اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حمید ابریشمی

حمید ابریشمی

حمید ابریشمی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61118090
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علی نژاد مهربانی ابراهیم تورم و اصلاحات اقتصادی برای کنترل آن( با رویکرد اصلاح واحد پول ملی) کارشناسی ارشد
نصیرالاسلامی ابراهیم تنوع‏بخشی در درآمدهای مالیاتی دولت در ایران با هدف ثبات درآمدی با استفاده از رویکرد تئوری پرتفوی
محمدیان نیک پی احسان بررسی اقتصادی جرم و اثرات سرریز بین استانی آن در ایران : یک رویکرد پنل فضایی کارشناسی ارشد
امامی میبدی احمد بررسی اثرات اقتصادی حذف تحریم های صنعت نفت ایران بر صادرات نفت خام عراق کارشناسی ارشد
حشمتی مولائی احمد بررسی مخاطرات اخلاقی در عملیات بانکی بدون ربا در ایران کارشناسی ارشد
عراقچی احمد نظام ارزی مناسب ایران با هدف کنترل تورم و تولید کل و توجه به نقش یورو در اقتــصـاد امـــروز کارشناسی ارشد
قلی برکیش احمد پیش بینی تابع تقاضای گردشگری خارجی ایران با استفاده از مدل های خطی ،غیر خطی وهیبریدی کارشناسی ارشد
مصطفایی آذر بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و مصرف فرآورده های عمده نفتی در ایران کارشناسی ارشد
آزادی آذین تأثیر هزینه¬های بهداشت عمومی و خصوصی در رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و OECD کارشناسی ارشد
سعیدی ایرج تخمین تابع عرضه صادرات محصولات کشاورزی در راستای توسعه صادرات غیرنفتی ایران کارشناسی ارشد
رحیمی آزاده بررسی عوامل کوتاه مدت و بلند مدت تعیین کننده نرخ واقعی ارز در ایران(درچارچوب سه کالایی) کارشناسی ارشد
عرفانیان آزاده تخمین تابع عرضه محصولات و تقاضای نهاده های برخی محصولات کشاورزی (گندم آبی, جو آبی, سیب زمینی و پیاز) کارشناسی ارشد
پایینی وایقان یاسر نقش رشد دموکراسی در رشد اقتصادی کشورهای اپک کارشناسی ارشد
ساردویی نژاد اسماعیل عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری در ایران به روش اقتصاد سنجی بیزینی کارشناسی ارشد
آریانا یاسمین پیش بینی بی ثباتی قیمت نفت کارشناسی ارشد
سرخوش اکبر آثار غیرخطی متغیرهای کلان اقتصادی بر فعالیت های حقیقی اقتصادی با تأکید بر نرخ ارز (مورد ایران) کارشناسی ارشد
غیبی هاشم آبادی اکرم ارزیابی کارایی و بهره وری در برخی از پالایشگاه های نفت ایران به روش تحلیل فراگیـر داده هــا (DEA) کارشناسی ارشد
ترشیزیان ایلیا اقتصاد شادکامی، بررسی موردی جزیره کیش کارشناسی ارشد
رئیسی الهام بررسی رابطه‌ی بین صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد
بهلولوند الهه عوامل تعیین‌کننده ریسک اعتباری بانک‌ها مبتنی بر رویکرد بیزین کارشناسی ارشد
خداویردی امید امتیاز دهی ریسک اعتباری بیمه شدگان با استفاده از روش های هوشمند (مطالعه موردی در یک موسسه اعتبار صارداتی) کارشناسی ارشد
دودابی نژاد امیر انتخاب مدل بهینه ی تنظیم قیمت برای توزیع برق ایران کارشناسی ارشد
رشیدی خرسند امیرحسین تحلیل ترکیب اجزاء مخارج دولت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی؛ با تاکید بر امور و فصول بودجه عمومی دولت (1383-1357) کارشناسی ارشد
گودرزی امیرحسین به کار گیری کالمن فیلتر در پیش بینی بازار ارز کارشناسی ارشد
محمدیان امیرحسین بررسی رابطه غیرخطی میان نرخ بهره حقیقی و سرمایه‌گذاری خصوصی با استفاده از روش حد آستانه‌ای(مورد کشورهای در حال توسعه) کارشناسی ارشد
مهاجرانی امیر هوشنگ بررسی کارایی فنی شرکتهای تولید سیمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد
شجاع امین فراتحلیل مهاجرت نخبگان و پیامدهای آن برای کشورهای مبدأ کارشناسی ارشد
منصوب امین ارزیابی مالی و اقتصادی گلخانه های خورشیدی در مقایسه با شیوه های متداول تأمین گرمایش گلخانه ها کارشناسی ارشد
نخ باف امینه ارزیابی کارایی در صنعت نساجی با تاکید بر روش بهینه سازی انحراف معیار ششگانه کارشناسی ارشد
دشتبانی یاور بررسی ارتباط توازن رقابتی با میزان حضور تماشاگران (با تأکید بر لیگ برتر فوتبال ایران) کارشناسی ارشد
چراغی بابک پیش بینی رفتار قیمت سهام در چهارچوب مدل تحلیل فنی با بررسی موردی آن در بورس تهران کارشناسی ارشد
صابری ناصری بیتا اثرات جهانی شدن بر تقاضای کار ماهر و غیر ماهر کارشناسی ارشد
عطاران بتول بررسی مالیات بر ارث و جایگاه آ ن در مالیاتهای مستقیم کارشناسی ارشد
نجفی بنفشه سنجش سهم عوامل موثر بر عرضه‌ی مسـکن در نقـاط شهـری کشـور (بـا تـاکیـد بـر قیمـت زمیـن)(81-1370) کارشناسی ارشد
