اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محسن مهرآرا

محسن مهرآرا

محسن مهرآرا    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 8057
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
احمدزاده ابراهیم بررسی نقش بهره وری کل عوامل تولیدی در رشد تولیدات بخشهای عمده اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
علی نژاد مهربانی ابراهیم تورم و اصلاحات اقتصادی برای کنترل آن( با رویکرد اصلاح واحد پول ملی) کارشناسی ارشد
عباسی دره بیدی ابوالفضل تاثیر نهادها بر صادرات کشورهای در حال توسعه با استفاده از رویکرد بیزین فضایی کارشناسی ارشد
حسن زاده حاجی آبادی آیت سنجش سطح بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در شرکت سایپا دیزل کارشناسی ارشد
عامری مقدم احسان عوامل موفقیت قراردادهای آتی: مطالعه موردی قرارداد آتی بورس کالای ایران کارشناسی ارشد
محمدیان نیک پی احسان بررسی اقتصادی جرم و اثرات سرریز بین استانی آن در ایران : یک رویکرد پنل فضایی کارشناسی ارشد
موسوی احسان پژوهشی در تأثیر اندازه دولت و بی ثباتی اقتصاد کلان بر سرمایه اجتماعی کارشناسی ارشد
سجودی احمد حجم پول، مخارج دولت و تورم در اقتصاد ایران 1389-1338 کارشناسی ارشد
غلامی احمد رویکرد تئوری بازی در تعیین نرخ ارز و دستمزد در ایران کارشناسی ارشد
قلی برکیش احمد پیش بینی تابع تقاضای گردشگری خارجی ایران با استفاده از مدل های خطی ،غیر خطی وهیبریدی کارشناسی ارشد
ولی زاده احمد بررسی مزیت رقابتی صنایع مختلف ایران در صادرات، ارزش افزوده و اشتغالزایی کابرد:مدل تغیر سهم(Shift-Share) کارشناسی ارشد
آزادی آذین تأثیر هزینه¬های بهداشت عمومی و خصوصی در رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و OECD کارشناسی ارشد
جوانمرد فرد ایرج مقایسه تأثیر مصرف انرژی¬های تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر بر آلودگی هوا در منتخبی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه کارشناسی ارشد
پورابراهیمی آرش بررسی تاثیر عوامل اجتماعی-اقتصادی بر میزان مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران کارشناسی ارشد
نوین واجاری ارغوان رشد اقتصادی، درجه بازبودن تجاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کارشناسی ارشد
پایینی وایقان یاسر نقش رشد دموکراسی در رشد اقتصادی کشورهای اپک کارشناسی ارشد
ساردویی نژاد اسماعیل عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری در ایران به روش اقتصاد سنجی بیزینی کارشناسی ارشد
لقمانی دوین اسماعیل رابطه توسعه مالی و مصرف انرژی در کشورهای در حال توسعه؛ رویکرد پانل بیزین کارشناسی ارشد
بالو آسو جانشینی انرژی های نو باانرژی فسیلی و تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی (مطالعه موردی کشور آلمان) کارشناسی ارشد
میری اعظم رابطه درآمدهای نفتی و ارزش افزوده بخش های اقتصادی: مورد کشورهای صادر کننده نفت کارشناسی ارشد
نرسی افسانه تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر فساد در برخی کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد
سرخوش اکبر آثار غیرخطی متغیرهای کلان اقتصادی بر فعالیت های حقیقی اقتصادی با تأکید بر نرخ ارز (مورد ایران) کارشناسی ارشد
ترشیزیان ایلیا اقتصاد شادکامی، بررسی موردی جزیره کیش کارشناسی ارشد
حیدری براردهی ایلیار تابع تقاضای بیمه عمر خانوارهای شهری ایران کارشناسی ارشد
علی اکبری المیرا برآورد ارزشهای غیراستفاده ای تالاب انزلی کارشناسی ارشد
کیخسروی الناز بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد
شفیع‌نژاد الهام عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در ایران با تأکید بر نقش مالیات‌ها مبتنی بر رویکرد اقتصاد سنجی بیزین کارشناسی ارشد
اسدی مهماندوستی الهه بررسی تأثیر شوکهای نفتی و سیاستهای پولی بر رشد اقتصادی ایران و چند کشور نفت خیز کارشناسی ارشد
یاوری الهه ارزیابی آثار قیمتی تغییر نرخ ارز در ایران در چارچوب الگوی داده - ستانده اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
بهلولوند الهه عوامل تعیین‌کننده ریسک اعتباری بانک‌ها مبتنی بر رویکرد بیزین کارشناسی ارشد
مهماندوستی الهه بررسی تاثیر شوکهای نفتی و سیاست های پولی بر رشد اقتصادی ایران و چند کشور نفت خیز کارشناسی ارشد
صوف باف الهه سادات بررسی رابطه میان کیفیت زیست محیطی و درآمد سرانه در بین استان های ایران بااستفاده از مدل غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم پنل( PSTR) کارشناسی ارشد
