اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

قهرمان عبدلی

قهرمان عبدلی

قهرمان عبدلی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61118071
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حسن زاده حاجی آبادی آیت سنجش سطح بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در شرکت سایپا دیزل کارشناسی ارشد
منیری احسان تحلیل هزینه - فایده مجتمع فولاد نی ریز فارس و بررسی نقش آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه کارشناسی ارشد
غلامی احمد رویکرد تئوری بازی در تعیین نرخ ارز و دستمزد در ایران کارشناسی ارشد
فعلی احمدرضا ارزیابی اقتصادی روش های مختلف انتقال گاز ایران به چین کارشناسی ارشد
پورابراهیمی آرش بررسی تاثیر عوامل اجتماعی-اقتصادی بر میزان مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران کارشناسی ارشد
فریدی آرش اثر نوسانات قیمت نفت بر رشد ارزش افزوده بخشهای کشاورزی و صنعت در ایران کارشناسی ارشد
مشتاق آرش مدل سازی و بررسی انتشار و اثرات خارجی اینترنت ( مطالعه موردی ایران و چند کشور منتخب) کارشناسی ارشد
توکلی آزاده ارایه مدل توزیع بهینه انتشار گازهای گلخانه ای بین مناطق مختلف ایران با استفاده از نظریه بازی ها و از منظر توسعه پایدار
محمد بنکدار اسپند نقش مسابقه ارتقاء در بهره وری بنگاه ها کارشناسی ارشد
موسوی‌نژادابرده آسیه سادات توسعه پایدار با توجه به نقش انرژی برای کشور ایران کارشناسی ارشد
عابدینی اعظم ارزش گذاری خدمات اکوسیستمی وجودی و تفرجی در منطقه البرز مرکزی کارشناسی ارشد
نرسی افسانه تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر فساد در برخی کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد
چاپارزاده فسقندیس اقدس بررسی تأثیر باز بودن تجاری و مالی بر رشد اقتصادی با تأکید بر ترکیب فعالیتهای اقتصادی کارشناسی ارشد
صبحی الیکا بررسی اثر تغییرات قیمت انرژی روی تولید در ایران کارشناسی ارشد
جزینی درچه الهام بررسی تاثیر مالیاتهای مستقیم بر نرخ رشد سرمایه گذاری در ایران طی دوره 85-52 کارشناسی ارشد
اسدی الهه ارزیابی زیست محیطی توسعه نیروگاه های بادی بینالود کارشناسی ارشد
شعبان زاده الهه ارزیابی کارایی اقتصادی شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد تحلیل پوششی داده ها(DEA) کارشناسی ارشد
صوف باف الهه سادات بررسی رابطه میان کیفیت زیست محیطی و درآمد سرانه در بین استان های ایران بااستفاده از مدل غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم پنل( PSTR) کارشناسی ارشد
مرادی امید برآورد ارزش خدماتی- تفریحی گردشگاه طاق بستان کرمانشاه به روش هزینه سفر فردی کارشناسی ارشد
عزیزی امیر تعاملات اجتماعی و پذیرش تکنولو‍ژی: شواهدی از پذیرش و یادگیری نرم افزارهای اقتصادسنجی کارشناسی ارشد
اعلائی امیر اردلان GDPسبز و شاخص های توسعه پایدار بررسی اثر کاهش تخلیه منابع نفت و گاز در محاسبه درامد ناخالص ایران کارشناسی ارشد
رهبری جهرمی آویشن رابطه میان مصرف انرژی و توسعه مالی در ایران کارشناسی ارشد
آذری گرگری پریچهر رانت منابع طبیعی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد
پناهی پردیس بررسی رابطه میان نرخ ارز و بازده بورس تهران کارشناسی ارشد
عبداللهی پرستو بررسی عدم تقارن و شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد هم انباشتگی پنهان کارشناسی ارشد
عمیدی پژمان بررسی تأثیر تشکیل کارتل گازی بر استخراج ذخایر کارشناسی ارشد
