تلفن های دانشکده تلفن های دانشکده

شماره تلفنهای داخلی و مستقیم هیأت علمی و واحدهای دانشکده اقتصاد

هر یک از تلفن های داخلی دانشکده،ابتدا شماره 6111 و در ادامه شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید. در این صورت مستقیما به داخلی مورد نظر وصل خواهید شد. برای مثال با گرفتن شماره 61118022 ، مستقیما به دفتر ریاست دانشکده (8022) وصل خواهید شد.

نام اساتید

داخلی

مستقیم

 

نام اساتید

داخلی
مستقیم

دکتر ابریشمی

8090
 

دکتر عباسی نژاد

8077
 

دکتر احمدیان

8074
 

دکتر کمیجانی

8056
88334106

دکتر اصفهانیان

8084
 

دکتر گرجی

8061
88004278

دکتر برخورداری

8110
 

دکتر نادران

8079
88000946

دکتر بهرادمهر

8060
 

دکتر متوسلی

8058
-

دکتر توحیدی نیا

8078
 

دکتر مهدوی

8100

88003972

دکتر جبل ‏عاملی

8137
 

دکتر فرزین‌وش

8135
88334953

دکتر خلیلی‌عراقی

8081
 

دکتر مهرآرا

8057

88004486

دکتر دهقانی

8073
 

دکتر ماجد

8089
88002475

دکتر سبحانی

8055
 

دکتر همتی

8075
88334107

دکتر رحیمی‌بروجردی

8070
 

دکتر محسنی چراغلو

8107
88005118

دکتر رهبر

8063

 

دکتر مشهدی احمد

8054
-

دکتر سوری

8086
 

دکتر رحمانی

8044
 

دکتر طیب‌نیا

8069

 

دکتر شیوا

8089
-

دکتر عبدلی

8071
 

دکتر مروتی

8083

 

دکتر عبادی

8082
 

 

 
 
 

تلفن گویا :      4 - 88634001

نام واحد

داخلی

مستقیم

فاکس

ریاست – معاونت های اداری و مالی وپژوهشی

8022-8015

88630106-88633744

88632472

کارشناس پژوهش

8040

-

-

معاونت های آموزشی و دانشجویی

8142-8065

88029007

-

کارشناسان آموزش

8103-8113-8102-8104

88632473

-

کارشناسان امور دانشجویی

8129-8141-8039

88016019

-

کتابخانه

8002-8012-8016

88026422

-

موسسه

8118-8111-8068

88634005-88026421

88334105

دفاتر مجلات فارسی----- لاتین

8117-----8033

88026415

88029038

امور اداری

8182

88636033

-

حسابداری----- کارپردازی

8029-----8087-8131

88632471

88029003

مرکز کامپیوتر

8098-8088

88026423

-

سلف اساتید

8076

-

-

تأسیسات

8005

-

-

روابط عمومی

8029-8078

-

-

دبیرخانه ------ بایگانی

8018-----8037-8027

88029006

-

نگهبانی

8091-8001

-

-