اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عبدالناصر همتی

عبدالناصر همتی

عبدالناصر همتی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 8075
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پورسیف احمد رضا بررسی تطبیقی خوشه های صنعتی در کشورهای ایتالیا، برزیل، هند و ایران کارشناسی ارشد
عبدلی قاضی جهانی اکبر بررسی سیاست های حمایتی با تاکید بر نرخ حمایت مؤثر مطالعه موردی: تعیین نرخ حمایت موثر شرکت موتوژن کارشناسی ارشد
پاکروان بایرام برآورد تابع تقاضای برق خانگی و صنعتی برای استان آذربایجان غربی کارشناسی ارشد
پاک روان بایرام برآورد تابع تقاضای برق خانگی و صنعتی (استان آذربایجان غربی) کارشناسی ارشد
تبریزیان بیتا برآورد تابع مصرف برق در ایران و مقایسه آن با کشورهای OECD کارشناسی ارشد
قادرنجیب بیلال A study of relationship between investment and the interest rate fluctuation and inflation: Case study of MENA countries کارشناسی ارشد
مقدم بهراد بررسی هزینه حمل و نقل دریایی نفت و ارتباط آن با قیمت نفت کارشناسی ارشد
صحنه بهروز ضرورت تجدید ساختار اوپک در ارتباط با تحولات بازار نفت کارشناسی ارشد
شهریار بهنام بررسی قیمت گذاری گاز طبیعی صادراتی ایران در قراردادهای بین المللی کارشناسی ارشد
محمد شفیعی حامد برآورد تابع تقاضای جهانی گاز طبیعی ایران با استفاده از داده های پانل کارشناسی ارشد
یوسفیان آرانی حامد بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات بانکداری موبایل کارشناسی ارشد
شفیعی حامد محمد تخمین تابع تقاضای جهانی گاز طبیعی ایران با استفاده از داده های پانل در سال های 1995 تا 2005 کارشناسی ارشد
باقرزاده حجت الله بررسی کارایی و صرفه های مقیاس در رهیافت های پارامتری و ناپارامتری(مطالعه موردی: صنعت بیمه ایران) کارشناسی ارشد
اشرفی حیدر بررسی منافع حاصل از جایگزینی گاز طبیعی فشرده به جای سوخت در بخش حمــل و نقــل جـاده ای کارشناسی ارشد
نجف زاده حسن رضا اثر FDI و کمک های خارجی بر رشد اقتصادی در سطوح مختلف فساد (بررسی کشورهای در حال توسعه) کارشناسی ارشد
نوروزی حکیمه تاثیر مخـارج دولت بر سرمایه گـذاری و مصرف بخـش خصـوصی در ایـران (1382-1338) کارشناسی ارشد
صمیع داود راهکارهای افزایش نقش صنایع دریایی در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
صفایی ریحانه جایگاه بازار پول در رشد اقتصادی کارشناسی ارشد
زمانی رضا تحلیل رفتار اوپک و منافع بلند مدت عضویت ایران در آن کارشناسی ارشد
فهیمی دوآب رضا بررسی تطبیقی متغیرهای موثر بر انتخاب خریداران حقیقی سهام در تالارهای بورس اوراق بهادار تهران و زاهدان کارشناسی ارشد
داودیان سحر بررسی کارایی فنی بیمه های خصوصی و دولتی به روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) کارشناسی ارشد
یوسفی سعید ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژیهای نو در روستاهای کشـور بـا تاکید بر انرژی خورشیدی و برق آبی کوچک کارشناسی ارشد
محبی نژاد شادی اثر وضعیت کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانکها کارشناسی ارشد
سایه میری علی بررسی استفاده ازآب و رشد اقتصادی (با نگاه ویژه به ایران)
یوسفی علی ارزیابی اقتصادی و دورنمای اتحادیه ی کشورهای صادر کننده ی گاز طبیعی کارشناسی ارشد
حقی علیرضا خصوصی سازی از طریق بورس کارشناسی ارشد
کاملی علیرضا سیاست مالیات کربن و تاثیر آن درتقاضا برای حاملهای انرژی کارشناسی ارشد
مباشرپور علیرضا نوسانات قیمت نفت و اثرات آن بر برخی از متغیرهای عمده اقتصاد کلان ایران :روش VAR کارشناسی ارشد
مخبریان علیرضا بررسی نقش پتروشیمی و ارزش افزوده آن در اقتصاد کشور کارشناسی ارشد
بیدابادی میثم بررسی امکان جایگزینی گاز طبیعی به جای سوختهای عمده بخش حمل و نقل کارشناسی ارشد
حائری مجتبی تئوری انتخاب در بازار بیمه عمر (مطالعه ی موردی بازار بیمه عمر ایران)
رسولی کوهی مجتبی ارزیابی اقتصادی احداث نیروگاههای هسته ای در مقایسه با نیروگاههای فسیلی در ایران کارشناسی ارشد
حقانی ریزی مجید بررسی رابطه علیت مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی در ایران کارشناسی ارشد
خدامرادی مجید تاثیر فعالیت بانک بیمه برتوسعه صنعت بانکداری و بیمه با تاکید بر بیمه عمر و سرمایه گذاری در ایران کارشناسی ارشد
باغجری محمود تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی در ایران کارشناسی ارشد
جعفری بیدگلی مریم مدل سازی بازار بخش خصوصی صنعت بیمه ایران با استفاده از تئوری بازی ها (مطالعه موردی) کارشناسی ارشد
بهروزمند مهدی بررسی روند تولید نفت خام کشورهای تولید کننده نفت حاشیه دریای خزر و تاثیر آن بر بازار جهانی نفت کارشناسی ارشد
شریفی درآباد مهدی تحلیل اقتصادی نیروگاههای برق آبی درایران، مطالعه موردی ( ارزیابی اقتصادی نیروگاه دوم سه شهید عباسپور) کارشناسی ارشد
قاسمی علی آبادی مهدی بررسی میزان تاثیر فروش ذخایر نفتی بر کنترل قیمتهای جهانی نفت کارشناسی ارشد
محمودرباطی مهدی تخمین تابع تقاضای نفت منطقه خلیج فارس کارشناسی ارشد
ذاکری مهرزاد بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی برحجم مطالبات معوق سیستم بانکی ایران کارشناسی ارشد
ماجد وحید انتخاب نامساعد و امکان استقرار قراردادهای سازگار اطلاعاتی شواهدی از بازار بیمه تصادفات اتومبیل ایران کارشناسی ارشد

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد کلان 4401071 4 25 هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:45) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصاد کلان 4401234 3 25 هرهفته شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:45) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصاد کلان 4401071 4 21 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
اقتصاد کلان 4401234 3 21 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 4 نتیجه