اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

جعفر عبادی

جعفر عبادی

جعفر عبادی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61118082
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
غیاثوند ابوالفضل بررسی عوامل موثر بر تولید مرغداریهای گوشتی کشوری کارشناسی ارشد
برین احسان طراحی مکانیسم به منظور دستیابی به سیاست بهینه مبتنی بر شهرت سیاستگذار و قدرت کارگزار عقلایی: مورد سیاست پولی کارشناسی ارشد
سلیمی سودرجانی احسان تاثیر تامین اجتماعی بر پس انداز بخش خصوصی در ایران کارشناسی ارشد
نجاری مقدم احمد بررسی راههای ارتقاء بهره وری نیروی کار در بخش صنعت اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
حاجی خامنه آیدین تمرکز قدرت وتأثیر آن بر کارایی اقتصادی کارشناسی ارشد
سعیدی ایرج تخمین تابع عرضه صادرات محصولات کشاورزی در راستای توسعه صادرات غیرنفتی ایران کارشناسی ارشد
ترشابی آرزو برآورد کارایی بانک‌های منتخب ایران با استفاده از تابع هزینه فوریر و تحمیل شرایط نظم نظری
عرفانیان آزاده تخمین تابع عرضه محصولات و تقاضای نهاده های برخی محصولات کشاورزی (گندم آبی, جو آبی, سیب زمینی و پیاز) کارشناسی ارشد
عسکری جونوشی الهه رویکرد نهادی بر نفرین منابع کارشناسی ارشد
دودابی نژاد امیر انتخاب مدل بهینه ی تنظیم قیمت برای توزیع برق ایران کارشناسی ارشد
یوسف پور بابک بررسی بازارهای تک محموله (SPOT-MARKETS) و برآورد توابع تقاضای اروپا از نفت خام ایران کارشناسی ارشد
گرشاسبی بیتا برآورد سطح کارآیی مدیران در اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد
باصری بیژن بررسی اقتصادی صنعت نساجی بنیاد مستضعفان جهت تدوین برنامه پنج ساله (77-1373) کارشناسی ارشد
جلالی عاشق آبادی پگاه اندازه گیری توسعه پایدار استانی با استفاده از چارچوب «داشبورد پایداری» کارشناسی ارشد
فیروزان سرنقی توحید بررسی مهاجرت روستائیان به شهرها در ایران: یک مدل همزبان (1365تا1375) کارشناسی ارشد
حقیقت جعفر بررسی اقتصادی صنعت از برنامه عمرانی سوم به بعد و تحلیل وابستگی آن با خارج کارشناسی ارشد
باقرزاده حجت الله بررسی کارایی و صرفه های مقیاس در رهیافت های پارامتری و ناپارامتری(مطالعه موردی: صنعت بیمه ایران) کارشناسی ارشد
پاداش زیوه حمید رهیافت فلسفی- انتولوژیک به علم اقتصاد(مطالعه موردی: تئوری مطلوبیت)
عزیزمحمدلو حمید تبیین تعامل توسعة صنعتی و سرمایة اجتماعی (مطالعه موردی:ایران)
مجید دلاوری ارزیابی وضعیت خوراک طیور و میزان ارزبری آن بااستفاده ازروشهای اقتصادسنجی کارشناسی ارشد
ابراهیمی یزدان خصوصی سازی آموزش عالی در ایران کارشناسی ارشد
خوشنود زهرا اثربخشی سازوکار انتقال پولی با تاکید بر کانال سرمایه (تحت روش های رتبه بندی اعتبار بیرونی و درونی)
شیرازی زهرا پتانسیل صرفه جویی انرژی درصنعت (منتخب کانی غیر فلزی) کارشناسی ارشد
کریمی موغاری زهرا اثر سیاستهای تعدیل اقتصادی بر اشتغال کارشناسی ارشد
میلاعلمی زهرا اثر سرمایه انسانی و سرمایه گذاری دولت در سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران در چارچوب مدل های رشد درونزا
