اخبار اخبار

معرفی دانش آموختگان رتبه اول-مقطع کارشناسی

 باسلام                                                                                                               

     ضمن ارسال تصویر نامه شماره 17723 مورخ 1397/4/7 سازمان سنجش آموزش کشور به همراه تصویر نامه های شماره21/77897 مورخ93/5/5و 21/1239مورخ 85/5/24 و 21/646 مورخ89/2/4 در خصوص نکات خاص و روش انتخاب و معرفی دانش آموختگان رتبه اول(متمرکز و نیمه متمرکز) مقطع کارشناسی سال تحصیلی 97-1396،  خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به مفاد نامه های مذکور و مصوبه جلسه مورخ 1396/9/21 شورای آموزشی دانشگاه( پیوست شماره 1) ، دانش آموختگان رتبه اول (ویژه افرادی که در آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 سازمان سنجش آموزش کشور شرکت کرده اند) نسبت به تکمیل فرم تاییدیه رتبه اول مندرج در صفحه 269 دفترچه سازمان سنجش(پیوست شماره2) اقدام و حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 97/5/3 به اداره آموزش پردیس / دانشکده محل فارغ التحصیلی خود ارائه نمایند. لازم است کارشناسان محترم ذیربط بر اساس دستور العمل ضمیمه شده (پیوست شماره3) فرمهای مذکور را بررسی دقیق نموده و پس از تایید و امضا معاون محترم آموزشی پردیس/ دانشکده، در پرونده الکترونیکی دانشجویان بایگانی و اصل آن به همراه فرم تکمیل شده لیست اطلاعات دانش آموختگان رتبه اول به صورت تایپ شده دوره کارشناسی(پیوست شماره4)  تهیه و ممهور به مهر و امضا پردیس/ دانشکده،  حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 97/5/8 جهت ثبت در پرتال سازمان سنجش به این اداره کل ارسال گردد . ضمن تشکر و قدردانی از تلاش همکاران محترم، تاکید فرمایید رعایت دقیق مقررات و دستور العمل جهت تکمیل فرم تاییدیه دانش آموخته رتبه اول کارشناسی توسط کارشناسان دارای اهمیت و حساسیت فراوانی می باشد چنانچه فرم و لیست دانش آموختگان رتبه اول با دقت لازم تکمیل گردد موجب خواهد شد حقی از داوطلب و دانشجو تضییع نگردد و از طرفی از آنجا که مسئولیت پاسخگویی وعواقب ناشی از هرگونه اشتباه یا از قلم افتادگی، عدم ارسال لیست دانش آموختگان در موعد مقرر، معرفی افراد تعیین شده، تکمیل کاربرگ ها و ارائه اطلاعات ناصحیح در هر زمان به عهده آن پردیس/ دانشکده می باشد لذا در بررسی، تکمیل اطلاعات و ارسال به موقع آن دقت لازم مبذول گردد.

ضمایم