اخبار روابط عمومی اخبار روابط عمومی

سخنرانی دکتر یولیان امامی
سخنرانی دکتر یولیان امامی از کشور هلند در دانشکده اقتصاد
تصاویری از غرفه دانشکده اقتصاد در ششمین جشنواره بین الملل دانشگاه تهران
  ششمین جشنواره بین الملل دانشگاه تهران روزهای 3 تا 5 خرداد در دانشکده فنی برگزار شد. تصاویری از غرفه دانشکده اقتصاد و بازدیدکنندگان آن و برنامه های جانبی