اخبار اخبار

نیمسال تابستانی-دانشگاه تهران

با توجه به اطلاعیه دانشگاه‌های مختلف درخصوص برگزاری نیمسال تابستانی به استحضار می‌رساند؛ دانشجویان دانشگاه تهران مجاز به اخذ و گذراندن دروس در تابستان به صورت مهمان فقط در دانشگاه‌های سطح یک ودو می‌باشند.

بدیهی است در صورتیکه دانشجو به دانشگاه‌های مغایر با بند فوق یا به صورت مجازی وغیر حضوری برای میهمانی در تابستان معرفی شود، دروس گذرانده شده مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت و دانشجو باید دروس مزبور را مجدداً" اخذ و بگذراند. در ضمن بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ شورای آموزشی دانشگاه حداقل نمره قبولی برای دانشجویان مذکور -/۱۲ می‌باشد.