اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ابوالقاسم مهدوی مزده

ابوالقاسم مهدوی مزده

ابوالقاسم مهدوی مزده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 8100
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
افتخاری ابراهیم اندازه گیری فقر ونابرابری در کشور افغانستان کارشناسی ارشد
دهقان بردبار احمد بررسی نسبت بین دین و رفتار اقتصادی کارشناسی ارشد
صدرائی جواهری احمد علت یابی نوسانات در اقتصاد ایران بر مبنای تئوریهای ادوار تجاری کارشناسی ارشد
میدری احمد سازگاری انواع حکمرانی شرکتی با اقتصاد ایران
محمدمرادی آرش تجزیه و تحلیل آثار بحران مالیه جهانی بر رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد
موسوی‌نژادابرده آسیه سادات توسعه پایدار با توجه به نقش انرژی برای کشور ایران کارشناسی ارشد
کیخسروی الناز بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد
رئیسی الهام بررسی رابطه‌ی بین صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد
احمدیان امیررضا اهمیت بخش تحقیق و توسعه و سهم آن در بهره وری نهاده های تولیدی و رشد اقتصادی کشور (مورد ایران) کارشناسی ارشد
عین آبادی امین بررسی رابطه بین دلار آمریکا و قیمت نفت خام کارشناسی ارشد
جعفری قدوسی امنه امکان سنجی استراتژی جانشینی صادرات در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
صابری ناصری بیتا اثرات جهانی شدن بر تقاضای کار ماهر و غیر ماهر کارشناسی ارشد
احمدی حدید بهروز بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تأکید بر امنیت اقتصادی کارشناسی ارشد
حیدربکی بهروز فرهنگ واژگان تخصصی اقتصادی(انگلیسی ،عربی،فارسی) کارشناسی ارشد
ملکی بهروز کیفیت مداخله دولت و سهم آن در اقتصادهای در حال گذار کارشناسی ارشد
ابریشم کار پانته آ نقش فعالیت های هنری به عنوان فرئی از فرهنگ در اقتصاد (مورد مطالعه : ایران) کارشناسی ارشد
شمسی اف جهانگیر تاثیر آزاد سازی تجارت خارجی بر رشد اقتصادی (12 کشور اتحاد شوروی سابق) کارشناسی ارشد
عابدینی جواد آثار اقتصادی تبلیغات بر حساسیت قیمتی تقاضا تخصیص منابع و ورود و خروج بنگاه ها ( مطالعه موردی بازار کامپیوتر (مانیتور و سیستم) کارشناسی ارشد
گیلانی پور جواد بررسی راهکار اجرایی در جذب سرمایه گذارهای مستقیم خارجی با تاکید بر نقش گمرک در ایران کارشناسی ارشد
بیتی آیدنلو حامد همگام با جاده ابریشم (طراحی غربی‌ترین مرکز بین المللی تجاری در ایران) کارشناسی ارشد
بذرافشان کیارمشی حسین بررسی اثر درآمدهای ناشی از منابع طبیعی بر چگونگی رشد اقتصادی با توجه به اثر درآمدهای نفتی بر روی رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد
پاداش حمید بررسی تحلیلی اقتصاد نهادگرا وارزیابی نقش نهادها در فرآیند توسعه ایران کارشناسی ارشد
پاداش زیوه حمید رهیافت فلسفی- انتولوژیک به علم اقتصاد(مطالعه موردی: تئوری مطلوبیت)
عزیزمحمدلو حمید تبیین تعامل توسعة صنعتی و سرمایة اجتماعی (مطالعه موردی:ایران)
اکرمی ابرقوئی حمیدرضا تجزیه و تحلیل پویای انرژی برای یک کلانشهر مقدمه ای بر برنامه ریزی انرژی در کلانشهر تهران کارشناسی ارشد
رئوفی حمیدرضا بررسی وضعیت مهاجرت سرمایه انسانی از ایران کارشناسی ارشد
مجدرضایی حورا بررسی تاثیر یکپارچه سازی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) بر رشد کشورهای منتخب کارشناسی ارشد
رجبی داود مقایسه سیستم های مالی و بررسی سازگاری هر یک با ساختـار نهـادی و قانونی ایران کارشناسی ارشد
پیروزراهی زینب ارزیابی نرخ بازده خصوصی تحصیلات تکمیلی در ایران با استفاده از مدل های چندسطحی کارشناسی ارشد
غریب نواز زهرا بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران کارشناسی ارشد
نیایش سایه بررسی آثار فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مهاجرفرست کارشناسی ارشد
هوشمند گهر سعیده بررسی رابطۀ بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت کارشناسی ارشد
اسکندری سبزی سیما بررسی اثرات آزاد سازی تجاری بر محیط زیست ایران و کشورهای منتخب اوپک کارشناسی ارشد
مردانه سمیه بررسی تعامل تجارت الکترونیکی و بازارهای انرژی (با تاکید بر صنعت نفت ایران) کارشناسی ارشد
میرقاسمی سوده پیش بینی رشد اقتصادی ایران با استفاده از شبکه عصبی GMDH کارشناسی ارشد
امیربابایی سونای بررسی اثر توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران کارشناسی ارشد
جوادی شاهین بررسی ارتباط بین تجارت خارجی و رشد اقتصادی بر اساس داده های فصلی 75-1345(با تاکید بر ساختار وارداتی) کارشناسی ارشد
شجاعی شیرین مقایسه آثار سرمایه گذاری مستقیم خارجی و حجم تجارت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب (با نگاهی به کشور ایران) کارشناسی ارشد
بختیاری عاطفه اثرات فرآیند جهانی شدن بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب اسلامی (2005-1996) کارشناسی ارشد
دادجوی توکلی عباس بررسی آثار جایگزینی ذخائر ارزی از دلار به یورو (مورد مطالعه : ایران) کارشناسی ارشد
معرفی محمدی عبدالحمید معرفت اقتصادی چگونه امکان پذیر است؟
فاتح عبدالرضا بررسی اثر بی ثباتی صادرات بر رشد اقتصادی کشورهای تولید کنندة نفت (مقایسه تطبیقی کشورهای اپک وغیر اپک) کارشناسی ارشد