پیراینده ایمان امکان سنجی ایجاد همگرایی اقتصادی میان کشورهای ایران، چین، هند، روسیه و ترکیه کارشناسی ارشد
خداویردی امید امتیاز دهی ریسک اعتباری بیمه شدگان با استفاده از روش های هوشمند (مطالعه موردی در یک موسسه اعتبار صارداتی) کارشناسی ارشد
متولی زاده اردکانی امید قیمت سایه ای نفت خام ایران و سایر اعضای اوپک کارشناسی ارشد
معظمی گودرزی امید بررسی رابطه متقابل بین ضریب نفوذ بیمه و ضریب جینی (در منتخبی از کشورهای درحال توسعه) کارشناسی ارشد
قدیمی امیر تاثیر سرمایه انسانی با بهره گیری از شاخص آموزش بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد
هامونی امیر طراحی سیستمی هوشمند جهت پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادر تهران کارشناسی ارشد
محمدیان امیرحسین بررسی رابطه غیرخطی میان نرخ بهره حقیقی و سرمایه‌گذاری خصوصی با استفاده از روش حد آستانه‌ای(مورد کشورهای در حال توسعه) کارشناسی ارشد
عین آبادی امین بررسی رابطه بین دلار آمریکا و قیمت نفت خام کارشناسی ارشد
قائمی دیزجی آمنه تبیین رابطه بین بخش مسکن و ادوار تجاری: در سطح ملی و استانی کارشناسی ارشد
رهبری جهرمی آویشن رابطه میان مصرف انرژی و توسعه مالی در ایران کارشناسی ارشد
پاکروان بایرام برآورد تابع تقاضای برق خانگی و صنعتی برای استان آذربایجان غربی کارشناسی ارشد
پاک روان بایرام برآورد تابع تقاضای برق خانگی و صنعتی (استان آذربایجان غربی) کارشناسی ارشد
ادبی فیروزجایی باقر بررسی رابطه علیت گرنجری بین رشد صادرات و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد هم انباشتگی و معادله تصحیح خطا کارشناسی ارشد
ادبی فیروزجایی باقر تحلیل مقایسه‌ای ارزش در معرض ریسک بورس اوراق بهادار تهران دکتری
سید زنوزی بردیا وفور منابع طبیعی و ارتباط آن با رشد اقتصادی کارشناسی ارشد
ریاضی بهار بررسی روابط کوتاه مدت و بلند مدت میان قیمت های آتی و اسپات نفت خام کارشناسی ارشد
بابازاده بهاره عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک به روش بیزینی کارشناسی ارشد
نوفرستی بهزاد Explaining Differences in the Productivity of Capital Across Sectors of the Economy of Iran کارشناسی ارشد
قربانی چناری بهنام تحلیلی از نحوه ی تأمین مالی دولت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کارشناسی ارشد
اسدالهی نیک پریا اندازه گیری کارایی فنی در شعب تهران بانک صادرات ایران به روش SFA کارشناسی ارشد
آذری گرگری پریچهر رانت منابع طبیعی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد
خطابخش پریسا بررسی رابطه توزیع در‌آمد و رشد اقتصاد در ایران کارشناسی ارشد
شریفی پریسا تأثیر آموزش و اشتغال زنان بر رشد اقتصادی مطالعه موردی: بین چند کشور در حال توسعه وتوسعه یافته) کارشناسی ارشد
محسن زاده پریسا برآورد تابع تقاضای سفر جاده ای در ایران (ناوگان عمومی مسافری) کارشناسی ارشد
پوررحیم قوروقچی پروین بررسی رابطه بی ثباتی سیاست های اقتصاد کلان و توزیع درآمد کارشناسی ارشد
حکیم زاده پروین عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه اروپا (OECD) به روش بیزین کارشناسی ارشد
اصفهانی پوریا An Examination of Determinants of Corruption with Emphasis on Economic Activity Combination: Cross Country Studying کارشناسی ارشد
ولی زاده پوریا رشد اقتصادی و اثر آزمندی در ایران کارشناسی ارشد
شیخی جعفر اثر تورم بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران با روش بیزین کارشناسی ارشد
دهنوی جلال بررسی عوامل تاثیر گذار بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی رگرسیون غیر خطی نوع STR کارشناسی ارشد
فرهادی جمال الدین بررسی رابطه میان ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی با عملکرد بانکی در سیستم بانکی ایران کارشناسی ارشد
بنائیه حامد مطالعه اقتصادی ضریب نفوذ کارتهای بانکی در ایران کارشناسی ارشد
حسن پور حامد بررسی کارایی نسبی قیمت گذاری در صنایع مختلف با استفاده از تحلیل پوششی داده ها کارشناسی ارشد
صفری حدیث رابطه بین آزادی اقتصادی و عملکرد اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد
توکلیان حسن بررسی تأثیر تکانه‌های نفتی و پولی بر روی برخی از متغیرهای اقتصاد کلان در قالب یک مدل خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر (TVP-VAR) کارشناسی ارشد
