اخبار اخبار

مصاحبه دکتری

 

اطلاعیه فوری

 

مصاحبه دکتری 9 و 10 تیرماه از ساعت 8 صبح برگزار می گردد.

ضمناً آزمون بصورت کتبی برگزار نمی گردد.

 

با آرزوی موفقیت

آموزش تحصیلات تکمیلی

12/3/97