رفیعی آتانی عطاالله شناخت ظرفیت‌ها و محدودیت‌های انسان اقتصادی (عقلانی) مفروض در تئوری های اقتصادی با رویکرد اسلامی
روحانی علی گونه‌شناسی شاخص‌های نابرابری و تحلیل روند نابرابری در اجزاء هزینه خانوار در ایران کارشناسی ارشد
کارشناسان علی بررسی عدم اطمینان اقتصاد کلان و تاثیر آن بر سرمایه گذاری خصـوصـی در کشـورهـای اوپـک کارشناسی ارشد
نصیری اقدم علی عوامل مؤثر بر صادرات فرش دستباف از منظر اقتصاد هزینه مبادله و اقتصاد نهادگرا
رعیت زاده علیرضا امکان سنجی همگرایی اقتصادی میان کشورهای ایران، چین وهند کارشناسی ارشد
دیان فرزانه بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری مسکن بخش خصوصی در ایران کارشناسی ارشد
فیض آبادی فراهانی فرزانه بررسی نقش بهره وری کل عوامل تولید در توسعه پایدار (مطالعه موردی اقتصاد ایران) کارشناسی ارشد
سلطانی لیلا بررسی نوسانات اقتصادی در بخش مسکن و آثار آن بر ادوار تجاری در ایران کارشناسی ارشد
آقاعلی مجید نقش آموزش عالی در توسعه اقتصادی ایران کارشناسی ارشد
رحیمی محسن تعیین اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی در استان یزد با توجه به مزیتهای منطقه ای کارشناسی ارشد
آدم بیک محمد ارائه یک مدل برای رشد پایدار کشورهای صادر کننده نفت (مورد ایران) کارشناسی ارشد
جمالی زاده محمد بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر روی بهره وری کل در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
نادریان محمد امین بررسی رابطه فراوانی منابع طبیعی و رشد اقتصادی با استفاده از مدل جایگزینی سرمایه در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
ایران نژاد محمدرضا بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای اسلامی) کارشناسی ارشد
اصفهانی زاده حسینی پور محمدرضا بررسی میزان نرخ حمایت مؤثر از تولید گندم در ایران (75-1350) کارشناسی ارشد
برخورداری محمدرضا بررسی عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصی با توجه به نقش نفت در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
احمدی محمدمهدی بررسی نوسانات قیمت بنزین بر رفاه جامعه در ایران کارشناسی ارشد
تویسرکانی مریم شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات نرم افزار در ایران کارشناسی ارشد
صادقی خرمدشتی مریم مطالعه ا‌ی نظری و کاربردی پیرامون تاثیر دخالت‌های دولت در بازار ارز بر تراز تجاری و رشد اقتصادی کارشناسی ارشد
فرخوی مسعود تبیین سیاستهای ارزی اقتصاد ایران در فاصله سالهای 1357 تا 1390 کارشناسی ارشد
دریانی معصومه سنجش میزان تاثیر درآمد واقعی،‌ حجم پول وسطح قیمتها بر نرخ ارز در ایران ( طی سالهای 78-1340) کارشناسی ارشد
حسین پور شرقی معین A study of the capacity of Islamic teachings In order to fulfill the economic development from the perspective of democracy کارشناسی ارشد
رستمی مهدی بررسی و تحلیل نظام بازرگانی خارجی ایران با تأکید بر برنامه های اول و دوم جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
فاطمی مهدی بررسی اثر صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی - مورد ایران کارشناسی ارشد
ملکشاهیان مهران بررسی مزیت نسبی صنعت پتروشیمی ایران کارشناسی ارشد
بهشتی مونا بررسی مزیت رقابتی و رقابت پذیری صنعت لاستیک کشور کارشناسی ارشد
فراشیانی نادیه بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی ایران کارشناسی ارشد
یزدانیان نازنین بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منتخبی از کشورهای تولیدکننده نفت با تاکید بر ایران کارشناسی ارشد
بیات ندا بررسی عوامل تعیین کننده جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منتخبی از کشورهای تازه صنعتی شده کارشناسی ارشد
عباس‌زاده‌کرمجوان نصرت آزمون تجربی نظریه برابری قدرت خرید ( ppp) در کشورهای صادرکننده نفت ‘‘بارویکرد داده‌های پانل’’ کارشناسی ارشد
شمشیریان وحید بررسی نقش نظام های نشانه ای در اقتصاد : مطالعه موردی تجارت کارشناسی ارشد

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد کلان 4401071 4 21 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
توسعه اقتصادی 1 4401427 2 20 هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1397/04/04 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
مالیه بین الملل 4401268 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اقتصاد کلان 4401071 4 24 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تجارت بین الملل 4401143 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اقتصاد کلان 4401234 3 24 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصاد کلان 4401071 4 25 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/25 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
توسعه اقتصادی 4401312 3 22 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/29 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
تجارت بین الملل 4401143 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/18 | 13:00 - 15:00 ترم اول 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1