امیری حسین منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین های جدید و بررسی تجربی آن در ایران کارشناسی ارشد
توکلیان حسین بررسی علیت بین تورم، رشد تولید، نااطمینانی تورم و نااطمینانی رشد تولید (مورد ایران) کارشناسی ارشد
دهباشی حسین اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی در کشورهای اوپک و مقایسه آنها با یکدیگر طی سالهای 1988-2010 به روش داده های پنل کارشناسی ارشد
سلطانی حسین تأثیر سهم تسهیلات قرض الحسنه و سهم بخش های اقتصادی از اعتبارات کل بر توزیع درآمد در ایران کارشناسی ارشد
طلاکش حسین بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی با رویکرد داده های تلفیقی پویا کارشناسی ارشد
محمودیان اردکانی حسینعلی بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران و مقایسه آن با کشور های منتخب کارشناسی ارشد
زمان زاده نصرآبادی حمید نفت، نهادها و رانت جویی در اقتصاد ایران با رویکرد DSGE دکتری
زمان زاده نصرآبادی حمید نفت؛ نفرین یا موهبت؟ کارشناسی ارشد
احمدپور ترکمانی خدیجه بررسی تاثیر نوسانات نرخ واقعی ارز بر صادرات ایران به روش VAR کارشناسی ارشد
الدلویی دیار بررسی اثر حکمرانی خوب بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب کارشناسی ارشد
فلاحتی ذبیح اله بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد
فرمهینی فراهانی راضیه بررسی رابطه میان مصرف برق و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت کارشناسی ارشد
عبدی رامین ارزیابی کارایی فنی صنعت بانکداری ایران و تعیین عوامل موثر برآن(رهیافت مدل های مرزی تصادفی) کارشناسی ارشد
مجاب رامین بررسی اثرات شوک‌های درآمد نفت در اقتصاد ایران، مبتنی بر رویکرد میانگین‌گیری بیزین مدل و مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای زمان متغیر
مجاب رامین بررسی ارتباط میان پول، قیمتها و تولید مبتنی بر روش فیلترهای سری زمانی کارشناسی ارشد
لاریجانی ریحانه بررسی کارایی شرکت ملی نفت ایران و مقایسه تطبیقی آن با شرکتهای نفتی منتخب کارشناسی ارشد
ابوچناری رضا مدلسازی زنجیره عرضه محصولات کشاورزی شهرستان‌های جوین و جغتای کارشناسی ارشد
عظیمی رضا نقش عوامل پایه‌ای و حباب بر نوسانات قیمت مسکن در ایران با استفاده از رویکرد ترکیبی فضایی
قبادزاده رضا بررسی علل تورم در اقتصاد ایران بارویکرد متوسط گیری بیزینی(BMA) کارشناسی ارشد
قلعه نوئی رضا بررسی تأثیر سهمیه بندی بنزین بر صرفه جویی ارزی در بخش حمل و نقل جاده ای کشور کارشناسی ارشد
کاربر رضا روابط متغیر های درآمد نفت، حجم پول، تولید ملی و سطح قیمت ها در دستگاه خود توضیح برداری کارشناسی ارشد
محمدی رضا ارزیابی پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی از طریق شاخص های پیشرو کارشناسی ارشد
میرابراهیمی رضا امکان سنجی فنی اقتصادی تولید و صادرات کاتالیستهای مصرفی صنایع نفت در ایران کارشناسی ارشد
سلیمی شندی رقیه بررسی رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و رشد اقتصادی کارشناسی ارشد
طایفه جباری رقیه اثر گذر نرخ ارز بر قیمت های صادراتی و وارداتی ایران کارشناسی ارشد
شاهسون روح الله بررسی تاثیر مخارج دولت بر مصرف بخش خصوصی کارشناسی ارشد
بوالحسنی روزبه اثر قیمت طلا و ارز برشاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران با روش بیزین کارشناسی ارشد
بهرامی زکیه مدل سازی و پیش بینی قیمت فرآورده های پتروشیمی (مورد مطالعاتی: آمونیاک) کارشناسی ارشد
اسدیان زینب اثر حکمرانی خوب بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور های منتخب با درآمد متوسط(1996-2005) کارشناسی ارشد
شاکرفرشمی زینت برآورد ارزش کارکردهای تنظیمی، خدمات تفرجی و وجودی پارک طبیعی چمران: کاربرد کارشناسی ارشد
دری نجف آبادی زهرا نقش نوآوری در رشد اقتصادی مطالعه موردی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) کارشناسی ارشد
قرصی زهرا رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملت با استفاده از شبکه های عصبی GMDH و معادلات اقتصاد سنجی کارشناسی ارشد
آقا بابایی زهره هم انباشتگی و علیت میان متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام ( مورد ایران) کارشناسی ارشد
بگتاشی بگتاش زهره تأثیر هزینه­های بهداشتی و سرمایه­ی انسانی بر رشد اقتصادی ایران(مبتنی بر رویکرد بیزینی) کارشناسی ارشد
خلیل ناجی ساتیا بررسی تأثیر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی – اجتماعی بر روی اثرات بلایای طبیعی (بررسی موردی سیل و زلزله) کارشناسی ارشد
بروجردیان سارا بررسی اثرات شوک های نفتی بر رشد اقتصادی کارشناسی ارشد
حاجی ترخانی سارا تحلیل هم انباشتگی تقاضای جهانگردی بین المللی ایران کارشناسی ارشد
زرین قلمی سارا برآورد تابع تقاضای آب خانگی (مطالعه موردی شهر تهران) و بررسی اثرات رفاهی دسترسی به آب شرب کارشناسی ارشد
صفامطلق سارا اندازه‌گیری کارایی شعب بانک سامان و بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن کارشناسی ارشد
کتانچیان سارا بررسی فرضیه خنثی بودن پول (شواهدی از کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک) کارشناسی ارشد
معصوم سارا An investigation over the relation between water pollution and GDP, energy consumption, urban population and value added in industry ( A comparison between OECD and Non-OECD ) ( An analysis on the basis of panel data ) کارشناسی ارشد
حکمت سامان بررسی اثر نرخ سود تسهیلات و حجم اعتبارات بانکی برسرمایه‌گذاری خصوصی با استفاده از الگوی پانل (مطالعات بین کشوری) کارشناسی ارشد
رهروی سیامک اثر پذیری شاخص جهانی بورس از قیمت جهانی نفت و طلا به روش BVAR کارشناسی ارشد
شهباززاده خیاوی سیامک تأثیر کاهش ارزش واقعی ریال ایران بر تراز تجاری کارشناسی ارشد
ابراهیمی میلانی ساناز بررسی نظام فعلی تخصیص یارانه انرژی در ایران و ارائه رویکردهای مطلوب کارشناسی ارشد
طاهری سیاوش تحلیلی از اثر نسبت واردات سرمایه ای به کل درآمد های نفتی بر روی بهره وری نیروی کار در ایران کارشناسی ارشد
کاوه سپیده اثر تبعیض جنسیتی بر روی نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو OECD کارشناسی ارشد
ابراهیمی سجاد بررسی تاثیرگذاری قیمت نفت بر متغیرهای مالی دولت و رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد
برخورداری دورباش سجاد آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ( WTO) بر اشتغال و ارزش افزوده بخشهای اقتصادی ( به روش CGE/AGE ) کارشناسی ارشد
بهپور سجاد تاثیر نرخ بیکاری بر روی نرخ رشد اقتصادی: یک مطالعه بین کشوری کارشناسی ارشد
رحیمیان بوگر سجاد فساد اقتصادی و برخی عوامل موثر بر آن کارشناسی ارشد
شکری سجاد بررسی امنیت تقاضای صادرات نفت کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) کارشناسی ارشد
دلیل صفایی سحر تحلیل نقش عوامل موثر بر تورم با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) کارشناسی ارشد
عباسقلی پور سحر بررسی اثر متقابل بازار مالی و بازار نفت خام با استفاده از روش های تجزیه قیمت در خلال بحران مالی 2009-2008 کارشناسی ارشد
سعیدی نیاسر سیدمحمدرضا بررسی تغییرات قدرت بازاری اوپک بین سالهای 2006- 1973 کارشناسی ارشد
سبحانیان سید محمد هادی شناسایی و ارزشگذاری ترجیحات مشارکت کنندگان در طرح پزشک خانواده،با استفاده از رویکرد آزمایش انتخاب گسسته؛مطالعه موردی شهر تهران
سبحانیان سید محمد هادی اثرات غیرخطی رشد اقتصادی بر مصرف انرژی کشورهای عضو اوپک کارشناسی ارشد
ابراهیمی سعید بررسی اثر توسعه گردشگری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران و کشورهای منتخب) کارشناسی ارشد
احمدی سعید بررسی اثر بی ثباتی اقتصاد کلان برروی رشد بلندمدت اقتصادی (مطالعات بین کشوری) کارشناسی ارشد
بیات سعید اثرات غیر خطی درآمدهای نفتی بر تورم کشورهای عضو اوپک کارشناسی ارشد
علوی سعید برسی عوامل موثر بر مصرف انرژی در ایران کارشناسی ارشد
شیبانی پور سیما کیفیت نهادها، جهانی شدن و آلودگی های زیست محیطی در کشورهای درحال توسعه کارشناسی ارشد
معتمدی سیما درجه باز بودن مالی، تشکیل سرمایه، بهره وری و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد
نصیب پرست سیما عوامل تعیین کننده ی وضعیت سلامت در کشورهای در حال توسعه رویکرد اقتصادسنجی بیزین کارشناسی ارشد
سیجانی سمانه بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی مبتنی بر رویکرد اقتصادسنجی بیزین کارشناسی ارشد
شیخ لی سمانه اثر نوسانات رشد اقتصادی بر توزیع درآمد کشورها، مطالعه ی بین کشوری کارشناسی ارشد
گلدی پور سمانه بررسی عوامل موثر بر مصرف انرژی خانوارهای ایرانی کارشناسی ارشد
مقدس فر سمانه اثر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی : مدل راه کزینی مارکف کارشناسی ارشد
عزیزی الیاسوند سمیرا بررسی اثرمحدودیت تراز پرداخت ها بر رشد اقتصاد کارشناسی ارشد
سلطانی سودا بررسی تاثیر روشهای تأمین مالی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد
سراج سودابه سهمیه بندی اعتبارات بانکی و عملکرد آن بر رشد اقتصادی ایران کارشناسی ارشد
صابریان رنجبر سوده تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه MENA کارشناسی ارشد
احمدی سولماز عوامل مؤثر بر سرمایه انسانی در کشورهای OECD کارشناسی ارشد
روائی نیا سولماز تحلیلی از رابطه نرخ بیکاری و فساد: مطالعه بین کشوری کارشناسی ارشد
رییسی شقایق The Impact Of Macroeconomic Variables On The Profitability Of Private And Public Banks کارشناسی ارشد
فدوی شیما مصرف انرژی و رشد اقتصادی : تحلیل علیت با استفاده از شبکه عصبی GMDH برای ایران کارشناسی ارشد
زاهدی فرد شهین برآورد ظرفیت مالیاتی کشور کارشناسی ارشد
زاهدی فرد شهین برآورد ظرفیت مالیاتی کشور کارشناسی ارشد
فلاح توری شیوا بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری بانک‌ها‌ در ایران کارشناسی ارشد
رضائی برگشادی صادق بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران:رویکرد متوسط گیری بیزینی(BMA) کارشناسی ارشد
عامری فرد صبا رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری داخلی و رشد اقتصادی کارشناسی ارشد
زکی صدیقه Missing Women:Evidence from Afghanistan in recent fifty years کارشناسی ارشد
صادقیان صغری تعیین پرتفوی بهینه وام - مطالعه موردی بانک سامان کارشناسی ارشد
سالاری اسکر عابدین ترکیب تغییرات حجم نقدینگی، پایه پولی و رشد اقتصادی کارشناسی ارشد
خلجی زمان آبادی عباس آزمون راﺑﻄﺔ بین آزادسازی تجاری و توسعه انسانی کارشناسی ارشد
قناعت دوست عباسعلی بررسی میزان اثر بخشی نظام تشویقات و جرائم مالیاتی بر فرآیندهای مالیاتی در شرکتهای صنعتی و تولیدی شهرستان خوی از منظر مودیان مالیاتی کارشناسی ارشد
سعادت نژاد عبدالحمید مدیریت ریسک ، سنجش اعتبار و رتبه بندی مشتریان حقیقی بانک کشاورزی ایران کارشناسی ارشد
رستمی عبداله تحلیلی از رابطه بین فساد و شاخص های توسعه انسانی: مطالعه بین کشوری کارشناسی ارشد
رحمانی عطااله بررسی تاثیر قیمت حامل های انرژی بر بهره وری انرژی در بخش های صنعت و حمل ونقل در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
ابراهیمی مقدم علی Investigation of the relationship between energy price and productivity of energy کارشناسی ارشد
باریکانی علی بررسی اثرات جهانی سازی بر روی محیط زیست در کشورهای عضو گروه دی هشت کارشناسی ارشد
حمیدی علی آزادی اقتصادی، رانت‎جویی و رشد اقتصادی در کشورهای نفت‎خیز کارشناسی ارشد
ذوقی علی بررسی رابطه نهادها و رشد اقتصادیبررسی رابطه نهادها و رشد اقتصادی کارشناسی ارشد
ستاری علی کسری بودجه و رابطه میان درآمدها و مخارج دولت ایران کارشناسی ارشد
ستاری علی کسری بودجه و رابطه میان درآمدها و مخارج دولت ایران کارشناسی ارشد
صادقین علی بررسی ترکیب مالیاتها بر توزیع درآمد در طی برنامه سوم توسعه اقتصادی کارشناسی ارشد
عرفانی فرد علی بررسی وجود کارایی از نوع ضعیف در بازار آتی های نفت خام کارشناسی ارشد
کریم پور علی تحلیلی از تورم و ناسازگاری زمانی در ایران کارشناسی ارشد
مهرگان علی The effects of fluctuations in rainfall on rural poverty in Iran کارشناسی ارشد
ناصری علی اندازه گیری حجم پول به روش دیویسیا و رابطه آن با خنثایی و ابر خنثایی پول کارشناسی ارشد
وکیلی علی بررسی تاثیر عوامل بنیادی بر قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران طی دوره 1375 تا 1392 کارشناسی ارشد
فضائلی علی اکبر عدالت در سلامت (بررسی تاثیر هزینه های بهداشتی و درمانی بر فقر اقتصادی خانوارهای ایرانی) کارشناسی ارشد
محرابیان علی اکبر اثر ترکیب پایه پولی و ضریب تکاثری بر تورم کارشناسی ارشد
غفاری علی رضا تحلیل مهم ترین عوامل موثر در پیش بینی سطح قیمت ها در جهان کارشناسی ارشد
آذربایجانی علیرضا ارائه مدلی براساس نظریه بازیها و منطق فازی جهت قیمت‌گذاری عرضه‌اولیه سهام پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار کارشناسی ارشد
اوریوئی علیرضا بررسی آزمون های قابل پیش بینی بودن متغیر های سری زمانی و پیش بینی نرخ ارز و قیمت نفت با استفاده از مدل های پنهان مارکوف و تحلیل موجک کارشناسی ارشد
تمدن نژاد علیرضا بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی با تأکید بر متغیرهای مرسوم مدل رشد کارشناسی ارشد
عالی حسینی علیرضا بررسی اثر حکمرانی خوب بر شدت تولید و مصرف انرژی در کشورهای عضو اوپک کارشناسی ارشد
عبدی علیرضا تخمین تابع تقاضای سیمان و برآورد کششهای قیمتی و درآمدی در بخش ساختمان (1382-1353) کارشناسی ارشد
کیخا علیرضا آزمون فرضیه نفرین منابع در کشور های صادر کننده نفتی کارشناسی ارشد
تاج بخش عمار تخمین تابع تقاضای هوای شهر تهران با استفاده از متد قیمت هدانیکی مسکن کارشناسی ارشد
اسماعیلی فاطمه بررسی رابطه متقابل میان سرمایه گذاری خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه کارشناسی ارشد
راویشی فاطمه مقایسه منحنی فیلیپس کینزگرایان جدید با الگوهای سری زمانی در پیش بینی تورم کارشناسی ارشد
رضایی فاطمه The impact of inflation on the composition of banking deposits with Islamic approach کارشناسی ارشد
رفیعی فاطمه بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از الگوی ضرایب متغیر طی زمان کارشناسی ارشد
رفیعی یارندی فاطمه الگوسازی نوسانات بازار سهام کارشناسی ارشد
زارع فاطمه بررسی تأثیر شوک های نفتی و نااطمینانی ناشی از آن بر تورم و رشد اقتصادی با استفاده از روش GARCH (مورد ایران) کارشناسی ارشد
زارع فاطمه بررسی تأثیر شوک های نفتی و نااطمینانی ناشی از آن بر تورم و رشد اقتصادی با استفاده از روش GARCH (مورد ایران) کارشناسی ارشد
سلیمانی کیا فاطمه مدل سازی و پیش بینی قیمت بنزین در بورس سنگاپور با استفاده از شبکه عصبی نوع GMDH بر اساس الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد
طیبی فاطمه تأثیرات جهانی شدن بر کیفیت محیط زیست کارشناسی ارشد
قامتی فاطمه بررسی رابطه درآمدهای مالیاتی دولت و مخارج دولت در کشورهای در حال توسعه(رویکرد علت و معلولی و مقایسه کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک) کارشناسی ارشد
لبافی فریز فاطمه بررسی اثر نااطمینانی تورمی بر تورم و رشد ارزش افزوده بخش صنعت در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
ناصری فاطمه Study the effect of Mediated Consumption of Renewabke Energy, in comparision with Fossi Energy, on Economic growth of OECD countries کارشناسی ارشد
نائبی فاطمه مدلسازی رابطه بین قیمت‌های نقدی و آتی سکه طلا در ایران مبتنی بر BVAR کارشناسی ارشد
شفاعی فخرالسادات بررسی رابطه علیت گرنجری درآمد های مالیاتی دولت و مخارج دولت در ایران کارشناسی ارشد
کاویانی فریده ارائه یک مدل چانه‌زنی بین خریدار ـ فروشنده نهاده و کاربرد موردی آن در ایران کارشناسی ارشد
انواری رستمکلایی فرزانه نقش بانک مدکزی در ایجاد سیکل های تجاری در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
فلاح فرشته رابطه رانت منابع طبیعی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد
رستگاری فرینام بررسی اثر آزادسازی تجاری و مصرف انرژی بر آلودگی هوا در کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد
علی نژاد مهربانی فرهاد سازوکار انتقال پولی در اقتصاد ایران: ارزیابی قدرت اثربخشی کانال های انتقال پولی بر سطح عمومی قیمتها و تولید حقیقی با استفاده از رویکرد تصحیح خطای برداری ساختاری(SVECM)
قدمیاری فروغ رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در سه گروه از کشورهای در حال توسعه، در حال توسعه نفتی و توسعه یافته کارشناسی ارشد
کروبی فهیمه پیش بینی نرخ کرایه حمل نفتکشهای VLCC از خلیج فارس به خاور دور کارشناسی ارشد
نیکی اسکویی کامران تکانه های نفتی و اثرات پویای آن بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از رویکـرد خـود توضیح برداری ساختاری (SVAR) کارشناسی ارشد
علیمردانی کتایون بررسی تاثیر تورم بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد
روشنی کلثوم یارانه، مصرف فرآورده های نفتی و همگرایی منطقه ای در ایران کارشناسی ارشد
شهاب لواسانی کیوان اثرات شوکهای قیمت نفت و سیاستهای پولی بر قیمت مسکن در شهر تهران و ارتباط قیمت مسکن و سیکلهای تجاری کارشناسی ارشد
شاکری گیتی اثر افزایش قیمت نفت بر تولید بخش صنعت کارشناسی ارشد
حر گلناز تحلیلی از رابطه بین قیمت حقیقی نفت با روند بلندمدت و نوسانات تولید حقیقی در جهان کارشناسی ارشد
برخورداری لیلا Capital account liberalization impact on labors productivity کارشناسی ارشد
رجلی نوده لیلا بررسی بازار آتی برق نوردپول با استفاده از مدل GARCH و ارائه پیشنهاداتی در خصوص قراردادهای مالی مناسب کارشناسی ارشد
عراقی لیلا بررسی رابطه بین درآمد و آلاینده های هوا در پنج بخش مصف کننده انرژی در ایران کارشناسی ارشد
باقرپور اسکویی لناز Examination of the relationship between economic growth and rate of saving In developing countries with low and high inflation کارشناسی ارشد
مصباحی مانا تعامل میان مخارج عمرانی ، فعالیت های ساختمانی و تولید در ایران با تأکید بر تکانه های نفتی کارشناسی ارشد
امین ماهان تاثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه مبتنی بر روش میانگین گیری بیزینی کارشناسی ارشد
صابونچی میترا بررسی حافظه بلندمدت در بازار آتی طلا و تحلیل هم انباشتگی قیمت های آتی طلا و نفت در ایالات متحده کارشناسی ارشد
ارجمندی میثم اثر شوک های مخارج دولت بر توزیع درآمد کارشناسی ارشد
همدیه میثم بررسی رابطه متغیرهای تورم، سرمایه گذاری حقیقی و تولید ناخالص داخلی در ایران با استفاده از مدل VARMA کارشناسی ارشد
حائری مجتبی بررسی تطبیقی اثر تکانه های نفتی بر متغیرهای اقتصادی در کشورهای منتخب عضو اوپک کارشناسی ارشد
شریفی شیفته مجتبی عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی در استان‌های کشور ایران مبتنی بر رویکرد اقتصادسنجی ترکیبی فضایی کارشناسی ارشد
محمدیان مجتبی عوامل موثر بر ضریب جینی در کشور ایران: رویکرد اقتصادسنجی بیزینی کارشناسی ارشد
شریعتمدارطهرانی مجید بررسی رابطه بین شدت مصرف انرژی و انتشار الودگی در کشورهای عضو اوپک با رویکرد مدل های هم انباشتگی کارشناسی ارشد
مکی نیری مجید بررسی رابطه غیرخطی بین رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی با استفاده از روش حد آستانه ای (مورد ایران) کارشناسی ارشد
نصیری مجید بررسی رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی و تعیین اندازه بهینه دولت در ایران کارشناسی ارشد
بهزادی صوفیانی محسن The Threshold Impact of Macro Economic Variables on Inflation in the Inflationary Environment: TAR & STR Approach کارشناسی ارشد
خداپرست محسن بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مصرف انرژی در کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی کارشناسی ارشد
محقق محسن بررسی رابطه کیفیت محیط زیست و هزینه‌های بخش سلامت؛مورد مطالعه کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد
معظمی گودرزی محسن عرضه و تقاضای گاز طبیعی با رویکرد اثر مقررات زدایی و تعدیلات ساختاری کارشناسی ارشد
اکبری محمد نااطمینانی حاصل از نوسانات نرخ ارز و اثر آن بر صادرات غیرنفتی کارشناسی ارشد
دهقان منشادی محمد صندوق های نفتی و ثبات اقتصاد کلان کارشناسی ارشد
رحمانی محمد بررسی اثر سیاست‌های پولی و مالی بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد
رسولی محمد The Impact of Oil Shocks, the Exchange Rate on the Development and Performance of the Tehran Stock Exchange کارشناسی ارشد
سخنور محمد تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی و تعیین اندازه بهینه دولت در ایران کارشناسی ارشد
شیریجیان محمد بررسی تاثیر هزینه های بهداشتی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب (با رویکرد اقتصاد سنجی بیزینی) کارشناسی ارشد
صفوی محمد Hypothesis test efficiency in some financial markets کارشناسی ارشد
رجبیان محمد اعظم برآورد تابع تقاضای بیمه عمر در ایران و سایر کشورهای نفت خیز با درآمد متوسط با استفاده از داده های پانل کارشناسی ارشد
جنوب محمد امین بررسی مشکلات صادرات پتروشیمی ایران با تاکید بر نرخ ارز کارشناسی ارشد
صادق زاده محمد امین تاثیر استقلال بانک مرکزی بر ثبات اقتصادی کارشناسی ارشد
حسین زاده بقائی محمدحسین اثر رکود تورمی بر صنعت و بازارهای مالی کارشناسی ارشد
قوام محمدحسین بررسی اثر سیاست های تامین کننده عدالت در بخش بهداشت و درمان بر کارایی بخش صنعت دارو (مطالعه موردی یارانه دارو) کارشناسی ارشد
شمشیری محمد حسین بررسی تأثیر سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد اقتصادی ایران (1979-2008) مبتنی بر رویکرد اقتصاد سنجی بیزینی کارشناسی ارشد
صدرایی محمد حسین برآورد اقتصاد ثبت‌نشده در ایران کارشناسی ارشد
خانی معصوم ابادعلیا محمدرضا تاثیر استقلال بانک مرکزی بر روی تورم: کشورهای در حال توسعه (2006-1980) کارشناسی ارشد
معصومی محمدرضا بررسی رابطه شاخص‌های زیست محیطی، سلامت و رشد اقتصادی مطالعه موردی: کشورهای درحال توسعه کارشناسی ارشد
