اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فرهاد رهبر

فرهاد رهبر

فرهاد رهبر    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61118063
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سلیمی سودرجانی احسان نقش سیاستهای پولی و مالی و صندوق توسعه ملی در کاهش اثرات بیماری هلندی در اقتصاد ایران با رویکرد DSGE
جزینی درچه الهام بررسی تاثیر مالیاتهای مستقیم بر نرخ رشد سرمایه گذاری در ایران طی دوره 85-52 کارشناسی ارشد
پرهام فر امیرمحمد پیشگیری وضعی از قاچاق گمرکی در سیاست جنایی ایران با رویکرد به اسناد بین المللی دکتری
آراسته حبیب اله بکارگیری هوش مصنوعی در نظارت بر تجارت خارجی (مطالعه موردی ج.ا.ا)
جهانشاهی حدیث اثر سرمایه گذاری خارجی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت کارشناسی ارشد
صدیقی حسن بررسی اثر سیاستهای مالیاتی بر حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران ( 1382-1351) کارشناسی ارشد
محمد سعید حسین اثرات تشکیل اتحادیه جدیدی از تولیدکنندگان در بازار نفت کارشناسی ارشد
میرشجاعیان حسینی حسین ارزیابی نقش بخش عمومی در توسعه اقتصادی منطقه ای ایران
کوهی قولقاسم حکیمه مدل شناسایی اقشار آسیب پذیر جامعه برای دریافت یارانه ) مطالعه موردی ایران ( کارشناسی ارشد
موسوی حکیمه بررسی تاثیر بخش کشاورزی بر روی ثبات رشد اقتصادی کارشناسی ارشد
عمویی داود بررسی رابطه اعتبارات بانکی با تولید بخشهای اقتصادی (صنعت خدمات کشا ورزی ) کارشناسی ارشد
شهریاری ربابه تحلیل هزینه - فایده آموزش عالی دولتی ایران (درشش گروه آموزشی) کارشناسی ارشد
گنجی ریحانه بررسی اثر و اهمیت شاخص ریسک کشورها بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی کارشناسی ارشد
زمانی رضا تحلیل رفتار اوپک و منافع بلند مدت عضویت ایران در آن کارشناسی ارشد
معماریان رضا محاسبه کارایی فنی و بررسی تغییرات بهره‌وری در صنایع غذایی کارشناسی ارشد
وظیفه دولت آبادی رضا شناسایی عوامل کلیدی موفقیت کارآفرینی فناورانه سازمانی در شرکت های نانوفناور فعال ایران (مورد مطالعه: کریدور فناوری نانو) کارشناسی ارشد
گل محمدیان زینب تحلیل بازار پلی اتیلن و راه کارهای اقتصادی بهبود جایگاه ایران در بازار جهانی کارشناسی ارشد
زعفرانی بهروز زهره مطالعه کاربرد کسب و کار الکترونیکی در حوزه سلامت(سلامت الکترونیکی) در ایران کارشناسی ارشد
قانعی سجاد تعیین میزان تاثیر معافیت های مالیاتی مناطق آزاد ایران بر جذب سرمایه گذاری کارشناسی ارشد
بنی جمالی سعید تحلیل هزینه و فایده بزرگراه قم - کاشان از نظر اقتصادی کارشناسی ارشد
غلامی نتاج امیری سعید بررسی مقایسه ای خط فقر در مناطق شهری استان مازندران و کشور کارشناسی ارشد
شکروی سمیه بررسی بهره‌وری صنایع نساجی ( مطالعه موردی ایران) کارشناسی ارشد
محمدی شقایق شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در فرآیند کارآفرینی فناورانه در حوزه‌‌ی خدمات معلولان (مورد مطالعه: مدیریت شهری تهران) کارشناسی ارشد
مدنی شیما برآورد ارزش کل اقتصادی اکوسیستم آبسنگ‌ مرجانی خلیج فارس با تاکید بر ارزش‌های زیست‌محیطی و رویکرد نوین در تعیین ارزش حفاظتی (مطالعه موردی جزیره کیش)
حیدریان سامانی شهرام بررسی اثرات درآمدی وهزینه ای افزایش قیمت حاملهای انرژی بربودجه خانوار ازطریق جدول داده - ستانده کارشناسی ارشد
جعفرلو عباس بررسی جرم شناختی پیشگیری از تقلب مالیاتی در بانک ها کارشناسی ارشد
یگانلو عطیه عوامل موثر بر فقر در دیدگاه اقتصاد رفتاری کارشناسی ارشد
یوسفی علی ارزیابی اقتصادی و دورنمای اتحادیه ی کشورهای صادر کننده ی گاز طبیعی کارشناسی ارشد
امینی خاکی علیرضا بررسی اقتصادی کشت پنبه در منطقه گرگان و گنبد کارشناسی ارشد
رفیعی علیرضا نهاد نظام بهره برداری از عوامل تولید، ماشینی شدن و "سازگاری" سیاست ها در فرآیند توسعه اقتصاد گندم ایران: با تاکید بر روش شناسی نظریه تبیین میردال در باره پدیده توسعه یافتگی اقتصادی کارشناسی ارشد
عامری فاطمه Explaining the Role of Finance Methods in Housing Sector: Case Study of Iran کارشناسی ارشد
آزادی فاطمه السادات تحلیل هزینه- فایده ساخت نیروگاه بادی با تأکید بر روش BOT مطالعه موردی: نیروگاه بینالود کارشناسی ارشد
ناصری فرزانه بررسی رابطه بین توزیع درآمد و پس انداز بخش خصوصی در ایران طی دوره 1384-1347 کارشناسی ارشد
میرکریمی کامبیز بررسی عوامل موثر بر بهره وری صنایع شیمیایی و نفت استان تهران کارشناسی ارشد
عبدلی گیلدا سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی ایران (با تاکید بر استان تهران)
بیدابادی میثم بررسی امکان جایگزینی گاز طبیعی به جای سوختهای عمده بخش حمل و نقل کارشناسی ارشد
رضائی مجید برآورد سیستمی تقاضای حاملهای اصلی انرژی در بخش خانگی کارشناسی ارشد
سروش مجید بهینه یابی برداشت از معدن های سنگ پا در نکوداشت محیط زیستی، رهیافت نظریه ی بازیها کارشناسی ارشد
فلاحی نیا مجید بررسی رابطه بین ترکیب مخارج دولت و مصرف بخشی خصوصی- مورد ایران کارشناسی ارشد
بربری محمد جواد تاثیر محیط نهادی بر وضعیت اقتصادی مهاجرین افغانی در ایران(مطالعه موردی شهرستان ورامین) کارشناسی ارشد
تورانی محمدرضا بررسی ترکیب مواد پروتئین حیوانی در سبد مصرفی خانوار با استفاده از مولهای پویا (با تاکید بر ایران) طی سالهای 75-1347 کارشناسی ارشد
شکوهی محمدرضا تبیین ترتیبات قراردادی در شرکت ملی نفت ایران
عابدین مقانکی محمدرضا برآورد توابع تقاضای واردات ایران ازپنج کشور صنعتی جهان (با تاکید بر آلمان) با استفاده از سیستم تقاضای تقریبًا ایده آل طی سالهای 76-1338 کارشناسی ارشد
فرزانگان محمدرضا جایگاه ایران در منابع انرژی دریای خزر کارشناسی ارشد
پناهی محمدصالح اثرات مدیریت ریسک های نرخ بهره و نقدینگی بر سود آوری بانک کارشناسی ارشد
هاشمی کرویی محمد مهدی تحلیل هزینه فایده صادرات گاز به عراق کارشناسی ارشد
سلیمی زاده محمد هادی راهبرد امنیت غذایی در اقتصاد ایران و خودکفایی در تولید غذای اساسی کارشناسی ارشد
مراغه چی مریم تحلیل هزینه - فایده طرح جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب شهر مجن کارشناسی ارشد
خانی جوی‌اباد مسعود بررسی اثرات متعادل سازی مصرف برق برکارایی تولید و عرضه برق کارشناسی ارشد
سرگلزایی مصطفی The effects of credit and bank risk on economic activity in a dynamic stochastic general equilibrium model for the IRAN دکتری
سرگلزایی مصطفی بررسی اثرات سیاست مالی دولت بر روی فقر طی دوره 1386-1348 کارشناسی ارشد
نباتی نژاد مصطفی شناسایی نقش راه اندازی واحد تحقیق و توسعه بر عملکرد کارگاه های فعال در صنعت فرش دستباف اصفهان کارشناسی ارشد
رام منصوره مقایسه ارزیابی صادرات گاز از طریق خط لوله وال ان جی با صادرات فرآورده های پتروشیمی کارشناسی ارشد
حسن جانی مهدی بهبود عملکرد دولت در توسعه خوشه های صنعتی (مطالعه موردی خوشه قطعات خودروی تبریز ) کارشناسی ارشد
فولادی مهدی امکان سنجی و تبعات امنیتی- اقتصادی تبدیل ایران به منطقه آزاد انرژی دکتری
محمودرباطی مهدی تخمین تابع تقاضای نفت منطقه خلیج فارس کارشناسی ارشد
الهیاری مونا شناسایی عوامل موثر بر کارآفرینی فناورانه در شرکت های کوچک و متوسط نانوفناور فعال در صنایع غذایی ایران (مورد مطالعه: شرکت های نانو فناور صنایع غذایی) کارشناسی ارشد
بهرامی زاده نجمه تخمین تابع تقاضای داروهای گیاهی - مطالعه موردی ایران (1385-1376) کارشناسی ارشد
عباس زاده نصرت الله ارزش اقتصادی امنیت عرضه برق در ایران مطالعه موردی بخش خانگی
امیری هادی اثر محیط نهادی بر قدرت مالیات ستانی دولت دکتری
قهرمانی ساعتلو هادی تعیین قیمت بهینه برق: مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران (شرکت توانیر) کارشناسی ارشد
مهربانی وحید بررسی اقتصادی تصمیم سازی در چرخه ی زندگی خانوار
ورهرامی ویدا بررسی تامین مالی قراردادهای فراساحلی گاز، توام با ریسک (مورد مطالعه: میدان گازی پارس جنوبی)
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد کشاورزی 4401061 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:45) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اقتصاد خرد 4402002 4 21 هرهفته شنبه (16:30 - 18:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 18:30) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اقتصاد خرد 4402002 4 22 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1396/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
اقتصاد خرد 4401233 3 22 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1396/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
اقتصاد بخش عمومی 1 4401024 3 02 هرهفته شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:45) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اقتصاد خرد 1 4401043 4 24 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1395/10/18 | 13:00 - 15:00 ترم اول 1395
اقتصاد خرد 4401233 3 24 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1395/10/18 | 13:00 - 15:00 ترم اول 1395
اقتصاد بخش عمومی 1 4401024 3 02 هرهفته شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) 1395/10/26 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1