تقی پور زهره رویکردی نهادی به توسعه با تاکید بر آرای دارون عجم اوغلو(مصادیقی از محرومیت های نهادی در ایران) کارشناسی ارشد
قراگزلو سیاوش مقایسه عملکرد و کارایی اقتصادی ومالی چهارشرکت ازصنایع نساجی و لاستیک ( شیمیایی) کارشناسی ارشد
برخورداری دورباش سجاد مدل تعادل عمومی پویا برای تحلیل مصرف انرژی و انتشار CO2 و کاربرد آن در اقتصاد ایران
سبحانیان سید محمد هادی شناسایی و ارزشگذاری ترجیحات مشارکت کنندگان در طرح پزشک خانواده،با استفاده از رویکرد آزمایش انتخاب گسسته؛مطالعه موردی شهر تهران
موسوی مدنی سعید صـرفه‌هـای ناشـی از مقیــاس در صنـایع ایران کارشناسی ارشد
مرادی رسولی سمیرا اثر تحریم نفت ایران بر قیمت جهانی نفت کارشناسی ارشد
حسینی مکارم سمیع الله تعیین نرخ بازدهی فردی و اجتماعی دوره های تحصیلی ایران سال تحصیلی 71-1370 کارشناسی ارشد
قورچیان شهرزاد بررسی اثرات رفاهی سیاست حذف یارانه انرژی بنزین بر دهک های خانوار شهری ایران از طریق محاسبه CV و EV کارشناسی ارشد
باقری شهین تحلیل هزینه - فایده طرح افزایش ظرفیت سیمان کردستان و بررسی آثار توسعه ای آن بر منطقه کارشناسی ارشد
خراسانی عادل بررسی رابطه میان دموکراسی و توزیع درآمد کارشناسی ارشد
عبادی عباد سواری مجانی قدرت بزرگ کارشناسی ارشد
فهیمی عبدالرضا برآورد تقاضای درمانی در ایران کارشناسی ارشد
انتظاری یعقوب سرمایه گذاری بهینه در سرمایه انسانی تحت شرایط عدم اطمینان: تئوری و کاربرد آن در ایران کارشناسی ارشد
چشمی علی کاربرد نظریه هزینه مبادله برای تشکیل احزاب
قلی زاده علی اکبر انتخاب مسکن در تهران
افشاری غلامرضا تحلیل قدرت انحصاری و برآورد تقاضا در بازار لاستیک ایران کارشناسی ارشد
کشاورزحداد غلام رضا آزمونی اپتیمال برای فرضیه تعادل در چارب چوب تخمین زنهای روش گشتارهای تعمیم یافته GMM
وکیل زاده فرشاد اندازه گیری ریسک بازار، ابزاری برای مدیریت ریسک بنگاه های اقتصادی کارشناسی ارشد
افتخاری فرناز بررسی ساختار بازارهای اینترنتی با توجه به اثرات خارجی شبکه ای کارشناسی ارشد
صمیمی فر قاسم سیستم معادلات تقاضا و تحلیل رفتار مصرفی شهرنشینان کارشناسی ارشد
عبدلی گیلدا برآورد تقاضای نان در ایران و محاسبة کشش های قیمتی و درآمدی آن (بررسی مسئله امکان حذف یارانه نان) کارشناسی ارشد
کمایی مانا صادرات غیرنفتی مورد نیاز برای رشد پایدار در ایران: یک الگوی نئوکلاسیکی کارشناسی ارشد
واشقانی فراهانی میترا نقش زمان در ریسک گریزی افراد کارشناسی ارشد
قدیمی ربانی میثم بررسی عملکرد مجوزهای قابل دادوستد انتشار آلودگی در کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد
حائری مجتبی تئوری انتخاب در بازار بیمه عمر (مطالعه ی موردی بازار بیمه عمر ایران)
هادیان محمد برآورد کشش قیمتی و درآمدی تقاضای برق در دو بخش خانگی و صنعتی استان همدان کارشناسی ارشد
شریف زاده محمد جواد تحلیل رویکرد اسلام در تخصیص منابع از منظر هزینه های مبادله: با تاکید بر نقش بازار و نهادهای حقوقی
قوام محمدحسین بررسی اثر سیاست های تامین کننده عدالت در بخش بهداشت و درمان بر کارایی بخش صنعت دارو (مطالعه موردی یارانه دارو) کارشناسی ارشد
قوام محمد حسین پیش بینی بروز بحران مالی درونزا در اقتصاد ایران با توجه به بحران های مالی واقع شده در سایر نقاط دنیا دکتری
