اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ابراهیم گرجی بندپی

ابراهیم گرجی بندپی

ابراهیم گرجی بندپی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61118061
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اقبالی علیرضا علل پیدایش سیکلهای تجاری در یک اقتصاد رانتی دکتری
انواری رستمکلایی فرزانه نقش بانک مدکزی در ایجاد سیکل های تجاری در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
رحمانی محمد بررسی اثر سیاست‌های پولی و مالی بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد
معینی مریم بررسی تاثیر نظام‌های مختلف ارزی بر سیکل‌های تجاری در کشورهای ایران، ترکیه، مالزی، آرژانتین و برزیل کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد کلان پیشرفته 2 4401469 2 20 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/02 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
تاریخ عقاید اقتصادی 4401142 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اقتصاد کلان 4401071 4 21 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تاریخ عقاید اقتصادی 4401142 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصاد کلان 4401234 3 21 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اقتصاد کلان 4401071 4 22 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
تاریخ عقاید اقتصادی 4401142 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/20 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
اقتصاد کلان 4401234 3 22 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1