پایان نامه ها - صفحه اصلی
در این بخش
    معاونت پژوهشی
      فعالیت های پژوهشی
         فرم ها و آیین نامه های پژوهشی       
سخنرانیها
کتابهای منتشر شده
اطلاعیه های پژوهشی
مرکز خدمات رایانه ای
کتابخانه
موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی • عنوان پایان نامه: اثرات اقتصادي و اجتماعي هزينه‌هاي دولت در ايران
  پدیدآورنده: حسین فلسفی
  استاد راهنما:
  استاد مشاور:
  مقطع: دکترا
  سال تحصیلی: 1348
  گرایش:


 • عنوان پایان نامه: ارزيابي اقتصادي احداث نيروگاههاي هسته‌اي در مقايسه با نيروگاههاي فسيلي (موردي) در ايران
  پدیدآورنده: مجتبی رسولی کوهی
  استاد راهنما: عبدالناصر همتي
  استاد مشاور: مجید احمدیان
  مقطع: کارشناسي ارشد
  سال تحصیلی: 1376
  گرایش:


 • عنوان پایان نامه: ارزيابي دلايل عدم کارآيي نظام بانکي در ايران از طريق يک بررسي تطبيقي با سيستمهاي غير ربوي ممکن
  پدیدآورنده: داریوش مبصر
  استاد راهنما: حسن سبحانی
  استاد مشاور: ابوالقاسم مهدوی
  مقطع: کارشناسي ارشد
  سال تحصیلی: 1376
  گرایش: علوم اقتصادي


 • عنوان پایان نامه: آزمون فرضيه درآمد(مصرف) دائمي در اقتصاد ايران
  پدیدآورنده: مصطفي مهاجري اميري
  استاد راهنما: ابراهیم گرجی
  استاد مشاور: علی طیب نیا
  مقطع: کارشناسي‌ارشد
  سال تحصیلی: 1377
  گرایش: اقتصاد انرژي و بازاريابي


 • عنوان پایان نامه: اثر درآمدهاي نفتي بر نرخ ارز واقعي و تراز پرداختها در جمهوري اسلامي ايران
  پدیدآورنده: حسن قلي زاده منقوطاي
  استاد راهنما: علیرضا رحیمی بروجردی
  استاد مشاور: حمید ابریشمی
  مقطع: کارشناسي ارشد
  سال تحصیلی: 1377
  گرایش: اقتصاد انرژي و بازاريابي


 • عنوان پایان نامه: اثر نفت بر تراز تجاري ايران
  پدیدآورنده: مسعود رهبري علاف
  استاد راهنما: اسدالله فرزین وش
  استاد مشاور: منصور خلیلی عراقی
  مقطع: کارشناسي ارشد
  سال تحصیلی: 1377
  گرایش: اقتصاد انرژي و بازاريابي


 • عنوان پایان نامه: ارزيابي اقتصادي برق خورشيدي در ايران
  پدیدآورنده: میترا مدرسی
  استاد راهنما: حسین عباسی نژاد
  استاد مشاور: فرهاد رهبر
  مقطع: کارشناسي ارشد
  سال تحصیلی: 1377
  گرایش: اقتصاد انرژي و بازاريابي


 • عنوان پایان نامه: اثرات تشکيل اتحاديه جديدي از توليدکنندگان در بازار نفت
  پدیدآورنده: حسین محمدسعید
  استاد راهنما: فرهاد رهبر
  استاد مشاور: مجید احمدیان
  مقطع: کارشناسي ارشد
  سال تحصیلی: 1378
  گرایش: علوم اقتصادي (اقتصاد نظري)


 • عنوان پایان نامه: ارزيابي تطبيقي کاربرد الگوهاي اقتصاد سنجي کلان در فرآيند برنامه‌ريزي با تاکيد بر برنامه‌هاي اول و دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور
  پدیدآورنده: رامین پاشایی فام
  استاد راهنما: احمد فرجی دانا-اسدالله فرزین وش
  استاد مشاور: محمود متوسلی
  مقطع: کارشناسي ارشد
  سال تحصیلی: 1378
  گرایش: گرايش علوم اقتصادي (اقتصاد نظري)


 • عنوان پایان نامه: ارتباط ميان تورم و بيکاري در ايران طي سالهاي ۱۳۷۵-‎۱۳۴۵
  پدیدآورنده: پوپه رازدان
  استاد راهنما: ابراهیم گرجی
  استاد مشاور: ابوالقاسم مهدوی-اکبر کمیجانی
  مقطع: کارشناسي ارشد
  سال تحصیلی: 1379
  گرایش: توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي

 1 2 3 4  
 : اطلاعات درباره  
 معرفی دانشکده
آموزش
پژوهش
مجلات
کتابخانه
      : اطلاعات برای 
 اعضای هیئت علمی
امورانشجویی
فارغ التحصیلان
دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران