اخبار اخبار

وام دانشجویان دکتری

شروع ثبت نام وام های ضروری عادی، ضروری ویژه دکتری و تحصیلی ویژه دکتری سه ماهه بهار(صندوق رفاه و بانک توسعه تعاون)

"دانشجویان متقاضی انواع وام‌های ضروری عادی، وام ضروری ویژه دکتری و وام تحصیلی ویژه دکتری سه ماهه بهار از تاریخ 1/3/97 تا تاریخ 12/3/97  می توانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان اقدام نمایند با توجه به اینکه زمان برای درخواست و بررسی و رفع مشکلات مدارک و درخواست‌ها و ثبت آنها در سیستم صندوق رفاه بسیار محدود می باشد و اداره کل زمان جهت بررسی و کنترل درخواست‌ها ندارد، در صورت نقص درخواست ها و عدم تایید هر یک از آنها ، متقاضی مربوطه از وام محروم می‌شود.

لطفا دقت کافی در بارگذاری مدارک و مهر و ... داشته باشید.