اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ابوالقاسم توحیدی نیا

ابوالقاسم توحیدی نیا

ابوالقاسم توحیدی نیا    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61118078
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حشمتی مولائی احمد بررسی مخاطرات اخلاقی در عملیات بانکی بدون ربا در ایران کارشناسی ارشد
بهلولی الهه مقایسه عملکرد بانک ملی ایران با عملکرد چندین بانک منتخب از لحاظ مدل تجاری، کارایی و ثبات کارشناسی ارشد
شالچیان جعفر A comparative study of takaful and insurance for firms کارشناسی ارشد
فرهادی جمال الدین بررسی رابطه میان ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی با عملکرد بانکی در سیستم بانکی ایران کارشناسی ارشد
طاهائی حمیده سادات بررسی نظریه رفتار مصرف کننده متعارف و نقش ساختار اجتماعی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته کارشناسی ارشد
غریب نواز زهرا بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران کارشناسی ارشد
امیدی سیروس Survey of compatibility of the banking system with no servicing with the overall policies of resistance economy in theory and in practice کارشناسی ارشد
نجفی عرفان مقایسه عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی بانکداری بدون ربا و بانکداری متعارف کارشناسی ارشد
اکبری فاطمه بررسی و تبیین اخلاق بانکداری اسلامی و ارزیابی وضع موجود اخلاق در سیستم بانکی ایران کارشناسی ارشد
خزایی فاطمه Evaluating and Explanation of Moral Hazard and Adverse Selection in Capital Market and the Role of Ethics in Reducing Them کارشناسی ارشد
زاهد فرید بررسی انطباق ابزار تأمین مالی خرد در مالیه متعارف با مبانی اسلام و امکان سنجی ساز و کارهای مشابه (به لحاظ هدف) کارشناسی ارشد
نظری فرزانه بررسی قاعده ومصلحت در رفتار مقامات پولی و اخلاقی بودن آن از منظر اسلام کارشناسی ارشد
کیانپور میترا نحوه تعیین نرخ سود بانکی و عوامل تاثیرگذار بر آن در تئوری و در عمل کارشناسی ارشد
وحدانیان مجتبی بررسی شرعی نظام تامین مالی مسکن در آمریکا و قابلیت سنجی نظام مشارکت در سود و زیان در جلوگیری و یا تخفیف بحران های مالی شبیه بحران مالی 2007 آمریکا کارشناسی ارشد
احمدپور یاسوری محسن تحلیل شاخص آزادی اقتصادی از منظر تعالیم اسلامی کارشناسی ارشد
سهیلی نژادی محمد بررسی انطباق نحوه حسابداری بانک‌داری بدون ربای ایران با شروط و الزامات تحقق عقود اسلامی کارشناسی ارشد
سهیلی نژادی محمد بررسی انطباق نحوه حسابداری بانک‌داری بدون ربای ایران با شروط و الزامات تحقق عقود اسلامی کارشناسی ارشد
ویرانی محمد A study to investigate the compatibility and adequacy of human development index as an evaluation index for country’s development in Islamic notion کارشناسی ارشد
نیازی مرتضی بررسی توان نظام مشارکت در سود و زیان (PLS) در تأمین نیازهای مالی جوامع اسلامی کارشناسی ارشد
خانی مهرآبادی مرضیه The Relationship Between Equity and Efficiency, IRAN case study کارشناسی ارشد
حمیدی پوینده میلاد مطالعه تطبیقی ریسک های بانکی در بانکداری متعارف و بانکدایر اسلامی کارشناسی ارشد
حق طلب منصور اقلام معوق و تبعات اقتصادی با رویکرد ذینفع واحد کارشناسی ارشد
بنی ‌طبا کوپایی مهدی نقد شیوه‌های تجهیز و تخصیص منابع توسط نظام بانکی و ارائه پیشنهادات اصلاحی کارشناسی ارشد
فتحعلی مهدی نقش دین بر رشد اقتصادی کارشناسی ارشد
ازغیر ناریمان مطالعه تطبیقی سفته بازی باقمار در معاملات بازار سهام و بازارآتی ها کارشناسی ارشد
سنگ سفیدی ناصر کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا (مورد مطالعه بانک های ایران) کارشناسی ارشد
حیدری نرگس The essay of economic and shariah aspects of currency based Futures” کارشناسی ارشد
ایازی شاملو نغمه رشد اقتصادی، درجه ی باز بودن اقتصاد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی کارشناسی ارشد
شربو هاشم A comparison between the Syrian and Iranian Islamic banking in terms of legal and economic aspects کارشناسی ارشد
فولادگر وحید آسیب شناسی کاهش سهم سپرده های قرض الحسنه در نظام بانکداری بدون ربای ایران کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد اسلامی 1 4401244 3 21 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آشنایی با اقتصاداسلامی 2 4401005 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلام 4401302 3 21 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
آشنایی با اقتصاداسلامی 2 4401005 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصاد اسلامی 2 4401258 3 21 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلام 4401302 3 21 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آشنایی با اقتصاداسلامی 2 4401005 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/21 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
پول و بانکداری 4401135 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/28 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلام 4401302 3 21 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/20 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1