اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

اکبر کمیجانی

اکبر کمیجانی

اکبر کمیجانی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61118056
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سلیمی سودرجانی احسان نقش سیاستهای پولی و مالی و صندوق توسعه ملی در کاهش اثرات بیماری هلندی در اقتصاد ایران با رویکرد DSGE
تشکینی احمد اندازه گیری تورم پایه(مورد اقتصاد ایران)
میدری احمد تاثیر بی ثباتی - سیاسی - اجتماعی بر رشد اقتصادی کارشناسی ارشد
نجفی اصل احمد رابطه علیت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی با تاکید بر بازار سهام در ایران کارشناسی ارشد
محمدی اسفندیار طراحی مدل واگذاری بنگاههای دولتی در ایران با رویکردخط مشی گذاری- مورد صنعت پتروشیمی جهت اخذ مدرک دکترای تخصصی رشته مدیریت- گرایش سیاستگذاری
رمضان پور اسماعیل نقش سیاستهای توسعه در تحول، کارآئی و نتایج نظام آموزشی کارشناسی ارشد
نادری اب بندانی اسماعیل تحلیل آشوب و بررسی عملکرد مدلهای سری زمانی خطی و غیر خطی در پیش بینی شاخص بازدهی بورس کارشناسی ارشد
نادران الیاس مالیاتها، ظرفیتهای مالیاتی و معضلات موجود کارشناسی ارشد
آقائی الله محمد بررسی زمینه اجرائی مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
ابراهیمی ایلناز طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای یک اقتصاد صادر کننده نفت
اسدی مهماندوستی الهه بررسی تأثیر شوکهای نفتی و سیاستهای پولی بر رشد اقتصادی ایران و چند کشور نفت خیز کارشناسی ارشد
یاوری الهه ارزیابی آثار قیمتی تغییر نرخ ارز در ایران در چارچوب الگوی داده - ستانده اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
مهماندوستی الهه بررسی تاثیر شوکهای نفتی و سیاست های پولی بر رشد اقتصادی ایران و چند کشور نفت خیز کارشناسی ارشد
نکونام امیر پیامدهای اقتصادی ناشی از گسترش پول الکترونیک با تاکید بر سیاستهای پولی کارشناسی ارشد
صادقی امامقلی امیرصادق بررسی جایگاه مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری ایران, با توجه به اصول نظارتی کمیته بال کارشناسی ارشد
ابراهیمی امیرهوشنگ بررسی پدیده تنظیم نامناسب نرخ واقعی ارز در ایران
مصیبی فر ایوب نقش نظام بانکی در توسعه اقتصادی (با توجه خاص به نظام بانکی ایران) کارشناسی ارشد
جاوید بهرامی نحوه انتقال فربه های نفتی درنظام های ارزی گوناگون وعملکرد سیاستهای تثبت ( مورد ایران )
وکیلی بهمن تحلیلی بر مسائل نیروی انسانی بخش دولتی با تاکیدی بر وضعیت آن در سازمان برنامه و بودجه کارشناسی ارشد
همتی پریسا سیاستها و ابزارهای امنیتی در بانکداری الکترونیک کارشناسی ارشد
رحمانی تیمور تحلیلی ازتشکیل سرمایه دراقتصاد ایران وتخمین تابع سرمایه گذاری کارشناسی ارشد
بهرامی جاوید کنترل ارز از دیدگاه اقتصاد ملی ؛ نگرشی بر تجربه ایران کارشناسی ارشد
سهراب زاده جهانگیر شناسایی و پیش بینی ادوارتجاری از طریق شاخصهای راهنما کارشناسی ارشد
حیدری فر حامد مدلسازی و بررسی تعادل در قراردادهای مشارکتی (بانکی) با توجه به اطلاعات نامتقارن (با استفاده از تئوری بازی ها) کارشناسی ارشد
سهیلی احمدی حبیب بررسی شاخص حمایت از حقوق سرمایه گذاران در ایران و تاثیر آن در گسترش بازار سهام در منتخبی از کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد
توکلیان حسن بررسی تأثیر تکانه‌های نفتی و پولی بر روی برخی از متغیرهای اقتصاد کلان در قالب یک مدل خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر (TVP-VAR) کارشناسی ارشد
