اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فرخنده جبل عاملی

فرخنده جبل عاملی

فرخنده جبل عاملی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61118137
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
برین احسان طراحی مکانیسم به منظور دستیابی به سیاست بهینه مبتنی بر شهرت سیاستگذار و قدرت کارگزار عقلایی: مورد سیاست پولی کارشناسی ارشد
رسولی نژاد احسان رتبه بندی شعب منتخب بانک صادرات در استان تهران با استفاده از مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده¬ها/ فرآیند سلسله مراتبی (DEAHP ) و فرآیند تحلیل شبکه¬ای (ANP) کارشناسی ارشد
ادبی فیروزجایی باقر بررسی رابطه علیت گرنجری بین رشد صادرات و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد هم انباشتگی و معادله تصحیح خطا کارشناسی ارشد
کیائی حسن بهینه سازی پویای مدیریت بانک در یک مدل تصادفی و ارائه رهیافت‌هایی پیرامون مدل سازی نظام بانکداری اسلامی در اقتصاد ایران
مجاب رامین بررسی اثرات شوک‌های درآمد نفت در اقتصاد ایران، مبتنی بر رویکرد میانگین‌گیری بیزین مدل و مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای زمان متغیر
ابوچناری رضا مدلسازی زنجیره عرضه محصولات کشاورزی شهرستان‌های جوین و جغتای کارشناسی ارشد
تقوی سیدمحمد بررسی اثر نهاده انرژی در تولید بخش صنعت ایران دوره زمانی 82-1338 کارشناسی ارشد
شیبانی فر سوده انتخاب پورتفوی بهینه در بازار بورس اوراق بهادار تهران (رویکرد موجک و کان تاکر) کارشناسی ارشد
سایه میری علی بررسی استفاده ازآب و رشد اقتصادی (با نگاه ویژه به ایران)
قامتی فاطمه بررسی رابطه درآمدهای مالیاتی دولت و مخارج دولت در کشورهای در حال توسعه(رویکرد علت و معلولی و مقایسه کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک) کارشناسی ارشد
موسی وند فاطمه تخمین تابع تقاضای گاز در بخش خانگی با استفاده از الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد
موسی وند فاطمه پیش بینی تابع تقاضای گاز در بخش خانگی با استفاده از الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد
ابوالحسنی معصومه پیش‌بینی تقاضای فصلی گاز طبیعی در ایران جهت تخمین سرمایه‌گذاری در قله سایی کارشناسی ارشد
براتی مهدی بررسی آثار جایگزینی درآمدهای نفتی از دلار به یورو کارشناسی ارشد
دارابی مهدی Inflation Targeting and Determining the Optimal Inflation Path by Optimal Control Theory in Iran (Sixth Plan of Development) کارشناسی ارشد
نادمی یونس اثرات حد آستانه ای مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد پویایی 4401392 3 21 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اقتصاد خرد 1 4401042 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته یک شنبه (12:45 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ریاضیات پیشرفته 4401478 3 20 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) 1396/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
اقتصاد ریاضی 4401047 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اقتصاد خرد 2 4401044 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
ریاضیات پیشرفته 4401478 3 40 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/29 | 13:00 - 15:00 ترم اول 1395
اقتصاد ریاضی 4401047 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/21 | 13:00 - 15:00 ترم اول 1395
ریاضیات برای اقتصاد 4401201 3 41 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته یک شنبه (13:15 - 14:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/21 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1