اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

منصور خلیلی عراقی

منصور خلیلی عراقی

منصور خلیلی عراقی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61118081
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حسن زاده ابراهیم رابطه مهاجرت، رشد اقتصادی و همگرایی منطقه ای در ایران کارشناسی ارشد
سلیمی سودرجانی احسان تاثیر تامین اجتماعی بر پس انداز بخش خصوصی در ایران کارشناسی ارشد
منیری احسان تحلیل هزینه - فایده مجتمع فولاد نی ریز فارس و بررسی نقش آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه کارشناسی ارشد
حسنی احمد بررسی اثر کاهش تعرفه اتحادیه اروپا (EU ) بر صادرات پسته ایران کارشناسی ارشد
فعلی احمدرضا ارزیابی اقتصادی روش های مختلف انتقال گاز ایران به چین کارشناسی ارشد
کیانفر آرزو ارزیابی اقتصادی - زیست محیطی نیروگاههای برق آبی :سد و نیروگاه برق آبی کوران بوزان کارشناسی ارشد
مشتاق آرش مدل سازی و بررسی انتشار و اثرات خارجی اینترنت ( مطالعه موردی ایران و چند کشور منتخب) کارشناسی ارشد
رمضانپور اسماعیل ماهیت، علل و اثرات بی ثباتی اقتصاد کلان
علی زاده قیاسی افسانه ارزیابی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد نیروگاه حرارتی زرگان کارشناسی ارشد
ابراهیمی ایلناز تغییرات بهره وری کلی عوامل باتاکیدبرالگوهای رشددرون زادرایران کارشناسی ارشد
سیدولیزاده ایلناز ارزیابی اقتصادی سامانه جمع‌آوری گازهای ارسالی به فلر کارشناسی ارشد
نوبهار الهام عوامل تعیین کننده قیمت مسکن در شهر تبریز: رهیافت اقتصادسنجی فضایی و شبکه عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد
فرمان آرا امید بررسی نظام خلق، جذب و اشاعه فن‌آوری در سطح یک بنگاه اقتصادی کارشناسی ارشد
فرمان آرا امید برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک در زمان-مقیاس¬های مختلف: رویکرد تجزیه و تحلیل موجک
حاجی حیدری آمنه بررسی اقتصادی تولید گاز طبیعی مایع شده (LNG) برای ایران کارشناسی ارشد
قائمی دیزجی آمنه تبیین رابطه بین بخش مسکن و ادوار تجاری: در سطح ملی و استانی کارشناسی ارشد
ورمزیاری بهزاد بانکداری اسلامی و رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی کارشناسی ارشد
شریفی پریسا تأثیر آموزش و اشتغال زنان بر رشد اقتصادی مطالعه موردی: بین چند کشور در حال توسعه وتوسعه یافته) کارشناسی ارشد
عبداللهی پرستو بررسی عدم تقارن و شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد هم انباشتگی پنهان کارشناسی ارشد
جلیلی کامجو پرویز الگوسازی انتخاب: رویکردی نوین برای ارزشگذاری کالاهای زیست محیطی مطالعه موردی گنجنامه همدان کارشناسی ارشد
خضر پیمان بررسی اقتصادی گزینه‌های مختلف استفاده از منابع گازی کشور ایران- با تأکید بر منبع گازی پارس جنوبی کارشناسی ارشد
طاهری جلال تولید و عوامل تولید در روابط اقتصاد اسلامی کارشناسی ارشد
یدالهی فارسی جهانگیر برنامه ریزی آرمانی- تطبیقی برای تخصیص منابع در سیستم های فازی
پاکدین جواد ارزیابی اقتصادی طرح CHP نیروگاه مشهد و گرمایش منطقه ای حرم مطهر رضوی (ع) و محدوده اطراف آن کارشناسی ارشد