حیدری حسن تجزیه و تحلیل مسیر وامدهی مکانیسم انتقال پولی در ایران
کیائی حسن بهینه سازی پویای مدیریت بانک در یک مدل تصادفی و ارائه رهیافت‌هایی پیرامون مدل سازی نظام بانکداری اسلامی در اقتصاد ایران
توکلیان حسین بررسی علیت بین تورم، رشد تولید، نااطمینانی تورم و نااطمینانی رشد تولید (مورد ایران) کارشناسی ارشد
توکلیان حسین قاعده یا صلاحدید در رفتار سیاستی بانک مرکزی: رویکرد مارکوف سوئیچینگ، فیلتر کالمن و مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
کاوند حسین تبیین آثار درآمدهای نفتی و سیاست های پولی در قالب یک الگوی ادوار تجاری واقعی برای اقتصاد ایران دکتری
طباطبایی زواره حمیدرضا عوامل تعیین کننده تقاضای پول درسطح بنگاههای تولیدی
دادگر یدالله ماهیت و چارچوب سیاست پولی و ابزارهای آن در نظام بانکداری اسلامی کارشناسی ارشد
بهرامی راد دومان آزمون رابطۀ بلندمدت بین نرخ بهرۀ اسمی و نرخ تورم کارشناسی ارشد
بهرامی راد دومان آزمون رابطه بلند مدت بین نرخ بهره اسمی و نرخ تورم کارشناسی ارشد
نظریان رافیک عرضة پول و مکانیسم کنترل آن در سیستم بانکی ایران (64-1340) کارشناسی ارشد
مجاب رامین بررسی اثرات شوک‌های درآمد نفت در اقتصاد ایران، مبتنی بر رویکرد میانگین‌گیری بیزین مدل و مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای زمان متغیر
بوستانی رضا ثبات تابع تقاضای پول درایران(یک الگوی تصحیح - خطا) کارشناسی ارشد
عظیمی رضا نقش عوامل پایه‌ای و حباب بر نوسانات قیمت مسکن در ایران با استفاده از رویکرد ترکیبی فضایی
هفت لنگ رضا تحلیل تاثیر حذف یارانه های انرژی بر روی برخی از شاخصهای اقتصاد کلان با استفاده ار روش داده - ستانده کارشناسی ارشد
طباطبایی یزدی رویا بررسی تورم در ایران به روش معادلات همزمان با تاکید بر انتظارات تورمی کارشناسی ارشد
طباطبایی یزدی رویا تاثیر محدودیت های نقدنیگی برمصرف: براساس الگوهای بهینه یابی بین زمانی و داده های مقطعی
خوشنود زهرا اثربخشی سازوکار انتقال پولی با تاکید بر کانال سرمایه (تحت روش های رتبه بندی اعتبار بیرونی و درونی)
میلاعلمی زهرا اثر سرمایه انسانی و سرمایه گذاری دولت در سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران در چارچوب مدل های رشد درونزا
میلاعلمی زهرا کنکاشی پیرامون ارتباط میان کسری بودجه و کسری تراز پرداختها در ایران کارشناسی ارشد
فلاحی سامان تحلیلی از رابطه فساد و مالیات تورمی: مطالعه بین کشوری کارشناسی ارشد
دلیل صفایی سحر تحلیل نقش عوامل موثر بر تورم با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) کارشناسی ارشد
عابدینی سحر مدل سازی اثر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی در چارچوب یک کشور صادرکننده نفت کارشناسی ارشد
محسنی زنوزی سیدجمال الدین قیمت دارایی ها و نقش آن در مکانیسم انتقال پولی مورد ایران دکتری
عیسی زاده سعید منابع تاثیرگذاری براشتغال نیروی انسانی در اقتصاد ایران
عیسی زاده سعید بررسی تجربی ارتباط میان رشد اقتصادی و سیاست های اقتصاد کلان در ایران کارشناسی ارشد
اسدسنگابی فرد سیما بررسی تقاضای مسکن شهری در ایران در سال 1364 کارشناسی ارشد
حسنلو سمیه آسیب شناسی جذب منابع بانکی از طریق ماتریس SWOT در بخش خصوصی کارشناسی ارشد
مروارید صبرا بررسی اثر سرکوب مالی بر پس‌انداز و سرمایه گذاری در ایران کارشناسی ارشد