اسدالهی نیک پریا اندازه گیری کارایی فنی در شعب تهران بانک صادرات ایران به روش SFA کارشناسی ارشد
خطابخش پریسا بررسی رابطه توزیع در‌آمد و رشد اقتصاد در ایران کارشناسی ارشد
فتوحی مظفریان پریسا مقایسه قراردادهای نفتی مشارکت در تولید و بیع متقابل (از حیث تامین منافع ملی) کارشناسی ارشد
محسن زاده پریسا برآورد تابع تقاضای سفر جاده ای در ایران (ناوگان عمومی مسافری) کارشناسی ارشد
محمدی پرستو اعتبارات عمرانی و برخورداری استانها از خدمات عمومی دوره برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1372ـ1368 کارشناسی ارشد
محمدی تیمور تحقیقی در مدلهای معادلات همزمان استوکاستیک همراه با کاربرد یکی از رهیافتهای رقیب به اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
قاسمی جمشید برآورد تابع تقاضای برق خانگی کارشناسی ارشد
صادق زاده جواد بررسی امکان سنجی خصوصی سازی راه آهن جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
حسن پور حامد بررسی کارایی نسبی قیمت گذاری در صنایع مختلف با استفاده از تحلیل پوششی داده ها کارشناسی ارشد
ولیان حبیبه برآورد تقاضای نیروی انسانی متخصص در ایران (1383-1373) کارشناسی ارشد
دهقان بنادکوکی حجت بررسی فرضیه پناه‌گاه آلودگی: مورد تجارت خارجی کشورهای OECD با non-OECD کارشناسی ارشد
جهانشاهی حدیث اثر سرمایه گذاری خارجی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت کارشناسی ارشد
شمس عالم حسام بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری بر بازده آتی سهام و ارائه مدلی جهت پیش بینی بازده آتی سهام
بنیانیان حسن ارزیابی تخصصی منابع اقتصادی به نظام آموزش و پرورش کارشناسی ارشد
فخرائی حسن مقایسه پیش بینی تقاضای آب با استفاده از الگوهای ساختاری، سری های زمانی و شبکه های عصبی کارشناسی ارشد
قلی زاده منقوطای حسن اثردرآمدهای نفتی برنرخ ارز واقعی و تراز پرداختها درجمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
کیائی حسن بهینه سازی پویای مدیریت بانک در یک مدل تصادفی و ارائه رهیافت‌هایی پیرامون مدل سازی نظام بانکداری اسلامی در اقتصاد ایران
قره چاللو حسین نقش پیشرو پتروشیمی در رهنمون ساختن صنایع به استقلال اقتصادی کارشناسی ارشد
میرشجاعیان حسینی حسین ارزیابی نقش بخش عمومی در توسعه اقتصادی منطقه ای ایران
مصلی پورزرندی حسین بررسی صنعت برق و تخمین توابع تولید، تقاضا و هزینه برق در استان خراسان کارشناسی ارشد
همتی حسین ارزیابی فنی و اقتصادی ساخت پالایشگاه با خوراک میعانات گازی منطقه پارس جنوبی کارشناسی ارشد
کارجو حلیمه اندازه گیری کارایی شعب منتخب بانک صادرات ایران(مطالعه موردی استان تهران) کارشناسی ارشد
پاداش زیوه حمید رهیافت فلسفی- انتولوژیک به علم اقتصاد(مطالعه موردی: تئوری مطلوبیت)
زمان زاده نصرآبادی حمید نفت، نهادها و رانت جویی در اقتصاد ایران با رویکرد DSGE دکتری
زمان زاده نصرآبادی حمید نفت؛ نفرین یا موهبت؟ کارشناسی ارشد
عزیزمحمدلو حمید تبیین تعامل توسعة صنعتی و سرمایة اجتماعی (مطالعه موردی:ایران)
کردبچه حمید بررسی بهره وری در برخی از مجتمع های پتروشیمی کشور کارشناسی ارشد
نبی خانی حمید بررسی تجزیه اجزای ضریب انرژی در صنایع منتخب ایران کارشناسی ارشد
ترحمی هرندی حمیدرضا بررسی کارایی یا وجود فرصت آربیتراژ در بازار نفت حوزه خلیج فارس با استفاده از مدل ترکیبی هزینه حمل کارشناسی ارشد
رئوفی حمیدرضا بررسی وضعیت مهاجرت سرمایه انسانی از ایران کارشناسی ارشد
طباطبایی زواره حمیدرضا عوامل تعیین کننده تقاضای پول درسطح بنگاههای تولیدی
عظیمی حمیدرضا روشهای تامین منابع مالی پروژه‏های برق‏آبی با تاکید برمنابع مالی خارجی و اثرات اقتصادی آن کارشناسی ارشد
طاهائی حمیده سادات بررسی نظریه رفتار مصرف کننده متعارف و نقش ساختار اجتماعی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته کارشناسی ارشد
احمدپور ترکمانی خدیجه بررسی تاثیر نوسانات نرخ واقعی ارز بر صادرات ایران به روش VAR کارشناسی ارشد
سید شکری چندانق خشایار تاثیر سیاستهای حمایتی برصادرات غیر نفتی کارشناسی ارشد
عبدالمالکی یدالله تحلیل کششهای درآمدی و قیمتی تابع تقاضای صادرات ایران با استفاده از سریهای زمانی طی دوره 1377 - 1347 کارشناسی ارشد
منظور داود تاثیر سیاستهای مالیه برعمومی بررشد بلند مدت ایران در چارچوب الگوهای رشددرون زا
حقیقت زاده راحیل تاثیر افزایش قیمت حامل‌ های منتخب انرژی در بخش صنعت بر میزان انتشار آلاینده ها در کشور ایران کارشناسی ارشد
پاشائی فام رامین اثر نوسانات نرخ ارز بر روی متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس نتایج شبیه سازی مدل کلان برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (72-1368) کارشناسی ارشد
طهماسبی ابر رامین بررسی اثرات صادرات صنعتی بر رشد بخش صنعت کارشناسی ارشد
عبدی رامین ارزیابی کارایی فنی صنعت بانکداری ایران و تعیین عوامل موثر برآن(رهیافت مدل های مرزی تصادفی) کارشناسی ارشد
مجاب رامین بررسی اثرات شوک‌های درآمد نفت در اقتصاد ایران، مبتنی بر رویکرد میانگین‌گیری بیزین مدل و مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای زمان متغیر
لاریجانی ریحانه بررسی کارایی شرکت ملی نفت ایران و مقایسه تطبیقی آن با شرکتهای نفتی منتخب کارشناسی ارشد
سعادت رحمان نقش و جایگاه سرمایه انسانی در رشد و توسعه اقتصادی ایران کارشناسی ارشد
نادری رستم بررسی اثر درآمد ارزی صادرات نفت خام بر صادرات غیر نفتی کارشناسی ارشد
رمضانی رضا مقایسه عملکرد پیش بینی در مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و ARIMA (مورد مطالعه: تقاضای ماهیانه برق درایران) کارشناسی ارشد
همتی رضا بررسی تاثیر بلوک های تجاری بر جریان تجاری ایران کارشناسی ارشد
شکراللهی رقیه بررسی اثر نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمت نفت خام بر روی سرمایه گذاری در صنعت نفت(مطالعه موردی ایران) کارشناسی ارشد
رضائی زکیه بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی تورم ) مورد مطالعه :اثر تورم بر جرائم در ایران) کارشناسی ارشد
پیروزراهی زینب ارزیابی نرخ بازده خصوصی تحصیلات تکمیلی در ایران با استفاده از مدل های چندسطحی کارشناسی ارشد
ملکوتیان زینب Estimating Residential Electricity Demand by Vector Auto Regresive Model کارشناسی ارشد
اتابکی زهرا پژوهشی در مبانی اقتصادی سیاستگذاری عدالت در اندیشه و سیره حکومتی امام علی (ع) کارشناسی ارشد
بشیر زهرا Examines the Role of Human Capital in Attracting Foreign Direct Investment and Its Impact on Economic Growth in Afghanistan.(Reviews ECO) کارشناسی ارشد
رحیمی زهرا الگوسازی و پیش بینی آثار تغییرات قیمت نفت خام بر GDP کشورهای آمریکا و انگلستان کارشناسی ارشد
قرصی زهرا رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملت با استفاده از شبکه های عصبی GMDH و معادلات اقتصاد سنجی کارشناسی ارشد
گل محمدیان زهرا رابطه رشد دستمزد حقیقی و رشد اقتصادی در کشورهای با تورم بالا و پایین: مطالعه بین کشوری کارشناسی ارشد
میلاعلمی زهرا اثر سرمایه انسانی و سرمایه گذاری دولت در سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران در چارچوب مدل های رشد درونزا
آقا بابایی زهره هم انباشتگی و علیت میان متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام ( مورد ایران) کارشناسی ارشد
رییسی زهره امکان سنجی ایجاد ترتیبات تجاری منطقه ای در منطقه منا کارشناسی ارشد
مالی زهره The Determinates of Government Size In OPEC Countries کارشناسی ارشد
امیری سارا بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر نوسانات شاخص های منتخب بورس کشورهای در حال توسعه، مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد
بروجردیان سارا بررسی اثرات شوک های نفتی بر رشد اقتصادی کارشناسی ارشد
حاجی ترخانی سارا تحلیل هم انباشتگی تقاضای جهانگردی بین المللی ایران کارشناسی ارشد
صفامطلق سارا اندازه‌گیری کارایی شعب بانک سامان و بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن کارشناسی ارشد
رهروی سیامک اثر پذیری شاخص جهانی بورس از قیمت جهانی نفت و طلا به روش BVAR کارشناسی ارشد
شهباززاده خیاوی سیامک تأثیر کاهش ارزش واقعی ریال ایران بر تراز تجاری کارشناسی ارشد
ابراهیمی میلانی ساناز بررسی نظام فعلی تخصیص یارانه انرژی در ایران و ارائه رویکردهای مطلوب کارشناسی ارشد
صمیمی سیاوش بررسی اقتصادی امکان نوسازی صنعت مرغداری در کشور با محوریت بهینه سازی مصرف سوخت کارشناسی ارشد
دولت آبادی سپیده کاربرد الگوریتم GMDH برای استخراج قواعد در بازار نفت کارشناسی ارشد
عباس عبدلی سپیده بررسی مدلی برای تخمین هزینه نهایی و قیمت گذاری در بازار برق کارشناسی ارشد
برنجی سجاد تاثیر قیمت نفت خام بر شاخص بازار بورس کالا:مطالعه موردی بورس کالای ایران و نگاهی به دلایل شکست بورس نفت کیش کارشناسی ارشد
رحیمیان بوگر سجاد فساد اقتصادی و برخی عوامل موثر بر آن کارشناسی ارشد
تقوی سیدمحمد بررسی اثر نهاده انرژی در تولید بخش صنعت ایران دوره زمانی 82-1338 کارشناسی ارشد
لاجوردی سید محمد امین تحلیل هزینه فایده ی صنعت روغن هسته انگور در کشور ایران کارشناسی ارشد
سبحانیان سید محمد هادی اثرات غیرخطی رشد اقتصادی بر مصرف انرژی کشورهای عضو اوپک کارشناسی ارشد
حسینی سید مر تضی بررسی عوامل مؤثر بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در افغانستان کارشناسی ارشد
شیرکوند سعید بررسی اثر درآمدهای نفتی(اقتصاد رانت محور) بر فرآیند مدیریت اقتصادی کشور در سال های 83-1353
میرزامحمدی سعید ارزیابی تاثیر هزینه های دولت در رشد اقتصادی با نگاهی به وضعیت ایران (67-1338) کارشناسی ارشد
معلمی اوره سعید کاربرد اقتصاد رفتاری در اقتصاد محیط زیست و اهمیت آن(مورد خاص: اثر اعطا و نظریه کوز) کارشناسی ارشد
موسوی مدنی سعید صـرفه‌هـای ناشـی از مقیــاس در صنـایع ایران کارشناسی ارشد
روان شاد سعیده بررسی رابطه بهره‌وری نیروی کار و کارایی زیست‌محیطی کارشناسی ارشد
شیبانی پور سیما کیفیت نهادها، جهانی شدن و آلودگی های زیست محیطی در کشورهای درحال توسعه کارشناسی ارشد
عدالت رفتار زاد پور سمیرا تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکت های پتروشیمی ایران کارشناسی ارشد
امیرحشمتی سمن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بدهی‌های خارجی و رشد اقتصادی : مطالعه بین کشوری کارشناسی ارشد
اکبری سمیه اثرات فرآیند جهانی شدن بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران کارشناسی ارشد
سلیمانی نژاد سمیه بررسی الگوی هزینه درآمد خانوارهای حاشیه نشین شهر مشهد به منظور تبیین الگوی مصرفی آنان کارشناسی ارشد
صابریان رنجبر سوده تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه MENA کارشناسی ارشد
میرقاسمی سوده پیش بینی رشد اقتصادی ایران با استفاده از شبکه عصبی GMDH کارشناسی ارشد
احمدی سولماز عوامل مؤثر بر سرمایه انسانی در کشورهای OECD کارشناسی ارشد
امیربابایی سونای بررسی اثر توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران کارشناسی ارشد
باقری ذابحی شاپور بررسی درآمدهای پایدار با رویکرد پوشش هزینه‌های خدمات شهری جزیره کیش کارشناسی ارشد
جعفری کیا شبنم پیش بینی و برآورد نسبت پوشش ریسک بهینه برای بازار آتی سکه طلا در ایران با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی و شبکه عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد
فروغی دهر شرمینه بررسی اثر متقابل قیمت های جهانی بازار نفت خام و گاز طبیعی با استفاده از روش های تجزیه قیمت و شبکه عصبی کارشناسی ارشد
رییسی شقایق The Impact Of Macroeconomic Variables On The Profitability Of Private And Public Banks کارشناسی ارشد
قصوری شکوفه بررسی و مقایسه، ترکیب و الگوی مصرف انرژی خانوارهای شهری و روستایی ایران طی سالهای 78-1350 کارشناسی ارشد
فدوی شیما مصرف انرژی و رشد اقتصادی : تحلیل علیت با استفاده از شبکه عصبی GMDH برای ایران کارشناسی ارشد
زروکی شهریار برررسی اثر آموزش بردرآمد شاغلین شهری در ایران با استفاده از تحلیل های چند سطحی طی برنامه سوم توسعه ( 83-1379) کارشناسی ارشد
گلستانی شهرام بررسی ساختار بازار جهانی نفت در چارچوب بازی انحصار دوجانبه و تاثیر ورود نفت به مذاکرات WTO براین ساختار
بلندی شهزاد قیمت گذاری در صنعت برق کارشناسی ارشد
سیفی طاهره پیش بینی قیمت نفت خام و گاز طبیعی با استفاده از مدل ترکیبی تبدیل موجک و ARMAX کارشناسی ارشد
عدل بند طاهره موقعیت زعفران ایران در بازارهای جهانی کارشناسی ارشد
حنیفی عادل روند نابرابری درآمدی در ایران و تاثیر شهرنشینی بر روی نابرابری درآمدی (دوره بعد از انقلاب) کارشناسی ارشد
خراسانی عادل بررسی رابطه میان دموکراسی و توزیع درآمد کارشناسی ارشد
عزیززاده نیاری عارف تعیین و شناسایی مهمترین عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران و ارائه یک الگوی مناسب کارشناسی ارشد
پرهیزکاری عباس بررسی عوامل ساختاری مؤثر بر کارایی نظارت بانک مرکزی بر روی نظام بانکی کارشناسی ارشد
خلجی زمان آبادی عباس آزمون راﺑﻄﺔ بین آزادسازی تجاری و توسعه انسانی کارشناسی ارشد
فدایی عباس بهینه سازی مصرف سوخت در شبکه حمل و نقل بار کشور از طریق جایگزینی ناوگان ریلی با ناوگان جاده ای کارشناسی ارشد
کریمیان شهریور عباس تخمین تابع عرضه صادرات خرمای ایران و بررسی راه های افزایش آن در راستای سیاست توسعه صادرات غیرنفتی کارشناسی ارشد
امیرانی علی تخمین توابع تقاضای فرآورده های اصلی نفتی برای شهر تهران و بررسی ارتباط بین مصرف فرآورده ها و آلودگی هوای شهر تهران کارشناسی ارشد
پناهی شمس آباد علی بررسی تاثیر انتشار اوراق بهادار اسلامی بر نسبت های مالی شرکت ها کارشناسی ارشد
دینی ترکمانی علی تاثیرحذف سوبسید کالاهای اساسی برمیزان فقرمطلق کارشناسی ارشد
رمضانی علی نقش فاکتورهای مالی بر رفتار سرمایه‏گذاری بنگاه‏ اقتصادی: مورد شرکت‏های بورسی ایران کارشناسی ارشد
روحانی علی گونه‌شناسی شاخص‌های نابرابری و تحلیل روند نابرابری در اجزاء هزینه خانوار در ایران کارشناسی ارشد
کارشناسان علی بررسی عدم اطمینان اقتصاد کلان و تاثیر آن بر سرمایه گذاری خصـوصـی در کشـورهـای اوپـک کارشناسی ارشد
گلسرخی راد علی برآورد نرخ استهلاک فیزیکی وموجودی سرمایه در بخش صنعت و معدن کارشناسی ارشد
مصطفی ء علی بررسی عوامل مؤثر بر ریسک بحران مالی بانکهای ایرانی کارشناسی ارشد
ملاباباییان بیشه علی اثر سیاست های پولی و مالی بر توسعه مالی با تاکید بر نظام بانکی در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
نادری شاهی علی امکان سنجی روش های تامین مالی پایین دست صنایع نفت و گاز کارشناسی ارشد
نظری زانیانی علی اثرات متقابل اقتصاد و گرمای جهانی(مطالعه موردی: منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) کارشناسی ارشد
ربیعی علی اصغر تبیین رویکرد نوع‌دوستی از منظر اسلام بر اساس نظریۀ بازی‌ها و آزمون دستاوردهای نظری آن در شهر تهران کارشناسی ارشد
فضائلی علی اکبر عدالت در سلامت (بررسی تاثیر هزینه های بهداشتی و درمانی بر فقر اقتصادی خانوارهای ایرانی) کارشناسی ارشد
غفاری علی رضا تحلیل مهم ترین عوامل موثر در پیش بینی سطح قیمت ها در جهان کارشناسی ارشد
الهی علیرضا موانع و راهکارهای توسعه اقتصادی صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران
تمدن نژاد علیرضا بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی با تأکید بر متغیرهای مرسوم مدل رشد کارشناسی ارشد
چاوشی علیرضا تبیین اقتصادی انقلاب اسلامی ایران کارشناسی ارشد
دشت بیاض علیرضا بررسی اثرات انحراف نرخ واقعی ارزازمسیرتعادلی بلندمدت بررشداقتصادی کارشناسی ارشد
رفیعی علیرضا نهاد نظام بهره برداری از عوامل تولید، ماشینی شدن و "سازگاری" سیاست ها در فرآیند توسعه اقتصاد گندم ایران: با تاکید بر روش شناسی نظریه تبیین میردال در باره پدیده توسعه یافتگی اقتصادی کارشناسی ارشد
صالح علیرضا بررسی ساختار تولید صنعت ساخت وسائط نقلیه موتوری و مشکلات مربوط به آن کارشناسی ارشد
عبدی علیرضا تخمین تابع تقاضای سیمان و برآورد کششهای قیمتی و درآمدی در بخش ساختمان (1382-1353) کارشناسی ارشد
مباشرپور علیرضا نوسانات قیمت نفت و اثرات آن بر برخی از متغیرهای عمده اقتصاد کلان ایران :روش VAR کارشناسی ارشد
حبشی حسینی نژاد غزاله پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سامانه خبره تلفیقی کارشناسی ارشد
حسینی یازرلو غزاله سادات نقش مکانهای تفریحی در جذب گردشگر جزیره کیش ، ارزش گذاری و بررسی میزان تمایل به پرداخت کارشناسی ارشد
اکبری فاطمه بررسی و تبیین اخلاق بانکداری اسلامی و ارزیابی وضع موجود اخلاق در سیستم بانکی ایران کارشناسی ارشد
بوربور حسینبیگی فاطمه بررسی سیر تطور قیمت گذاری گاز طبیعی و پیش بینی قیمت گاز در آمریکا کارشناسی ارشد
خزایی فاطمه Evaluating and Explanation of Moral Hazard and Adverse Selection in Capital Market and the Role of Ethics in Reducing Them کارشناسی ارشد
رضایی فاطمه The impact of inflation on the composition of banking deposits with Islamic approach کارشناسی ارشد
رفیعی فاطمه بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از الگوی ضرایب متغیر طی زمان کارشناسی ارشد
سلیمانی کیا فاطمه مدل سازی و پیش بینی قیمت بنزین در بورس سنگاپور با استفاده از شبکه عصبی نوع GMDH بر اساس الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد
شیدفر فاطمه سنجش، ارزیابی و اولویت بندی ابعاد مختلف سرمایه فکری در شرکت بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد
صفی فاطمه اثر افزایش قیمت انرژی برق روی تابع رفاه اجتماعی کارشناسی ارشد
طالبی فاطمه بررسی اثر بی ثباتی صادرات بر رشد بخش صنعت کارشناسی ارشد
قرایلو فاطمه Rebound effects resulting from fuel efficiency politics in the road transport sector of Iran کارشناسی ارشد
نائبی فاطمه مدلسازی رابطه بین قیمت‌های نقدی و آتی سکه طلا در ایران مبتنی بر BVAR کارشناسی ارشد
فیض آبادی فراهانی فرزانه بررسی نقش بهره وری کل عوامل تولید در توسعه پایدار (مطالعه موردی اقتصاد ایران) کارشناسی ارشد
مستخدمین حسینی فرزانه ارزیابی انگیزه فعالیت‌های اقتصادی از منظر اقتصاد اسلامی کارشناسی ارشد
نجفیان فرزانه اثرات جهانی شدن بر صادرات غیر نفتی ایران کارشناسی ارشد
براتی فرشته بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر شیوع ربا خواری ( مطالعه موردی شهر تهران ) کارشناسی ارشد
صادقی ماهانی فرشته برآورد ارزش تفریحی سد طالقان با استفاده از روش هزینه سفر فردی کارشناسی ارشد
رستگاری فرینام بررسی اثر آزادسازی تجاری و مصرف انرژی بر آلودگی هوا در کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد
حاج کاظمیان فرهاد بررسی صادرات صنایع نساجی ایران و راههای توسعه آن کارشناسی ارشد
محمدیان کاظم بررسی ارزش اقتصادی پسماندهای خانگی قابل بازیافت در شهر بندرعباس کارشناسی ارشد
مهرانی کاوه رابطه سود هر سهم، سود تقسیمی و سرمایه گذاری
قراخانلو کبری بررسی اثرات رشد جمعیت بر تخریب جنگل در برخی از کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد
علیمردانی کتایون بررسی تاثیر تورم بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد
شهاب لواسانی کیوان اثرات شوکهای قیمت نفت و سیاستهای پولی بر قیمت مسکن در شهر تهران و ارتباط قیمت مسکن و سیکلهای تجاری کارشناسی ارشد
شهبازی کیومرث برآورد تابع تقاضای سفرجاده ای در مسیرهای موردی کارشناسی ارشد
عاقلی کهنه شهری لطفعلی چارچوبی برای تعیین قیمت نفت اوپک کارشناسی ارشد
نیاکان لیلی اندازه گیری کارایی فنی نیروگاه های حرارتی کشور به روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) و مقایسه تطبیقی با کشور های منتخب در حال توسعه کارشناسی ارشد
بیانی مانی بکارگیری مدل های مارکف پنهان در تخمین آلاینده های زیست محیطی کارشناسی ارشد
همدیه میثم بررسی رابطه متغیرهای تورم، سرمایه گذاری حقیقی و تولید ناخالص داخلی در ایران با استفاده از مدل VARMA کارشناسی ارشد
خالصی مجتبی برآورد تابع تقاضای زمینهای واقع درمحدوده شهری تهران کارشناسی ارشد
فائزی مجتبی اخلاق در اقتصاد ، حداکثر منفعت تولید کننده ، ترجیحات مصرف کننده و نقطه بهینه اجتماعی کارشناسی ارشد
گل پرور مجتبی بررسی اقتصادی تولید پلی الفینها در ایران کارشناسی ارشد
پورعیسی مجید بررسی قیمت تعادلی پیله ابریشم کارشناسی ارشد
نصیری مجید بررسی رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی و تعیین اندازه بهینه دولت در ایران کارشناسی ارشد
خانی محیا تاثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنعت داروسازی در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد
خداپرست محسن بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مصرف انرژی در کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی کارشناسی ارشد
رحیم زاده نامور محسن بررسی تاثیر توسعه مالی بر نرخ پس انداز خصوصی در ایران کارشناسی ارشد
فاتحی زاده کلخوران محسن مقایسه چگونگی شرکت داری دولت، سازمان تامین اجتماعی و بنیاد مستضعفان (مورد صنعت خودرو و ساخت قطعات) کارشناسی ارشد
مهر آرا محسن بررسی تعامل میان بخش پولی وحقیقی دریک دستگاه هم انباشته کننده ساختاری مبتنی برمفاهیم برون زایی
آدم بیک محمد ارائه یک مدل برای رشد پایدار کشورهای صادر کننده نفت (مورد ایران) کارشناسی ارشد
حسینی فرد محمد مالیات بر درآمد بهینه تحت تاثیر فرار مالیاتی کارشناسی ارشد
سلیمان نیا قوجه بیلگو محمد پیش بینی آلودگی زیست محیطی(co2) با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی ایران) کارشناسی ارشد
شیریجیان محمد بررسی تاثیر هزینه های بهداشتی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب (با رویکرد اقتصاد سنجی بیزینی) کارشناسی ارشد
عباسی محمد بررسی نقش پدیده رانت جویی در عدم راه اندازی بورس نفت در ایران کارشناسی ارشد
عبدوسی محمد پیش بینی اثر بی ثباتی قیمت نفت بر قیمت طلا با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی GMDH کارشناسی ارشد
فقیهی کاشانی محمد بررسی تاثیر سیاستهای عمدة حمایتی دولت (سهمیه بندی سوبسید) بر مصرف اقلام خوراکی تحت شمول آن (پیش و پس از انقلاب) کارشناسی ارشد
کاشانی پور محمد مقایسه و ارزیابی روش های سنجش کارایی شعب بانک و انتخاب الگوی مناسب (شعب بانک تجارت استان تهران)
مزرعتی محمد بررسی تقاضای عمده ترین حاملهای انرژی در ایران کارشناسی ارشد
نجارفیروزجانی محمد سرمایه گذاری خصوصی و رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد
هادیان محمد رانت جویی و رشد اقتصادی: شواهد تجربی از اقتصاد ایران
ویرانی محمد A study to investigate the compatibility and adequacy of human development index as an evaluation index for country’s development in Islamic notion کارشناسی ارشد
ابوالحسنی چیمه محمد امین تحلیل هزینه فایده صنعت اسانس طبیعی حاصل از گل و گیاه در کشور ایران، مطالعه مورد واحد تولید اسانس ریحان گل کاشان کارشناسی ارشد
رزمی محمد جواد ارزیابی اقتصادی سیاست هدایت صنایع به سمت مناطق محروم مطالعه موردی - استان خراسان کارشناسی ارشد
قائمی محمدحسین بررسی عوامل موثر بر بازده سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتری
شمشیری محمد حسین بررسی تأثیر سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد اقتصادی ایران (1979-2008) مبتنی بر رویکرد اقتصاد سنجی بیزینی کارشناسی ارشد
ایران نژاد محمدرضا بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای اسلامی) کارشناسی ارشد
حمیدیزاده محمدرضا مدلسازی نظام تحقیقاتی کشور دکتری
شریفی محمدرضا بررسی اقتصادی صنعت سرامیک ایران کارشناسی ارشد
فرزین محمدرضا انتظارات عقلایی و سیاستهای پولی پیش بینی شده و پیش بینی نشده در ایران (70 ـ1340 ) کارشناسی ارشد
حمیدی زاده محمد رضا تحقیق در عملیات تحت عنوان : مدلسازی نظام تحقیقاتی کشور
برقی اسکویی محمدمهدی تاثیر سرمایه گذاری دولتی روی سرمایه گذاری خصوصی دربخش صنعت کارشناسی ارشد
عبادی مرتضی اندازه گیری عملکرد زیست محیطی کارشناسی ارشد
چاسبی فلاحیه مرجان بررسی امکان صادرات گاز طبیعی مایع ایران به ژاپن کارشناسی ارشد
فتوره چی مرجان آثار سیاست های پولی طی برنامه اول و دوم توسعه بر بخش صنعت (1378-1368) کارشناسی ارشد
نیک پوررحمت آبادی مرجانه بررسی پدیده رکود تورمی و عوامل ایجاد آن با توجه ویژه به اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
پیراحمدی مرضیه نفرین منابع، دموکراسی و نقش آن بر رشد اقتصادی کارشناسی ارشد
خانی مهرآبادی مرضیه The Relationship Between Equity and Efficiency, IRAN case study کارشناسی ارشد
آجورلو مریم بررسی کار‌آیی هزینه‌ای در نظام بانکی ( مطالعه موردی بانک ملت) کارشناسی ارشد
خندان خادم رضا مریم بررسی اثرات اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بر متغیرهای کلان بخش خصوصی (مصرف, سرمایه گذاری و اشتغال) در استانهای کمتر توسعه یافته کشور (1383- 1370) کارشناسی ارشد
راتقی مریم بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص های قیمت (CPI، WPI و PM) کارشناسی ارشد
ربیع گیلانی مریم بررسی نقش رقبای ایران در بازار LNG تا سال 2020 کارشناسی ارشد
قلیزاده مریم نفرین منابع صادرات نفت و صادرات مواد معدنی کارشناسی ارشد
کشاورزیان مریم اثر نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی برخی کشورهای OECD به وسیله تصریح غیر خطی قیمت نفت کارشناسی ارشد
آقایی مریم السادات «بررسی پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران» کارشناسی ارشد
رهگشای میرهادی ارائه مدل تأمین پایدار غذای اساسی کشور بر مبنای توافقات تجاری دوجانبه کارشناسی ارشد
سلیمانی مژگان ارائه مدل بهینه استخراج نفت با در نظر گرفتن اکتشافات (مطالعه موردی یکی از میدان‌های جنوب ایران ) کارشناسی ارشد
الفتی مسعود بررسی موانع توسعه اقتصاد گردشگری در ایران کارشناسی ارشد
کیومرثی مسعود آزاد سازی مالی و اثرات آن بر تقاضای پول کارشناسی ارشد
مجدزاده مطهره السادات عوامل موثر بر مصرف انرژی در اقتصاد ایران رویکرد اقتصادسنجی بیزینی کارشناسی ارشد
ابوالحسنی معصومه پیش‌بینی تقاضای فصلی گاز طبیعی در ایران جهت تخمین سرمایه‌گذاری در قله سایی کارشناسی ارشد
یارمحمدی معصومه تاثیر ICT بر اشتغال صنایع ایران کارشناسی ارشد
مارالانی میلاد بررسی ارتباطات بلندمدت و نحوه انتقال نوسانات بین بازارهای نفت خام، طلا و نرخ مبادلات ارزی کارشناسی ارشد
نوروزی ملیحه بررسی اثر نوسانات بازدهی سکه طلا بر روی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد
رضایی منیژه پیش بینی قیمت گازوئیل در بازار خلیج فارس با استفاده از شبکه عصبی GMDH کارشناسی ارشد
اخلاقی فیض آثار مهدی نقش صنعت توریسم در تحولات اقتصادی شهر مشهد کارشناسی ارشد
یاری مهدی تحلیل تطبیقی تاثیر تکانه نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه کارشناسی ارشد
بنی ‌طبا کوپایی مهدی نقد شیوه‌های تجهیز و تخصیص منابع توسط نظام بانکی و ارائه پیشنهادات اصلاحی کارشناسی ارشد
پندار مهدی برآورد توابع عرضه و تقاضای صادرات میگو و بررسی عوامل موثر برآن کارشناسی ارشد
خندان سویری مهدی حجم و ترکیب بهینه اسکناس و مسکوک در ایران کارشناسی ارشد
فاطمی مهدی بررسی اثر صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی - مورد ایران کارشناسی ارشد
فتحعلی مهدی نقش دین بر رشد اقتصادی کارشناسی ارشد
فولادی مهدی منحنی فیلیپس کینزی های جدید و مقایسه آن با انواع منحنی های فیلیپس متعارف برای اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
فولادی مهدی امکان سنجی و تبعات امنیتی- اقتصادی تبدیل ایران به منطقه آزاد انرژی دکتری
نوری مهدی بررسی تجربی رابطه میان تورم و رشد بهره وری در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
باستانفر مهدیه تاثیر سرمایه گذاری بخش دولتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی کارشناسی ارشد
کرباسیان مهران ارزیابی اقتصادی تولید با یواتانول با استفاده از ضایعات کشت و صنعت هفت تپه خوزستان و برآورد صرفه های اقتصادی ناشی از اخلاط اتانول با بنزین کارشناسی ارشد
لطفی مهر مهسا پیش بینی اثر متغیرهای کلان بر شاخص قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی GMDH کارشناسی ارشد
مشرفی مهسا برگشت پذیری نوسان قیمت سهام: مطالعه موردی بازار بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد
رنجبر یزدی مهناز بررسی آثار ترکیب مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم برمتغیرهای کلان اقتصادی با تاکید خاص بر تورم و سرمایه گذاری کارشناسی ارشد
همتی مونا ارزیابی اقتصادی برنامههای توسعه و تولید یک میدان نفتی با تغییر در محل حفر چاه و نوع قرارداد پیمانکاری کارشناسی ارشد
هیتبی نازلی بررسی واکنش اقتصاد زیرزمینی به تغییرات مالیات (مورد ایران) کارشناسی ارشد
ذاکری ناصر مفهوم سلامت اقتصادی و ویژگیهای آن کارشناسی ارشد
صادقی ناصره پیش بینی مصرف برق با استفاده از مدلهای اقتصادی سنجی کارشناسی ارشد
علم الهدی ندا بررسی همگرایی بهره وری انرژی در کشورهای حوزه خلیج فارس و چند کشور منتخب اسلامی کارشناسی ارشد
زمانی نرجس تحلیل و پیش بینی عایدی فروش نفت خام با استفاده از شبکه های عصبی و مقایسه آنها کارشناسی ارشد
طهماسبی نرگس Analysis of Energy Swaps Contracts: The Case of Iran کارشناسی ارشد
حضارمقدم نسرین بررسی اثرات بهره وری آزادسازی تجاری از دیدگاه تابع هزینه: با استفاده از قضیه دوگان کارشناسی ارشد
عباس زاده نصرت الله ارزش اقتصادی امنیت عرضه برق در ایران مطالعه موردی بخش خانگی
دهمرده قلعه نو نظر بررسی علل توسعه نیافتگی سیستان کارشناسی ارشد
صحرایی نگار تخمین اقتصاد زیرزمینی در ایران در سالهای 1382-1357 کارشناسی ارشد
دانش نوشا تأثیر ICT بر میزان سرانه مصرف انرژی در کشورهای خاورمیانه با تأکید بر ایران کارشناسی ارشد
دانشی نوشا تأثیر ICT بر میزان سرانه مصرف انرژی در کشورهای خاورمیانه با تأکید بر ایران کارشناسی ارشد
یوسفی هیدی رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد
خاتمی همایون بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران کارشناسی ارشد
برسیاه وحید Measuring rents and rent-seeking costs کارشناسی ارشد
ریحانی نیا وحید بررسی جانشینی عوامل تولید درفرآیند تولید برق و اثرآن برصرفه جویی انرژی کارشناسی ارشد
ورهرامی ویدا پیش بینی قیمت نفت با استفاده از سامانه خبره تلفیقی کارشناسی ارشد
کرمی قهی ولی ال.. بررسی و تجزیه وتحلیل پدیده فرار سرمایه از کشورهای در حال توسعه با تاکید بر ایران (67ـ1352) کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصادسنجی کاربردی 4401051 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اقتصاد ایران 4401021 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اقتصاد ایران 4404001 3 21 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:15) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:15) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اقتصادسنجی 4401048 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1396/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
اقتصاد ایران 4404001 3 21 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
کلیات علم اقتصاد 4401264 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1396/10/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
کلیات علم اقتصاد 4401264 3 02 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1396/10/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
سمیناراقتصادی ایران 4401235 3 21 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/28 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
کلیات علم اقتصاد 4401264 3 02 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/19 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1