گروه اقتصاد اسلامی، پولی و مالی گروه اقتصاد اسلامی، پولی و مالی

این گروه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می‎پذیرد. با توجه به بازنگری­های صورت گرفته در مأموریت این گروه، دانشجویان این گروه با مباحثی چون تجارت بین‎الملل، مالیه بین‎الملل و اقتصاد پولی در بستر آموزه های اقتصاد اسلامی آشنا می‎شوند. همچنین دانش‎آموختگان این گروه جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان‎های پولی و مالی کشور و وزارتخانه‎هایی مانند اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی توانمندیهای لازم را کسب می‎کنند. این توانمندی‎ها شامل تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد بین‎الملل و مسائل پولی و مالی کشور و سازمان‎های اقتصادی بین‎المللی است. همچنین توانایی لازم برای برنامه‎ریزی جهت توسعه، تجارت و سیاستگذاری‎های مربوط به مسائل پولی، مالی و ارزی را به دست می‎آورند. هدف این گروه آن است که هم فعالیت های آموزشی و هم فعالیتهای پژوهشی را در چارچوب اقتصاد اسلامی و الگوی بانکداری بدون ربا به منصه تحقق برساند.

این گروه، در حال حاضر، در سه گرایش اقتصاد پولی، اقتصاد مالی، بانکداری اسلامی و در آتیه نزدیک اقتصاد اسلامی (در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری) دانشجو می­پذیرد. همچنین، برنامه درسی گرایش­های اقتصاد مالی، اقتصاد بیمه و اقتصاد اخلاقی نیز طراحی و تدوین گردیده که در حال حاضر مراحل اجرایی تصویب را می­گذراند. بعلاوه، در مقطع دکتری، در گرایش­های اقتصاد پولی، اقتصاد مالی و اقتصاد اسلامی (پول و تامین مالی اسلامی) دانشجو پذیرفته است.

دکتر حسن سبحانی (ریاست موسسه)

 • مرتبه علمی:  استاد
 • تخصصتوسعه اقتصادی،اقتصاد اسلامی:
 • تلفن:61118055
 • پست الکترونیک:sobhanihs@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر حمید ابریشمی (مدیر گروه اقتصاداسلامی، پولی و مالی)

 • مرتبه علمی:  استاد
 • تخصصاقتصاد ایران اقتصاد سنجی:
 • زمینه های پژوهشی:اقتصاد ایران اقتصاد سنجی
 • تلفن:61118090
 • پست الکترونیک:abrishami_hamid@yahoo.com
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر امین محسنی چراغلو

 • مرتبه علمی:
 • تخصص:
 • تلفن:
 • پست الکترونیک:
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 

 


دکتر نفیسه بهرادمهر

 • مرتبه علمی:  استادیار
 • تخصصاقتصاد مالی:
 • تلفن:61118060
 • پست الکترونیک:behradmehr@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر حسین عباسی نژاد

 • مرتبه علمی:  استاد
 • تخصص: اقتصاد سنجی کاربردی و پیشرفته
 • زمینه های پژوهشی: اقتصاد سنجی  و اقتصاد بخش عمومی
 • تلفن:61118077
 • پست الکترونیک:habasi@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر اکبر کمیجانی

 • مرتبه علمی:  استاد
 • تخصصاقتصاد کلان و اقتصاد پولی:
 • زمینه های پژوهشی:اقتصاد کلان،اقتصاد پولی،اقتصاد ایران
 • تلفن:611158056
 • پست الکترونیک:komijani@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه

 


دکتر ابوالقاسم توحیدی نیا

 • مرتبه علمی:  استادیار
 • تخصصاقتصاد اسلامی:
 • زمینه های پژوهشی:
 • تلفن:61118078
 • پست الکترونیک:a.tohidinia@ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات...
 • رزومه