صفای نیکو پیمانه Theoretical Analysis of Impact of International Lobbies on International Environmental Agreements کارشناسی ارشد
بنائیه حامد مطالعه اقتصادی ضریب نفوذ کارتهای بانکی در ایران کارشناسی ارشد
حیدری فر حامد مدلسازی و بررسی تعادل در قراردادهای مشارکتی (بانکی) با توجه به اطلاعات نامتقارن (با استفاده از تئوری بازی ها) کارشناسی ارشد
نجفی جزه حامد بررسی رابطه اندازه مزرعه و بهره وری عوامل تولید مطالعه موردی مزارع گندم آبی شهرستان میاندواب کارشناسی ارشد
آخوندی حیدر بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (مورد کشورهای در حال توسعه) کارشناسی ارشد
چنارانی حسن پیامد های توسعه ذخایر گاز رسی (Shale Gas) بر بازار جهانی گاز (با تأکید بر نقش آن در راهبردهای گازی ایران) کارشناسی ارشد
حیدری حسن تأثیر باز بودن اقتصاد و FDI بر سرمایه گذاری داخلی با تأکید بر عوامل اجتماعی کارشناسی ارشد
شریفی حسن بررسی امکان شکل گیری کارتل گازی با رویکرد سنجش عکس کشش قیمتی تقاضا کارشناسی ارشد
همت یار حسن برسی روند آشوبی و پیش بینی در بازار فارکس کارشناسی ارشد
ابراهیمی حسین بررسی اثر پیشرفت تکنولوژی بر روی شدت انرژی در ایران کارشناسی ارشد
پاسداری نسب حسین بررسی مقایسه‌ای عملکرد شرکتهای نفتی کشورهای عضو اوپک از طریق اندازه گیری بهره‌وری کارشناسی ارشد
سید اصفهانی حسین The Competitive Indexes Analysis of Strategic Behavior of Iranian Pharmaceutical Production Companies by Game Theory
موسوی حکیمه بررسی تاثیر بخش کشاورزی بر روی ثبات رشد اقتصادی کارشناسی ارشد
گنجی حمید اثرات نامتقارن شوک‌های پولی بر تولید در ایران کارشناسی ارشد
خیاط دیاکو برآورد ارزش تفریحی تالاب زریبار مریوان با استفاده از روش هزینه سفر فردی کارشناسی ارشد
کاردگر راضیه بررسی اثر تئوری مسابقه بر افزایش بهره وری نیروی کار در بنگاه ها (مطالعه موردی : ایران) کارشناسی ارشد
حکیمی پور رامان بررسی بازیهای تکاملی و عقلانیت محدود : با نگاهی اجمالی به کاربرد این مباحث در بازارهای مالی کارشناسی ارشد
شیردل رامین برآورد نرخ تنزیل اجتماعی برای ایران کارشناسی ارشد
امیری رضا وضعیت ایران از لحاظ شاخص های پایداری و عدم پایداری بین چند کشور منتخب کارشناسی ارشد
شهبازی رضا بررسی الزامات نهادی تحقق حکمرانی خوب باتاکید بر نقش دولت کارشناسی ارشد
فهیمی دوآب رضا بررسی تطبیقی متغیرهای موثر بر انتخاب خریداران حقیقی سهام در تالارهای بورس اوراق بهادار تهران و زاهدان کارشناسی ارشد
نعمتی رضا بررسی تحولات سازمان کشورهای عمده صادرکننده گاز طبیعی در جهان کارشناسی ارشد
محمدیان منصور زمانه چگونگی ایجاد دگرگونی در جامعه در چارچوب ارتباطات و طبق تعالیم دین کارشناسی ارشد
ایرانشاهی زینب بررسی عوامل کلیدی موثر در بهبود شدت انرژی در صنایع ایران کارشناسی ارشد
اعتمادرضایی زهرا اثر حذف یارانه های بنزین بر رفاه اجتماعی در ایران کارشناسی ارشد
طباطبایی نژاد زهرا بررسی اثر افزایش قیمت حامل های منتخب انرژی در بخش حمل ونقل جاده ای برکاهش انتشار آلاینده ها کارشناسی ارشد
اسماعیلی ژیلا بررسی و تخمین تابع تولید چغندرقند در شهرستان میاندوآب کارشناسی ارشد
آقاکاظم جوراب باف سارا ارزش گذاری پارک جنگلی نمک آبرود با استفاده از روش هزینه سفر فردی کارشناسی ارشد
زرین قلمی سارا برآورد تابع تقاضای آب خانگی (مطالعه موردی شهر تهران) و بررسی اثرات رفاهی دسترسی به آب شرب کارشناسی ارشد