جنگاور حسن بررسی رابطه بین بیکاری وکسری بودجه در ایران (1385-1350) کارشناسی ارشد
حیدری حسن تحلیل وضعیت تحقیق و توسعه در ایران با تکیه بر الگوی نظام ملی نوآوری کارشناسی ارشد
رضائی حسن تعییـن و ارزیـابی صنایع اسـتراتژیک اقتصـاد ایران کارشناسی ارشد
سبحانی حسن نظام اقتصادی اسلام
توکلیان حسین قاعده یا صلاحدید در رفتار سیاستی بانک مرکزی: رویکرد مارکوف سوئیچینگ، فیلتر کالمن و مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
اشرف زاده حمیدرضا ارزیابی اثرات الحاق اسپانیا و پرتقال به جامعة اروپا بر صادرات ایران به جامعة اروپا کارشناسی ارشد
عبدی باوندپوری یدالله پویا کردن بانک مسکن در راستای مشکل مسکن کارشناسی ارشد
شیردل رامین برآورد نرخ تنزیل اجتماعی برای ایران کارشناسی ارشد
عظیمی رضا نقش عوامل پایه‌ای و حباب بر نوسانات قیمت مسکن در ایران با استفاده از رویکرد ترکیبی فضایی
سلیمی شندی رقیه بررسی رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و رشد اقتصادی کارشناسی ارشد
طایفه جباری رقیه اثر گذر نرخ ارز بر قیمت های صادراتی و وارداتی ایران کارشناسی ارشد
قدرت رقیه بررسی سیاست های حمایتی درایران و محاسبه نرخ حمایت موثرصنعت لاستیک سازی (مورد خاص، کارخانه کیان تایر) کارشناسی ارشد
گودرزی فراهانی یزدان آزمون تجربی رابطه بین مالیات تورمی و رفاه (آیا قاعده پولی فریدمن تحت شرایط مالیات تورمی بهینه می تواند رفاه اجتماعی را برقرار کند؟) کارشناسی ارشد
کسرائی زینب ارزیابی اقتصادی تولید فرآورده های حاصل از تبدیل گاز به مایع (GTL) در ایران کارشناسی ارشد
خوشنود زهرا اثرات شوکهای حقیقی - با تاکید بر شوکهای نفتی - بر عرضه پول در راهبرد سیکل های تجاری حقیقی کارشناسی ارشد
سلطانی زهرا بررسی تئوریهای ادوار تجاری و کاربرد آن در اقتصاد ایران
سلطانی خانکهدانی زهرا برآورد تابع تقاضا برای پول دراقتصاد ایران کارشناسی ارشد
موسوی سایه بررسی تحلیلی بازار مسکن شهری در ایران با تاکید بر اعتبارات سیستم بانکی کارشناسی ارشد
برخورداری دورباش سجاد مدل تعادل عمومی پویا برای تحلیل مصرف انرژی و انتشار CO2 و کاربرد آن در اقتصاد ایران
قدیانی سمانه کاربرد جدو ل داده-ستانده در تصمیم گیری های زیست محیطی با نگاهی بر پیمان کیوتو کارشناسی ارشد
نادری سمانه تحلیل بازار زمین شهری با رویکرد اقتصاد سنجی فضایی کارشناسی ارشد
مرادی رسولی سمیرا اثر تحریم نفت ایران بر قیمت جهانی نفت کارشناسی ارشد
اصغرزاده قهرودی شیدا ارزیابی اقتصادی و فرایند انتشار سیستم آسیکودا در گمرکات ایران کارشناسی ارشد
ثابت قدم شیرین مقایسه روشهای برآورد (پارامتریک و ناپارامتریک) ارزش در معرض خطر(VaR) در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد
مدنی شیما برآورد ارزش کل اقتصادی اکوسیستم آبسنگ‌ مرجانی خلیج فارس با تاکید بر ارزش‌های زیست‌محیطی و رویکرد نوین در تعیین ارزش حفاظتی (مطالعه موردی جزیره کیش)
شفیعی شهرام بررسی رابطه بهره وری کل عوامل (TFP) بخش صنعت و همگرایی منطقه ای در استان های ایران کارشناسی ارشد