احمد جعفر صفدر در جهت درک سیاست پولی و عملکرد آن در نظام بانکداری اسلامی- مورد ایران کارشناسی ارشد
تقی خانی عاطفه امکان‌سنجی بکارگیری ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز برای فعالیت‌های بازرگانی در چارچوب عملیات بانکداری بدون ربا کارشناسی ارشد
جوهری عباس تاثیر کاهش ارزش ریال بر واردات کارشناسی ارشد
ولدخانی عباس تحلیل عوامل مؤثردر رشد تولید بخش کشاورزی (زراعت) ایران (با استفاده از روشهای اقتصادسنجی) کارشناسی ارشد
زارع عبدالرضا جنبه های اقتصادی کاربردصلح آمیز تکنولژی هسته ای درایران باتکیه بر برق هسته ای کارشناسی ارشد
عسکری علی بررسی تحول ساختار تولید و اشتغال در کارگاههای بزرگ صنعتی ایران کارشناسی ارشد
عسگری علی بررسی نقش و اثرات صندو قهای قرض الحسنه درسیستم پو لی وبانکی کشور کارشناسی ارشد
قربانی شیران علی آثار جهانی شدن اقتصادی بر امنیت مالی در کشورهای در حال توسعه
اسماعیل نیا علی اصغر حق الضرب پول و تورم کارشناسی ارشد
اقبالی علیرضا علل پیدایش سیکلهای تجاری در یک اقتصاد رانتی دکتری
تابش علیرضا تحلیل کارایی مدل های کسب و کار وبگاه واسطه های مالی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها(DEA) کارشناسی ارشد
حبشی حسینی نژاد غزاله پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سامانه خبره تلفیقی کارشناسی ارشد
زارع فاطمه بررسی تأثیر شوک های نفتی و نااطمینانی ناشی از آن بر تورم و رشد اقتصادی با استفاده از روش GARCH (مورد ایران) کارشناسی ارشد
زارع فاطمه بررسی تأثیر شوک های نفتی و نااطمینانی ناشی از آن بر تورم و رشد اقتصادی با استفاده از روش GARCH (مورد ایران) کارشناسی ارشد
مشهدی احمد فائزه سیاستهای پولی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی (با تاکید بر کاهش نرخ سود بانکی) کارشناسی ارشد
محمدزاده فریدون تاثیر تورم بر توزیع درآمد و عملکرد سیاست های جبرانی کارشناسی ارشد
علی نژاد مهربانی فرهاد سازوکار انتقال پولی در اقتصاد ایران: ارزیابی قدرت اثربخشی کانال های انتقال پولی بر سطح عمومی قیمتها و تولید حقیقی با استفاده از رویکرد تصحیح خطای برداری ساختاری(SVECM)
طاهرفر کورش نقش فعالیتهای اقتصاد زیرزمینی در ایران با تاکید بر انگیزه فرار مالیاتی کارشناسی ارشد
معدلت کوروش اهمیت اقتصادی استقلال بانک مرکزی کارشناسی ارشد
متقی لی لی تبیین و تحلیل ارزش برابری ریال /دلار بر اساس تئوری PPP کارشناسی ارشد
نیاکان لیلی پیش‌بینی نرخ مرگ و میر و محاسبه امید به زندگی در ایران
آقامیرکلائی لیلا نقش موسسات اعتباری غیر بانکی در بازار سرمایه کارشناسی ارشد
حقی مجتبی آثار اعمال سیاستهای تعدیل بر وابستگی ارزی و ریالی بخش صنعت کارشناسی ارشد
اسماعیلی حوری مجید ارزیابی اثر تغییر نرخ رسمی ارز (حاصل از صادرات کالا) بر صادرات غیر نفتی در ایران کارشناسی ارشد
ابراهیمی محسن نرخ واقعی ارز،سیاست پولی، ثبات درتولید وقیمت ( مورد ایران )
پورعبدالهیان کویچ محسن نوسانات نرخ واقعی ارز و اثر آن بر عرضه صادرات صنعتی کارشناسی ارشد
دشتی مقدم محسن برآورد بهره وری موجودی سرمایه دربخش کشاورزی کارشناسی ارشد
ایزدی محمد بررسی اثر سیاست‌های پولی بر دوره های رونق و رکود قیمت مسکن در ایران کارشناسی ارشد
شریفی محمد بررسی تعیین نرخ سود در بانکداری ایران(با تاکید بر برآورد توابع عرضه و تقاضا تسهیلات بانکی) کارشناسی ارشد