نوبختی سارا بررسی توانایی قیمت های آتی در پیش بینی قیمت های آتی اسپات کارشناسی ارشد
نیایش سایه بررسی آثار فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مهاجرفرست کارشناسی ارشد
صمیمی سیاوش بررسی اقتصادی امکان نوسازی صنعت مرغداری در کشور با محوریت بهینه سازی مصرف سوخت کارشناسی ارشد
خردپیشه سپیده بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت سبک ایران بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار کارشناسی ارشد
خردپیشه سپیده بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت سبک ایران بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار کارشناسی ارشد
دولت آبادی سپیده کاربرد الگوریتم GMDH برای استخراج قواعد در بازار نفت کارشناسی ارشد
ابراهیمی سجاد بررسی تاثیرگذاری قیمت نفت بر متغیرهای مالی دولت و رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد
ابراهیمی سجاد مدل‌سازی نوسان‌پذیری متغیرهای اقتصادکلان و اثرگذاری آن بر بازار سهام دکتری
فرجی دیزجی سجاد تخمین تابع تقاضای آب شهری(مورد مطالعه شهرستان ارومیه) کارشناسی ارشد
کلهر سجاد فرضیه کوزنتس زیست محیطی در قالب مدل مارکوف رژیم سوئیچینگ در ایران کارشناسی ارشد
شفیع نژاد سحر بررسی پتانسیلها و مزیتهای بازار خدمات توریسم در هشت کشور اسلامی کارشناسی ارشد
سبحانیان سید محمد هادی شناسایی و ارزشگذاری ترجیحات مشارکت کنندگان در طرح پزشک خانواده،با استفاده از رویکرد آزمایش انتخاب گسسته؛مطالعه موردی شهر تهران
حسینی سید مر تضی بررسی عوامل مؤثر بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در افغانستان کارشناسی ارشد
ابراهیمی سعید بررسی اثر توسعه گردشگری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران و کشورهای منتخب) کارشناسی ارشد
بیات سعید اثرات غیر خطی درآمدهای نفتی بر تورم کشورهای عضو اوپک کارشناسی ارشد
کاظمی مبین سعید اثر افزایش قیمت بنزین بر تقاضای حمل‌ونقل عمومی کارشناسی ارشد
سیجانی سمانه بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی مبتنی بر رویکرد اقتصادسنجی بیزین کارشناسی ارشد
قربانی سمانه برآورد تابع تقاضای بنزین در بخش حمل و نقل در ایران کارشناسی ارشد
گلدی پور سمانه بررسی عوامل موثر بر مصرف انرژی خانوارهای ایرانی کارشناسی ارشد
نصیری طهران سمیرا بررسی پایداری اوپک با استفاده از روش تجزیه قیمت(2005-1980) کارشناسی ارشد
مهرابی راد سینا یک مدل نظریه بازی همکارانه(Cooperative Game)برای تحلیل خط لوله صلح کارشناسی ارشد
حمه علی پور سنور راهکار نهادی برای حفاظت از مناظر طبیعی: مطالعه موردی آبشار شلماش کارشناسی ارشد
اصغرزاده قهرودی شیدا ارزیابی اقتصادی و فرایند انتشار سیستم آسیکودا در گمرکات ایران کارشناسی ارشد
فروغی دهر شرمینه بررسی اثر متقابل قیمت های جهانی بازار نفت خام و گاز طبیعی با استفاده از روش های تجزیه قیمت و شبکه عصبی کارشناسی ارشد
قورچیان شهرزاد بررسی اثرات رفاهی سیاست حذف یارانه انرژی بنزین بر دهک های خانوار شهری ایران از طریق محاسبه CV و EV کارشناسی ارشد
صادقیان صغری تعیین پرتفوی بهینه وام - مطالعه موردی بانک سامان کارشناسی ارشد
احمدی طاهره بررسی اثر مصرف برق بر درآمد ملی با کاربرد تجزیه قیمت نفت در کشورهای اوپک کارشناسی ارشد
فهیمی طاهره طراحی مدلی نوین برای یش پینی تقاضای برق وگاز طبیعی در ایران به وسیله روش لژاندر کارشناسی ارشد
کتابی طها تأثیر تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات(ICT) برتولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه کارشناسی ارشد
شاه آبادی فرهانی عاطفه مطالعه عوامل موثر اقتصادی و زیست محیطی بر گرمایش جهانی و بررسی اقتصادی تغییرات رفاه ناشی از آن کارشناسی ارشد
عبادی عباد سواری مجانی قدرت بزرگ کارشناسی ارشد
فدایی عباس بهینه سازی مصرف سوخت در شبکه حمل و نقل بار کشور از طریق جایگزینی ناوگان ریلی با ناوگان جاده ای کارشناسی ارشد
نوروزی عباس بررسی شاخص های توسعه پایدار(مطالعه موردی ایران و چند کشور منتخب) کارشناسی ارشد
سعادت نژاد عبدالحمید مدیریت ریسک ، سنجش اعتبار و رتبه بندی مشتریان حقیقی بانک کشاورزی ایران کارشناسی ارشد
محمدی عبدالرحیم بررسی اجزای عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی افغانستان کارشناسی ارشد
ابراهیمی مقدم علی Investigation of the relationship between energy price and productivity of energy کارشناسی ارشد
یاری علی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر کارایی آنها کارشناسی ارشد
آقاکاظم جورابباف علی تخمین تابع تقاضای گاز دربخش خانگی با استفاده از دوالگوریتم فرا ابتکاری کارشناسی ارشد
باریکانی علی بررسی اثرات جهانی سازی بر روی محیط زیست در کشورهای عضو گروه دی هشت کارشناسی ارشد
حاج یاسینی علی بررسی اثر نامتقارن شوک‌های نفتی بر رشد اقتصادی در ایران و آمریکا کارشناسی ارشد
خیراندیش علی به کارگیری تئوری بازیها در تحلیل طرح دعاوی و فرصت طلبی در مناقصات در پروژه های EPCمطالعه موردی سیستم سوخت رسانی نیروگاه گازی عسلویه کارشناسی ارشد
ساری علی اندازه گیری بهره وری سبز و بهبود آن( مورد کاوی: پارس خودرو) کارشناسی ارشد
شو ملاحسینی علی استهلاک دارایی های زیست محیطی جهت ملاحظه ی آن در GDP سبز مطالعه موردی :تخلیه منابع پایان پذیر نفت و گاز طبیعی در ایران کارشناسی ارشد
مصطفی ء علی بررسی عوامل مؤثر بر ریسک بحران مالی بانکهای ایرانی کارشناسی ارشد
خضری علی اصغر تأثیر تورم بر تولید محصولات باغی کارشناسی ارشد
آذربایجانی علیرضا ارائه مدلی براساس نظریه بازیها و منطق فازی جهت قیمت‌گذاری عرضه‌اولیه سهام پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار کارشناسی ارشد
فردحریری علیرضا مدل سازی ریسک و رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک رفاه کارشناسی ارشد
کیخا علیرضا آزمون فرضیه نفرین منابع در کشور های صادر کننده نفتی کارشناسی ارشد
حسن نژاد مقدم غزاله تخمین کشش تقاضای بنزین پس ازهدفمندی یارانه ها(مطالعه موردی ایران) کارشناسی ارشد
ملکی تبریزی غزاله بررسی تأثیر حقوق مالکیت فکری با تأکید رابطه آن با نوآوری و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و کشورهای با درآمد نفتی بالا کارشناسی ارشد
حسینی یازرلو غزاله سادات نقش مکانهای تفریحی در جذب گردشگر جزیره کیش ، ارزش گذاری و بررسی میزان تمایل به پرداخت کارشناسی ارشد
شهیدی پور غلامرضا بررسی ارتباط بین انتشار گازهای آلاینده، مصرف انرژی و ارزش افزوده در بخشهای اقتصادی ایران با تاکید بر کشش شدت آلودگی کارشناسی ارشد
اسماعیلی فاطمه بررسی رابطه متقابل میان سرمایه گذاری خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه کارشناسی ارشد
صفی فاطمه اثر افزایش قیمت انرژی برق روی تابع رفاه اجتماعی کارشناسی ارشد
طیبی فاطمه تأثیرات جهانی شدن بر کیفیت محیط زیست کارشناسی ارشد
مالی فاطمه بررسی اثرات نامتقارن تغییرات در قیمت نفت بر روی سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی (مورد ایران) کارشناسی ارشد
مهانیان خامنه فاطمه بررسی اثر سرریز قیمت طلا و نرخ ارز بر روی شاخص سهام بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد
موسی وند فاطمه پیش بینی تابع تقاضای گاز در بخش خانگی با استفاده از الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد
موسی وند فاطمه تخمین تابع تقاضای گاز در بخش خانگی با استفاده از الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد
کاویانی فریده ارائه یک مدل چانه‌زنی بین خریدار ـ فروشنده نهاده و کاربرد موردی آن در ایران کارشناسی ارشد
نظری فرزانه بررسی قاعده ومصلحت در رفتار مقامات پولی و اخلاقی بودن آن از منظر اسلام کارشناسی ارشد
صادقی ماهانی فرشته برآورد ارزش تفریحی سد طالقان با استفاده از روش هزینه سفر فردی کارشناسی ارشد
تقی زاده حصاری فرهاد بررسی آثار کلان شوک های نفتی بر ایران-روسیه و طرف های تجاری آنها کارشناسی ارشد
مایلی رستمی قاسمعلی ارزیابی وب سایتهای تجارت الکترونیک (مطالعه موردی شرکت گاز استان مازندران کارشناسی ارشد
گلریز قمر بررسی عوامل موثر بر حجم سپرده های بخش خصوصی بانک کشاورزی سالهای1384-1374 کارشناسی ارشد
علیپور قنبر نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در رشد و صادرات کشورهای عضو ASEAN کارشناسی ارشد
حسین خانزاده کامیار مدل‌سازی فساد اقتصادی با تأکید بر رشوه‌خواری و بررسی برخی آثار آن با رویکرد نظریه بازی‌ها کارشناسی ارشد
رجبی گلسا برآورد میزان تمایل به پرداخت مردم تهران برای بهبود کیفیت هوا با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط کارشناسی ارشد
احمدزاده لادن اثرات حذف یارانه نقدی دهک¬های پر-درآمد بر رفاه اجتماعی کارشناسی ارشد
حافظی لاله تحلیل هزینه - فایده احداث طرح راه آهن زاهدان - بیرجند - مشهد با استفاده از نرم افزار Comfar کارشناسی ارشد
لهراسبی پیده لقمان آزمون های رفتاری اوپک در بازار جهانی نفت خام (شواهدی از وجود دیوان سالاری در اوپک) کارشناسی ارشد
بیدی لیلا انتشار دی اسیدکربن, ارزش افزوده بخش صنعت و مصرف انرژی کارشناسی ارشد
برخورداری لیلا Capital account liberalization impact on labors productivity کارشناسی ارشد
سلطانی پیغمبری لیلا سنجش و بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در شرکت ها(مطالعه موردی شهر صنعتی هشتگرد) کارشناسی ارشد
واشقانی فراهانی میترا نقش زمان در ریسک گریزی افراد کارشناسی ارشد
برقعی متین سادات بررسی برداشت آب، تجارت آب مجازی و درآمد ملی کارشناسی ارشد
جورلی مجتبی ساختار تولید در صنعت برق ایران کارشناسی ارشد
حائری مجتبی بررسی تطبیقی اثر تکانه های نفتی بر متغیرهای اقتصادی در کشورهای منتخب عضو اوپک کارشناسی ارشد
برزگری صدقیانی مجید رابطه بین مصرف انرژی، درآمد و انتشار آلودگی CO2 با تأکید بر تجارت خارجی در ایران کارشناسی ارشد
سروش مجید بهینه یابی برداشت از معدن های سنگ پا در نکوداشت محیط زیستی، رهیافت نظریه ی بازیها کارشناسی ارشد
شریعتمدارطهرانی مجید بررسی رابطه بین شدت مصرف انرژی و انتشار الودگی در کشورهای عضو اوپک با رویکرد مدل های هم انباشتگی کارشناسی ارشد
میرزایی مجید تحلیل و بررسی پویایی رفتارِ فعالانِ بازار سرمایه در ایران در چارچوب رویکرد تطوری در اقتصاد
مکی نیری مجید بررسی رابطه غیرخطی بین رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی با استفاده از روش حد آستانه ای (مورد ایران) کارشناسی ارشد
ملایی محسن بررسی اقتصادی ضریب نفوذ بیمه عمر در ایران کارشناسی ارشد
جلال محمد بررسی مشکلات اقتصادی نظام توزیع کالا در ایران و راه حل های آن با استفاده از نظریه بازیها کارشناسی ارشد
حسینی فرد محمد مالیات بر درآمد بهینه تحت تاثیر فرار مالیاتی کارشناسی ارشد
صفوی محمد Hypothesis test efficiency in some financial markets کارشناسی ارشد
ولی پور پاشا محمد تجزیه و تحلیل ضریب ارزش واحد ذخایر اثبات شده نفت خام و گاز طبیعی ایران کارشناسی ارشد
رجبیان محمد اعظم برآورد تابع تقاضای بیمه عمر در ایران و سایر کشورهای نفت خیز با درآمد متوسط با استفاده از داده های پانل کارشناسی ارشد
جنوب محمد امین بررسی مشکلات صادرات پتروشیمی ایران با تاکید بر نرخ ارز کارشناسی ارشد
پناهی محمد انور to survey factors affected to private investment and economic performance in processing industry in agricultural sector in Afghanistan کارشناسی ارشد
ناخدا محمدجواد کاربرد نظریه فیرون در پایداری اوپک: با رویکرد نظریه بازیهای تکراری کارشناسی ارشد
عباسی موصلو محمد جواد بررسی نحوه پاسخگویی کشورهای عضو اوپک به شوک های قیمت نفت: با تاکید بر ایران کارشناسی ارشد
فرزانگان محمد حسین بررسی رفتار مصرفی برق خانگی در یزد(شهر یزد) و ارائه تعرفه ای کارا برای مناطق گرم و خشک کارشناسی ارشد
اکبری محمدمهدی اثر آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی سبزدر ایران کارشناسی ارشد
عنایتی مرتضی رابطه میان حجم پول و فعالیت های اقتصادی در کشورهای وابسته به منابع طبیعی کارشناسی ارشد
فکوری مرتضی Institutional, Resources Abundance and Economic Growth کارشناسی ارشد
خداپرست مرضیه اثر درآمد ملی و قیمت نفت بر شاخص پایداری بین اعضای اوپک کارشناسی ارشد
نصیری خشت مسجدی مریم بررسی تاثیر نرخ کرایه حمل و نقل دریایی بار روی قیمت نفت خام کارشناسی ارشد
حسینی کندلجی میرهادی بررسی تاثیر تنظیم اقتصادی بر روی رشد اقتصادی کشورهای نفت خیز و ایران کارشناسی ارشد
رضائی مسعود تحلیل عملکرد روشهای سرمایه گذاری خارجی در ایران کارشناسی ارشد
کشاورز مسعود Evaluation of dependency between crude oil and natural gas using copula GARCH model کارشناسی ارشد
مهرجو مسعود تحلیل هم انباشتگی و رابطه علّی و معلولی مصرف برق و رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد
جعفری پرور مصطفی بررسی شواهدی از کمترقیمت گذاری سهام شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد
محبی مجد مصطفی INVESTIGATING THE ECONOMICAL AND ENVIRONMENTAL DRIVING FACTORS OF RENEWABLE ENERGY DEMAND IN OPEC COUNTRIES WITH THE FOCUS OF IRAN کارشناسی ارشد
جعفریان مطهر رابطه بین آلاینده های زیست محیطی، مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد مدل های پنل پویا کارشناسی ارشد
حسین پور معصومه تأثیر اعتبارات دولتی بر پتانسیل موجود بخش‌های اقتصادی غیر نفتی کارشناسی ارشد
ودیعی مقصود ودیعی نقش نظام ملی نوآوری در رشد اقتصادی (با تاکید بر اقتصاد ایران) کارشناسی ارشد
ولائی یامچی میکائیل اثرات سرریزی نرخ ارز دلار امریکا بر قیمت نفت اوپک کارشناسی ارشد
غلامی میلاد بررسی تاثیرپذیری شاخص توسعه انسانی از تجارت جهانی در کشورهای منتخب با روش گشتاورهای تعمیم یافته کارشناسی ارشد