شکوهی محمدرضا تبیین ترتیبات قراردادی در شرکت ملی نفت ایران
مرادی محمد علی ساختار انگیزش در سرمایه گذاری صنعتی ایران (1366ـ1351) کارشناسی ارشد
شهیکی تاش محمد نبی بررسی ساختاربازارکالاهای صادراتی منتخب و تاثیرآن دردرآمدارزی غیرنفتی ایران کارشناسی ارشد
مشهدی احمد محمود ارزیابی انتقادی اقتصاد مرسوم در برابر اقتصاد نهادگرای قدیم: کنکاشی در قدرت تبیین هر پارادایم (مورد خاص: مصرف و فقر)
پیراحمدی مرضیه نفرین منابع، دموکراسی و نقش آن بر رشد اقتصادی کارشناسی ارشد
جعفری بیدگلی مریم مدل سازی بازار بخش خصوصی صنعت بیمه ایران با استفاده از تئوری بازی ها (مطالعه موردی) کارشناسی ارشد
رضوی زاده مصطفی بررسی رابطه تجربی بین کسری بودجه و رشـد اقتصـادی در ایـران (1381-1338) کارشناسی ارشد
حدادمقدم ملیحه نظریه طراحی بازار و کاربرد آن در بازار کار پزشکان ایران کارشناسی ارشد
غیاثی مینو بررسی عوامل موثر بر بهره وری آموزش عالی (از سال64 ـ 73)، 1376 کارشناسی ارشد
بزرگزاده یزدی مهدی حذف یارانه حاملهای عمده انرژی (سوخت خانگی) و آثار آن بر دهکهای هزینه در پخش خانگی شهری کارشناسی ارشد
صامعی مهدی تخصیص بودجه سازمان به واحدهای تابعه تحت اطلاعات نامتقارن از رهیافت تئوری بازیها کارشناسی ارشد
ارجمند مهناز نقش آموزش همگانی در توسعه اقتصادی کارشناسی ارشد
چیت نیس مونا تحلیل عدم تعادل در بازار کار ایران (مورد خاص کارگاههای بزرگ صنعتی کشور) کارشناسی ارشد
پوررستمی ناهید نقش نهادهای عمومی و مالی در توسعه مالی و رشد اقتصادی
مسعودی ناهید جهش اقتصادی, امکانات و موانع; با تاکید بر مفاهیم قابلیت اجتماعی (تکنولوژییکی) و ظرفیت جذب
قطبی نسرین برآوردعرضة نیروی انسانی متخصص طی سالهای 1385-1374 کارشناسی ارشد
جهانگرد هاجر طراحی الگوی نظری تعیین حد بهینه مداخله در بازار ارز ایران
مدرسی هانیه طراحی یک مدل رقابت بانکی در ایران با استفاده از نظریه تصمیم گیری گروهی کارشناسی ارشد
ماجد وحید ارزش‌گذاری اقتصادی آب در چارچوب مدیریت پایدار منابع طبیعی: کاربرد ارزش گذاری خدمات برگشت ناپذیر زیست محیطی برای رودخانه زرینه رود
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد خرد 2 4401409 3 21 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اقتصاد خرد پیشرفته 2 4401468 2 20 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/06 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
اقتصاد خرد پیشرفته 2 4401468 2 20 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) 1396/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
اقتصاد خرد 4401233 3 25 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1396/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
اقتصاد خرد 1 4401043 4 21 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 14:30) 1395/10/18 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
اقتصاد خرد 4401233 3 21 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/18 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1