نادعلی محمد انتخاب نظام ارزی مناسب برای اقتصاد ایران با توجه به شوک های نفتی وارده برآن کارشناسی ارشد
یوسفی محمد مدل اقتصاد کلان تعادل عمومی در سیستم اسلامی کارشناسی ارشد
قوام محمد حسین پیش بینی بروز بحران مالی درونزا در اقتصاد ایران با توجه به بحران های مالی واقع شده در سایر نقاط دنیا دکتری
احمدوند محمد رحیم تحلیلی پیرامون خصوصی سازی و روند آن طی برنامه پنجساله اول اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
حاجیان محمدرضا بررسی ماهیت سیاستهای پولی در ایران طی دوره (64- 1347) کارشناسی ارشد
منجذب محمدرضا بررسی تاثیر سوبسید بر توزیع درآمد و تبعات حذف آن در برخی از کالاهای اساسی در ایران کارشناسی ارشد
منجذب محمد رضا آزمون وتحلیلی برخنثی بودن پول براساس نظریه انتظارات عقلایی در درایران
علوی محمود سیاستهای تعدیل اقتصادی و ارزیابی عملکرد آن در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
کاظمی نژاد مرضیه السادات آزمون رابطه علیت نرخ ارز و تورم و برآورد مدل پولی تورم در ایران کارشناسی ارشد
آخوندزاده مریم بررسی رابطه‌ی توسعه مالی و توزیع درآمد در ایران(رابطه خطی و غیرخطی) کارشناسی ارشد
بهتری راد مریم اثرات اقتصادی آزادسازی قیمت حامل های انرژی با تاکید بر تورم و رشد در ایران کارشناسی ارشد
علایی مریم بررسی کارایی بانکداری الکترونیکی در بین بانکهای ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها کارشناسی ارشد
سیدی میرهادی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر بخش کشاورزی کارشناسی ارشد
فولادی معصومه تاثیر مخارج عمرانی دولت بررشد اقتصادی و مقایسه با سرمایه گذاری بخش خصوصی برحسب امورمختلف کارشناسی ارشد
کمیلی میلاد رابطه میان نرخ سود سپرده ها و درجه تمرکز بازاری بانک با توجه به متغیرهای ریسک در صنعت بانکداری ایران کارشناسی ارشد
عبـاسی منصوره بررسی وتبییـن عوامـل موثـربرجلـب سـرمایـه هـای مستقیـم خارجـی و موانع آن درایـران کارشناسی ارشد
حسینی دولت آبادی مهدی ترتیبات خلق پول از منظر اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی
زاهد غروی مهدی نقش سیستم بانکی در تامین و تجهیز منابع مالی رشد اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
محبی مهدی بررسی رابطه تورم، اشتغال و تولید تحت مدل نایرو کارشناسی ارشد
رحیمی فر مهری بررسی تحلیلی پیرامون بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از مکانیزهای خصوصی سازی (مورد ایران) کارشناسی ارشد
پوررستمی ناهید نقش نهادهای عمومی و مالی در توسعه مالی و رشد اقتصادی
مصطفوی ندا علل تورم در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پس از انقلاب اسلامی (86-1368) کارشناسی ارشد
ناصری اسکویی نسیم بررسی ضروریات و زیرساخت های لازم جهت راه اندازی مدیریت زنجیره تامین در فضای الکترونیکی کارشناسی ارشد
دهمرده نظر ارزیابی عملکرد اقتصــاد بازار در حـل بیکـاری ایران
ایوبی زاده نیکو آینده پژوهی و نقش آن در توسعه با تاکید خاص بر فناوری نانو کارشناسی ارشد
داداش زاده نوروز بررسی ریشه های فقر وآثار آن در ایران کارشناسی ارشد
جهانگرد هاجر طراحی الگوی نظری تعیین حد بهینه مداخله در بازار ارز ایران
راشدی هاله امکان سنجی اجرای راهبرد هدفگذاری تورم درایران کارشناسی ارشد
کرمی قهی ولی ال.. بررسی و تجزیه وتحلیل پدیده فرار سرمایه از کشورهای در حال توسعه با تاکید بر ایران (67ـ1352) کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه