گروه اقتصاد نظری گروه اقتصاد نظری

گروه اقتصاد نظری در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می‎پذیرد.‌ این گروه اهداف زیر را دنبال می‎کند:

 • تربیت کادر تخصصی مورد نیاز نهادها و سازمان‎های اجرایی در مسائل اقتصادی
 • انجام مطالعات و تحقیقات مستمر در موضوعات بنیادی و کاربردی علم اقتصاد
 • پیشبرد مرزهای دانش اقتصاد در زمینه‎های نظری وکاربردی برای دستیابی به استقلال علمی و خود‎اتکایی اقتصادی
 • ارایه طرح‎ها و تحلیل‎های کارساز توسط دانش‎آموختگان اقتصاد نظری به عنوان تحلیل­گران اقتصادی در جهت رشد و توسعه کشور، تامین اشتغال، تثبیت قیمت‎ها، تخصیص مطلوب منابع و سایر مسائل اقتصادی.

دکتر تیمور رحمانی

 • مرتبه علمی:  دانشیار
 • تخصص:
 • تلفن:61118044
 • پست الکترونیک:trahmani@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات
 • رزومه

 


دکتر محسن مهرآرا ( مدیر گروه اقتصاد نظری)

 • مرتبه علمی: استاد
 • تخصصاقتصاد سنجی و منابع:
 • تلفن:61118057
 • پست الکترونیک:mmehrara@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر فرخنده جبل عاملی

 • مرتبه علمی:  دانشیار
 • تخصص:
 • زمینه های پژوهشی:
 • تلفن:61118137
 • پست الکترونیک:fameli@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات
 • رزومه

 


دکتر علی سوری

 • مرتبه علمی:دانشیار
 • تخصص  اقتصاد کلان- اقتصاد ریاضی- اقتصاد سنجی:
 • تلفن:
 • پست الکترونیک:alisouri@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکترحسین دهقانی فیروزآبادی

 • مرتبه علمی:  استادیار
 • تخصصاقتصاد خرد- تئوری بازیها- سازماندهی صنعتی:
 • زمینه های پژوهشی:
 • تلفن:61118073
 • پست الکترونیک:mh.dehghani@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر عبدالناصرهمتی

 • مرتبه علمی:  دانشیار
 • تخصصاقتصاد انرژی و منابع:
 • زمینه های پژوهشی:اقتصاد انرژی و منابع،بانکداری
 • تلفن:61118075
 • پست الکترونیک:ahemmati@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر ابوالقاسم مهدوی

 • مرتبه علمی: دانشیار
 • تخصصاقتصاد بین الملل و توسعه اقتصادی:
 • تلفن:61118100
 • پست الکترونیک:mahdavi@ut.ac.i
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر علیرضا رحیمی بروجردی

 • مرتبه علمی:  استاد
 • تخصصاقتصاد بین الملل:
 • زمینه های پژوهشی:اقتصاد بین الملل،اقتصاد اخلاق
 • تلفن:61118070
 • پست الکترونیک:rahimib@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر ابراهیم گرجی

 • مرتبه علمی:  استاد
 • تخصصاقتصاد کلان:
 • زمینه های پژوهشی:اقتصاد کلان،تاریخ عقایداقتصادی
 • تلفن:61118061
 • پست الکترونیک:egorji@gmail.com
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر جعفرعبادی

 • مرتبه علمی:  دانشیار
 • تخصصاقتصاد خرد:
 • زمینه های پژوهشی:اقتصاد خرد،اقتصاد اطلاعات
 • تلفن:61118082
 • پست الکترونیک:jebadi@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه