اخبار اخبار

فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری در چارچوب اراسموس پلاس

فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری در چارچوب اراسموس پلاس

به‌تازگی امکان جذب حمایت‌های برنامه‌ی اراسموس پلاس از سفر دو دانشجوی مقطع دکتری دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران به کشور هلند برای حضور در مدرسه‌ی اقتصادی اراسموس فراهم شده‌است. در صورت موافقت مؤسسات مبدأ و مقصد با برنامه‌ی سفر، ۸۲۰ یورو بابت هزینه‌ی سفر و ۸۰۰ یورو بابت هر ۳۰ روز اقامت تخصیص خواهد یافت. سقف حمایت مالی از سفرها در مجموع برای ۱۸۰ روز است که بین دو دانشجو تقسیم خواهد شد، اما مدت اقامت در برنامه‌ی پیشنهادی می‌تواند بیشتر از سقف زمانی حمایت باشد. دانشجویان دکتری علاقه‌مند با تماس با اساتید مدرسه‌ی اقتصادی اراسموس، یک برنامه‌ی سفر مطالعاتی تعریف و آن را ارائه نمایند. پایان بهمن درباره‌ی درخواست‌های دریافت شده تصمیم‌گیری خواهد شد.