اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

وحید ماجد

وحید ماجد

وحید ماجد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 8138
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زمانی اردشیر Assessing the readiness of Iranian insurance companies for successful implementation of BPM based on McKinsey 7S Model کارشناسی ارشد
آهنگرسله بنی اکرم شناسایی عوامل کلیدی موفقیت توسعه خدمات جدید الکترونیکی در صنعت بیمه ایران کارشناسی ارشد
مشایخی زهرا شناسایی، کمی‌سازی و ارزش‌گذاری اقتصادی- محیط‌زیستی خدمات اکوسیستمی جنگل‌های مانگرو جزیره قشم
صفری اصل سجاد اثر رشد بهره وری و کیفیت نهادی بر کیفیت محیط زیست (شواهدی از اقتصادهای درحال توسعه و توسعه یافته) کارشناسی ارشد
معلمی اوره سعید کاربرد اقتصاد رفتاری در اقتصاد محیط زیست و اهمیت آن(مورد خاص: اثر اعطا و نظریه کوز) کارشناسی ارشد
شاه محمدی شهرزاد Estimating Economic Value of Reducing Air Pollution in Tehran through the Transfer of Administrative and Political Centers کارشناسی ارشد
عباسی روشن صدیقه ارزیابی اقتصادی و زیست ‌‌‌محیطی تولید برق با بهکارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران کارشناسی ارشد
افضلی علی تجزیه عوامل موثر بر گذار به اقتصاد سبز در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (با استفاده از دو روش میانگین لگاریتم دیویژیا و پانل دیتا) کارشناسی ارشد
حسین پور امام مجتبی برآورد ارزش های وجودی و تفرجی دریاچه مصنوعی چیتگر کارشناسی ارشد
سرگلزایی مصطفی The effects of credit and bank risk on economic activity in a dynamic stochastic general equilibrium model for the IRAN دکتری
مسیبی اطاقسرا نفیسه The influence of imposing fuel tax policies, on environmental variables: The Case of Iran کارشناسی ارشد

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد محیط زیست 4405002 2 20 هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/03 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
اقتصاد منابع 4401078 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1397/03/29 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
اصول بیمه 4401009 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
موضوعات انتخابی در اقتصاد 4401133 3 24 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اقتصاد خرد 1 4401043 4 26 هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:45) 1395/10/18 | 13:00 - 15:00 ترم اول 1395
اقتصاد محیط زیست 4401369 3 21 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/22 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
اقتصاد خرد 2 4401044 3 41 هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:45) 1395/10/20 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
اقتصاد خرد 4401233 3 26 هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:45) 1395/10/18 | 13:00 - 15:00 ترم اول 1395
اقتصاد منابع 4401078 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/29 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1