حدادمقدم ملیحه نظریه طراحی بازار و کاربرد آن در بازار کار پزشکان ایران کارشناسی ارشد
امانی مینا بررسی شدت مصرف انرژی شرکت های قند و شکر منتخب وابسته به بورس کارشناسی ارشد
استکی مهدی مدلسازی جهت تعیین بهترین استراتژی خرید سهام در بازار بورس اوراق بهادارر تهران با استفاده از نظریه بازیها در سالهای 84 الی 88 کارشناسی ارشد
امیدی مهدی مدیریت سرمایه گذاری در شرایط سرمایه گذاری در شرایط ریسک سیستماتیک در بازار سرمایه ایران (بورس اوراق بهادار)طی سالهای 84-86 کارشناسی ارشد
حسین نژادسرستی مهدی بررسی شناخت افراد از ریسک حوادث ترافیکی و محاسبه میل به پرداخت آنها برای کاهش حوادث ترافیکی در شهر تهران کارشناسی ارشد
صامعی مهدی تخصیص بودجه سازمان به واحدهای تابعه تحت اطلاعات نامتقارن از رهیافت تئوری بازیها کارشناسی ارشد
صباغیان مهدی تخمین کشش جانشینی بین انرژی با سرمایه و نیروی کار در بخش صنعت ایران کارشناسی ارشد
منصوری نژاد مهدی ارزیابی سیاست های مالی برنامه های توسعه در چارچوب یک الگوی کنترل بهینه کارشناسی ارشد
کرباسیان مهران ارزیابی اقتصادی تولید با یواتانول با استفاده از ضایعات کشت و صنعت هفت تپه خوزستان و برآورد صرفه های اقتصادی ناشی از اخلاط اتانول با بنزین کارشناسی ارشد
استوان مهرداد بررسی تاثیر ساختار سنی جمعیت بر نابرابری درآمدfvv کارشناسی ارشد
شریف مهرداد تدوین الگوریتم غیر قطعی برای رفع اختلاف مالی در مدیریت ساخت طرح های عمرانی کارشناسی ارشد
هناره چره مهرداد بررسی مصرف انرژی فراورده های نفتی و رابطه آن با تولید ناخالص داخلی در ایران و پنج کشور یارانه دهنده به فرآورده های نفتی کارشناسی ارشد
حورزاد قرابلاغ مهسا بررسی تاثیر آلودگی هوا بر مرگ و میر درایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد
قربانی مهسا ریسک اعتباری و رتبه بندی مشتریان حقوقی بانک صنعت و معدن با استفاده از شبکه عصبی (الگوریتمGMDH) کارشناسی ارشد
همتی مونا ارزیابی اقتصادی برنامههای توسعه و تولید یک میدان نفتی با تغییر در محل حفر چاه و نوع قرارداد پیمانکاری کارشناسی ارشد
یزدانیان نازنین بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منتخبی از کشورهای تولیدکننده نفت با تاکید بر ایران کارشناسی ارشد
بهرامی زاده نجمه تخمین تابع تقاضای داروهای گیاهی - مطالعه موردی ایران (1385-1376) کارشناسی ارشد
مهجوری مجد نجمه تدوین الگوی مهندسی انتقال آب بین حوضه‌ای با تأکید بر جنبه‌های زیست‌محیطی: کاربرد تئوری بازی‌ها
رستگار ندا بررسی تأثیر شدت انرژی و رشد اقتصادی بر انتشار گاز دی اکسید کربن در کشورهای عضو اوپک (با استفاده از مدل پانل دیتا) کارشناسی ارشد
نعمت اللهی ندا بررسی کارایی روش های تجزیه قیمت نفت بر روی تقاضای نفت و تولید کشورهای OECD کارشناسی ارشد
نوری لاسکی ندا Check the progress Process of energy resources conversion technology (A Case Study in the UK) کارشناسی ارشد
جاویدی عبداله زاده اول نرگس درونی سازی هزینه های جانبی در تولید برق:تمایل به پرداخت جهت کنترل آلودگی نیروگاهها(مطالعه موردی ایران) کارشناسی ارشد
رجبی نرگس اثر نوسانات قیمت جهانی نفت خام بر شاخص کل قیمت بازار بورس تهران کارشناسی ارشد
حضارمقدم نسرین بررسی اثرات بهره وری آزادسازی تجاری از دیدگاه تابع هزینه: با استفاده از قضیه دوگان کارشناسی ارشد
ملاحسینی نسیم تعیین ارزش آب شرب از منظر توسعه پایدار کارشناسی ارشد
تخشا نغمه تأثیرمشارکت زنان در بازار کار بر نرخ طلاق(مطالعه و تحلیل در سطح استانهای ایران) کارشناسی ارشد
دهقانی نیلوفر رتبه بندی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران براساس عملکرد مالی با استفاده از ترکیب تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد
میرمسعودی نیلوفر بررسی اطلاعات نامتقارن در صنعت بیمه اتومبیل ایران کارشناسی ارشد
سالک نوید Evaluate The Fundamental Factors کارشناسی ارشد
صالحی اسفیجی نورالله بررسی اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک کارشناسی ارشد
قناعت نوژن بررسی وجود رفتار گله ای در بازار سهام ایران کارشناسی ارشد
دانش نوشا تأثیر ICT بر میزان سرانه مصرف انرژی در کشورهای خاورمیانه با تأکید بر ایران کارشناسی ارشد
دانشی نوشا تأثیر ICT بر میزان سرانه مصرف انرژی در کشورهای خاورمیانه با تأکید بر ایران کارشناسی ارشد
طالعی باشکند هادی بررسی عوامل خارجی تأثیر گذار روی استفاده از مجوزهای قابل مبادلۀ آلایندگی (مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران) کارشناسی ارشد
مدرسی هانیه طراحی یک مدل رقابت بانکی در ایران با استفاده از نظریه تصمیم گیری گروهی کارشناسی ارشد
تاجیک هدایت تأثیر عوامل محیط اقتصادی (منابع مالی ـ زیرساخت اقتصادی ـ نظام توزیع کالا) بر عملکرد کارآفرینان در صنایع غذایی شهر تهران کارشناسی ارشد
حق وردی وحید ارتباط پویا میان بازدهی های طلا، ارز، سهام،نرخ بهره و قیمت نفت کارشناسی ارشد
شیخ سفلی وحید تاثیر تامین اجتماعی بر عرضه نیروی کار در ایران کارشناسی ارشد
مهربانی وحید بررسی اقتصادی تصمیم سازی در چرخه ی زندگی خانوار
رشیدی ویدا بررسی اثر واردات بر تابع تقاضای بنزین و ارتباط آن با عملکرد دولت (مطالعه موردی: کشور ایران) کارشناسی ارشد
آهنی یونس بررسی کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر بهره‌وری شعب بانک ملی شهرستان مرند کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تئوری بازی ها 4401375 3 21 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اقتصاد خرد 4402002 4 22 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اقتصاد خرد 4401233 3 21 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اقتصاد خرد 2 4401409 3 21 هرهفته شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته دو شنبه (14:15 - 15:30) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تئوری بازی ها 4401375 3 21 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته یک شنبه (12:45 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصاد خرد 4402002 4 24 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اقتصاد خرد 4401233 3 24 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اقتصاد خرد 1 4401043 4 25 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/18 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
تئوری بازی ها 4401375 3 21 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/19 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
تئوری بازیها 4401350 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:45) 1395/10/25 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
اقتصاد خرد 4401233 3 25 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/18 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1