به اطلاع می‌رساند جهت درخواست فرصت مطالعاتی در سال 1397 از طریق آدرس سایت
http://international.ut.ac.ir/fa/forsat
و ارسال به معاونت بین‌الملل اقدام فرمایند.

مهلت ارسال تقاضا و کسب موافقت‌های لازم در پردیس‌ها/دانشکده‌ها تا تاریخ 15/9/96 می‌باشد. اطلاعات تکمیلی در اتوماسیون ارسال شده است.