باقری شهین تحلیل هزینه - فایده طرح افزایش ظرفیت سیمان کردستان و بررسی آثار توسعه ای آن بر منطقه کارشناسی ارشد
مشتری دوست شیوا پایداری مالی دولت در ایران کارشناسی ارشد
مصلحی عزت الله بررسی وضعیت اقتصادی کارخانجات ذوب آهن ایران با تکیه بر کارخانه ذوب آهن اصفهان کارشناسی ارشد
مصلحی عزت الله بررسی وضعیت اقتصادی کارخانجات ذوب آهن ایران با تکیه بر کارخانه ذوب آهن اصفهان کارشناسی ارشد
انتظاری یعقوب سرمایه گذاری بهینه در سرمایه انسانی تحت شرایط عدم اطمینان: تئوری و کاربرد آن در ایران کارشناسی ارشد
ابوالقاسمی علی بررسی فنی - اقتصادی امکان نوسازی صنعت آجر در ایران با محوریت بهینه سازی مصرف سوخت کارشناسی ارشد
سوری علی تخصیص بهینه سرمایه گذاری دربخش های اقتصاد ایران
سوری علی بررسی تحلیلی بورس سهام کارشناسی ارشد
فلاحتی علی تعیین مزیت نسبی وامکان سنجی صادرات در صنایع ( مورد: صنایع کانی غیر فلزی )
برخی فاطمه بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصادی و تعمیق مالی بر توزیع درآمد کارشناسی ارشد
عسگری فاطمه ساختار صنایع خودرو سازی ایران گذشته و حال کارشناسی ارشد
آزادی فاطمه السادات تحلیل هزینه- فایده ساخت نیروگاه بادی با تأکید بر روش BOT مطالعه موردی: نیروگاه بینالود کارشناسی ارشد
رهبر فریبا بررسی اقتصاد صنعت کروم درجهان و ایران کارشناسی ارشد
صادقیان فرد فریده بررسی رابطه هم حرکتی و علیت بین ادوار تجاری ایران و شرکای اصلی تجاری اش کارشناسی ارشد
دیان فرزانه بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری مسکن بخش خصوصی در ایران کارشناسی ارشد
گلریز قمر بررسی عوامل موثر بر حجم سپرده های بخش خصوصی بانک کشاورزی سالهای1384-1374 کارشناسی ارشد
عبدلی قهرمان بررسی آثار بودجه دولت روی متغیرهای اقتصادی در ایران - (رشد اقتصادی به مصرف و سرمایه گذاری خصوصی) کارشناسی ارشد
عبدلی قهرمان یادگیری اجتماعی از بازار
عبدلی گیلدا سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی ایران (با تاکید بر استان تهران)
حافظی لاله تحلیل هزینه - فایده احداث طرح راه آهن زاهدان - بیرجند - مشهد با استفاده از نرم افزار Comfar کارشناسی ارشد
نور هاشمی میترا بررسی رفتار نوسانی دستمزد حقیقی بر اساس نظریه سیکل تجاری حقیقی در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
دلاوری مجید آزمون عدم تقارن در نظریه های تعیین قیمت نفت
میرزایی مجید تحلیل و بررسی پویایی رفتارِ فعالانِ بازار سرمایه در ایران در چارچوب رویکرد تطوری در اقتصاد
ایرانپور محسن بررسی نقش و تاثیر حمایتهای دولت بر توسعه زیربخش شیلات مطالعه موردی کیلکا کارشناسی ارشد
شیرازی محسن بررسی اثرات بازتوزیع درآمد برساختاراقتصاد ایران (تحلیلی براساس تفکیک ایستای داده - ستانده) کارشناسی ارشد
شمس پیرانوید محسن بررسی تابع سرمایه گذاری دربخش نفت و گازایران کارشناسی ارشد
ملایی محسن بررسی اقتصادی ضریب نفوذ بیمه عمر در ایران کارشناسی ارشد
زنگنه محمد ادوارتجاری در قالب یک مدل کینزی جدید با وجود نقصان در بازارهای مالی
آقابابایی محمدابراهیم تحلیل کارآمدی الگوریتم‌ ابتکاری ترکیبی در بهینه‌سازی پرتفوی سهام در بورس تهران در مقایسه با الگوریتم‌های فرا ابتکاری کارشناسی ارشد
آقابابائی محمد ابراهیم تحلیل کارآمدی الگوریتم‌ ابتکاری ترکیبی در بهینه‌سازی پرتفوی سهام در بورس تهران در مقایسه با الگوریتم‌های فرا ابتکاری دکتری
واعظی محمد صادق اثر ورود شرکتهای دولتی به بورس بر عملکرد آنها کارشناسی ارشد
شفیعی کاخکی مریم تاخیر زمانی در نوسانات اقتصادی ناشی از تکانه قیمت نفت ( نقش موجودی انبار) کارشناسی ارشد
عطارکاشانی مریم کسری بودجه و رشد اقتصادی؛ یک مطالعه بین کشوری کارشناسی ارشد
معینی مریم بررسی تاثیر نظام‌های مختلف ارزی بر سیکل‌های تجاری در کشورهای ایران، ترکیه، مالزی، آرژانتین و برزیل کارشناسی ارشد
چراغی مصطفی براورد منافع پارک های شهری. ارزش زیست محیطی بوستان آزادگان شهر تهران کارشناسی ارشد
صفاری مصطفی بررسی قیمت گذاری بین المللی گاز طبیعی کارشناسی ارشد
آقاجانی معصومه برآورد سرمایه انسانی در استان های ایران کارشناسی ارشد
موسوی معصومه ارزیابی و اولویت بندی انرژی های تجدیدپذیر در ایران با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد
شاه نظری اول مهدیه رابطه توسعه مالی و اقتصادی و کیفیت نهادی با کیفیت محیط زیست کارشناسی ارشد
اصفهانی مهرداد نظریه دستمزد کارایی؛ از نظریه تا کاربرد کارشناسی ارشد
اکبری مهسا تأثیر سیاستهای پولی بر بخش مسکن؛ رویکرد SVAR کارشناسی ارشد
مشایخی مهسا تحلیل فضایی توسعه شهرهای کوچک و ادغام آنها در شهرهای بزرگ اطراف کارشناسی ارشد
الهی ناصر مقایسة تطبیقی مبانی نظری دخالت دولت در اقتصاد از دیدگاه مکاتب اقتصادی با تاکید بر نظر مکتب اسلام کارشناسی ارشد
جعفری ناصر بررسی رابطه سرمایه گذاری در تحقیقات و رشد اقتصادی و آزمون آن در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
مسعودی ناهید جهش اقتصادی, امکانات و موانع; با تاکید بر مفاهیم قابلیت اجتماعی (تکنولوژییکی) و ظرفیت جذب
نجفی کنگرلویی نجیبه تحلیلی از ترکیب رشد اقتصادی ، توزیع درآمدو کاهش فقر در کشورهای نفت خیز کارشناسی ارشد
رجب زاده استادکلایه نفیسه برآورد ارزش وجودی جنگلهای گیلان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط کارشناسی ارشد
نجمی نگین بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر روی رشد ارزش افزوده صنایع کارخانه ای ایران کارشناسی ارشد
میرمسعودی نیلوفر بررسی اطلاعات نامتقارن در صنعت بیمه اتومبیل ایران کارشناسی ارشد
رمضانی هادی بررسی رابطه تورم و گسترش ناهنجاریهای اجتماعی کارشناسی ارشد
تاجیک هدایت تأثیر عوامل محیط اقتصادی (منابع مالی ـ زیرساخت اقتصادی ـ نظام توزیع کالا) بر عملکرد کارآفرینان در صنایع غذایی شهر تهران کارشناسی ارشد
ماجد وحید ارزش‌گذاری اقتصادی آب در چارچوب مدیریت پایدار منابع طبیعی: کاربرد ارزش گذاری خدمات برگشت ناپذیر زیست محیطی برای رودخانه زرینه رود
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد کلان 4401071 4 22 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 نتیجه