معاون مالی و اداری معاون مالی و اداری

دکتر قهرمان عبدلی(سرپرست گروه)

 • مرتبه علمی:  استاد
 • تخصصاقتصاد خرد و تئوری بازیها:
 • تلفن:61118071
 • پست الکترونیک:abdoli@ut.ac.ir 
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 

معاونت اداری و مالی دانشکده اقتصاد با  هدف روان­سازی رویه ­های اداری و تسهیل امور دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشکده  فعالیت های خود را ادامه می­دهد. عمده فعالیت ­های این معاونت را می­توان به شرح زیر برشمرد؛

 1. تأمین مالی و انجام بهینه هزینه­های عمرانی و جاری دانشکده
 2. انجام فعالیت های حسابداری و مدیریت درآمد- هزینه دانشکده
 3. نظارت بر دبیرخانه دانشکده و انجام کارهای اداری مربوط به اساتید و کارکنان دانشکده
 4.  قرارداد با شرکتهای خدماتی برای تأمین خدمات ضروری دانشکده
 5. انجام امور اجرایی همایش­ها و سمینارهای علمی دانشکده
 6. مدیریت و نگهداری از اموال و ساختمان­های دانشکده
 7. نگهداری و بایگانی پرونده­های اعضای هیأت علمی، کارکنان، دانشجویان و مکاتبات اداری

خرید تجهیزات و تأمین خدمات لازم برای مراکز رایانه­ای دانشکده و سعی در روزآمد کردن امکانات رایانه­ای دانشکده