اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

الیاس نادران

الیاس نادران

الیاس نادران    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 8079
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علی دوست قهفرخی ابراهیم تحلیل موانع پیاده سازی سیاست های کلی اصل 44 در ورزش حرفه ای جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر فوتبال)
اسلامی آرش بررسی وضعیت دموکراسی در اقتصادهای تک محصولی با تاکید بر کشورهای متکی بر نفت و مواد معدنی خام کارشناسی ارشد
عبادی اسماعیل بررسی بهره وری نیروی کار در شرکت ایران خودرو کارشناسی ارشد
محمد جانی اسماعیل تحلیل مقایسه ای نابرابری توزیع درآمددراستان قم و کل کشور کارشناسی ارشد
صدیقی حسن بررسی اثر سیاستهای مالیاتی بر حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران ( 1382-1351) کارشناسی ارشد
معماریان رضا محاسبه کارایی فنی و بررسی تغییرات بهره‌وری در صنایع غذایی کارشناسی ارشد
جانی سیاوش ارزیابی نحوه استفاده از اعتبارات عمرانی با توجه به ظرفیت بالقوه استانها (در فصل صنایع) طی دوره (70-1360) کارشناسی ارشد
غلامی نتاج امیری سعید بررسی مقایسه ای خط فقر در مناطق شهری استان مازندران و کشور کارشناسی ارشد
یوسفی سعید ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژیهای نو در روستاهای کشـور بـا تاکید بر انرژی خورشیدی و برق آبی کوچک کارشناسی ارشد
چشمی علی کاربرد نظریه هزینه مبادله برای تشکیل احزاب
نصیری اقدم علی هزینه های مبادله ی تامین مالـی بنگـاه هـای تولیـد - ساخت (مطالعه مـوردی40 بنگاه کوچک) کارشناسی ارشد
صالح علیرضا قیمت گذاری خسارات وارده به منابع زیست محیطی با تاکید برآلودگیهای ناشی از فاضلابهای صنعتی
کریمی مجتبی بررسی کارآیی شعب مختلف بانک کشاورزی و تعیین عوامل موثر برآن مطالعه موردی استان همدان کارشناسی ارشد
شهید اول مجید ارزیابی و بررسی تورم و نابرابری در آمدی در ایران کارشناسی ارشد
ریاضی محسن امکان سنجی توسعه درآمدهای گازی کشور کارشناسی ارشد
فاتحی زاده کلخوران محسن مقایسه چگونگی شرکت داری دولت، سازمان تامین اجتماعی و بنیاد مستضعفان (مورد صنعت خودرو و ساخت قطعات) کارشناسی ارشد
نعمتی محمد تحلیل عدالت بین‌نسلی رالز و تبیین آن از منظر اقتصاد اسلامی
بربری محمد جواد تاثیر محیط نهادی بر وضعیت اقتصادی مهاجرین افغانی در ایران(مطالعه موردی شهرستان ورامین) کارشناسی ارشد
شریف زاده محمد جواد تحلیل رویکرد اسلام در تخصیص منابع از منظر هزینه های مبادله: با تاکید بر نقش بازار و نهادهای حقوقی
شکوهی محمدرضا تبیین ترتیبات قراردادی در شرکت ملی نفت ایران
عابدین مقانکی محمدرضا برآورد توابع تقاضای واردات ایران ازپنج کشور صنعتی جهان (با تاکید بر آلمان) با استفاده از سیستم تقاضای تقریبًا ایده آل طی سالهای 76-1338 کارشناسی ارشد
حسینی محمد علی بررسی نقش شرکتهای سرمایه گذاری (پذیرفته شده در بورس) در بازار سرمایه و اندازه گیری کارایی آنها (طی سالهای 79-1375) کارشناسی ارشد
فرسیابی محمدمهدی بررسی آثار خارجی اقتصادی ناشی از آلودگی هوای تهران بر سلامتی شهروندان کارشناسی ارشد
صفار محمدهاشم اثر تورم بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی (مورد ایران) کارشناسی ارشد
مشهدی احمد محمود بررسی اثر سرمایه گذاری بخش عمومی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی (مورد ایران) کارشناسی ارشد
ساداتیان مرتضی تحلیل تاریخی تجارت، رشد و توسعة اقتصادی در ایران با رویکرد نهادگرای جدید کارشناسی ارشد
فولادی معصومه بررسی آثار مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی، اشتغال و درآمد خانوارها با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه ای
تور منصور مکان یابی صنایع مرتبط با نهادهای موجود در استان هرمزگان کارشناسی ارشد
زمانی مهرزاد تحقیق توابع تقاضای برق در بخش های اقتصادی استان لرستان کارشناسی ارشد
چیت نیس مونا اثر سیاست قیمت‌گذاری بنزین بر رفاه اجتماعی در ایران
مزرعه سفیدی نرگس اهمیت منابع انرژی برای ایالات متحده امریکا(مطالعه موردی: دریای مازندران) کارشناسی ارشد
امیری هادی بررسی و تعیین کارایی بانک های تجاری در ایران کارشناسی ارشد
امیری هادی اثر محیط نهادی بر قدرت مالیات ستانی دولت دکتری
مهربانی وحید بررسی عوامل غیراقتصادی موثر برنابرابری در آمدی: با تاکید بر انفاق و دموکراسی کارشناسی ارشد

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد بخش عمومی پیشرفته 1 4401424 2 20 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) 1397/03/27 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
اقتصاد بخش عمومی پیشرفته 2 4401425 2 20 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) 1397/03/27 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
اقتصاد بخش عمومی 1 4401024 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اقتصاد بخش عمومی 2 4401025 3 02 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اقتصاد بخش عمومی 1 4401024 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اقتصاد بخش عمومی 4401451 3 21 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اقتصاد بخش عمومی 1 4401024 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/26 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
اقتصاد بخش عمومی 2 4401025 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/19 | 13:00 - 15:00 ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1