یقموری محمدصالح Impact of renewable energy consumption on sustainable development کارشناسی ارشد
کچوئی محمد صالح بررسی اندازه و کیفیت دولت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب (با رویکرد اقتصاد سنجی بیزینی) کارشناسی ارشد
کاکاوندی چقاسفید محمدمهدی بررسی عوامل موثر بر اقتصاد غیر رسمی در ایران و کشورهای منتخب کارشناسی ارشد
باغجری محمود تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی در ایران کارشناسی ارشد
زارعی خلت آبادی محمود بررسی اثر مصرف انرژی روی رشد اقتصادی با استفاده از الگوی خطی و غیرخطی در ایران کارشناسی ارشد
عنایتی مرتضی رابطه میان حجم پول و فعالیت های اقتصادی در کشورهای وابسته به منابع طبیعی کارشناسی ارشد
فکوری مرتضی Institutional, Resources Abundance and Economic Growth کارشناسی ارشد
مظاهری مرتضی مهاجرت، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی (مطالعه بین کشوری) کارشناسی ارشد
معتق مرتضی تحلیلی از رابطه شدت کاربری نسبی صنعت و رشد اقتصادی کارشناسی ارشد
کردبچه مرضیه The relationship between oil revenues, the bank's development and economic growth in Iran کارشناسی ارشد
سرعتی مریم تاثیر مصرف انرژی بر روی رشد اقتصادی در ایران با رویکرد اقتصاد سنجی بیزین کارشناسی ارشد
سوداگری مریم تحلیلی از رابطه بین توزیع درآمد و فساد: مطالعه بین کشوری کارشناسی ارشد
فتحی گوهردانی مریم دسته بندی مشتریان در مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از داده کاوی کارشناسی ارشد
پوراقدم میرمحمد آزمون نظریه برابری قدرت خرید و عوامل تعیین کننده انحراف نرخ ارز از روند بلند مدت کارشناسی ارشد
معینی فرد مژگان بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی در کشورهای منطقه منا با تأکید بر شاخص های حکمرانی خوب کارشناسی ارشد
سیاوش آبکناری مسعود examination of the relationship between economic growth's fluctuations and unemployment: cross- country study کارشناسی ارشد
کرمی مصطفی تحلیلی از رابطه رشد اقتصادی با تسهیلات و سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی درایران کارشناسی ارشد
جعفریان مطهر رابطه بین آلاینده های زیست محیطی، مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد مدل های پنل پویا کارشناسی ارشد
مجدزاده مطهره السادات عوامل موثر بر مصرف انرژی در اقتصاد ایران رویکرد اقتصادسنجی بیزینی کارشناسی ارشد
امامی کلائی معصومه سیاست پولی و شوک عرضه اقتصاد کارشناسی ارشد
حسین پور معصومه تأثیر اعتبارات دولتی بر پتانسیل موجود بخش‌های اقتصادی غیر نفتی کارشناسی ارشد
زیرک معصومه تعیین کننده های سرمایه گذاری مستقیم خارجی درکشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد
مارالانی میلاد بررسی ارتباطات بلندمدت و نحوه انتقال نوسانات بین بازارهای نفت خام، طلا و نرخ مبادلات ارزی کارشناسی ارشد
خوشرویی دلیر منا بررسی اثر بهداشت بر رشد اقتصادی:مطالعه موردی استانهای ایران کارشناسی ارشد
اعلا مینا بررسی اثرات رشد جمعیت بر شاخص¬های کیفی محیط زیست: توسعه زمین¬های کشاورزی، مناطق تحت حفاظت و دسترسی به آب سالم در منتخبی از کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کارشناسی ارشد
زربان مینا بررسی اثرات نامتقارن تکانه های نفتی بر روی متغیر های کلان اقتصادی با استفاده از مدل VAR کارشناسی ارشد
حمل دار منیره بررسی نسبت بهینه پوشش ریسک آتی نفت برنت مبتنی بر رویکرد بیزین کارشناسی ارشد
مهراسا مهتاب پیش بینی دوره های رونق و رکود با استفاده از مدل های لوجیت و پروبیت (مورد ایران) کارشناسی ارشد
براتی مهدی بررسی آثار جایگزینی درآمدهای نفتی از دلار به یورو کارشناسی ارشد
خندان سویری مهدی حجم و ترکیب بهینه اسکناس و مسکوک در ایران کارشناسی ارشد
رحیمی بخشمند مهدی عملکرد صندوق توسعه ملی در ثبات اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری کارشناسی ارشد
عبدالعلی پور اصل جانی مهدی بررسی میزان اثر بخشی نظام تشویقات و جرایم مالیاتی بر فرآیندهای مالیاتی در استان آذربایجان‌شرقی ازدیدگاه مودیان مالیاتی کارشناسی ارشد
فتحعلی مهدی نقش دین بر رشد اقتصادی کارشناسی ارشد
مهران فر مهدی بررسی نقش عملکرد بانکی و عوامل کلان اقتصادی در مدیریت ریسک بانکی کارشناسی ارشد
نوری مهدی بررسی تجربی رابطه میان تورم و رشد بهره وری در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
محمدی مهرداد ارتباط مابین درآمدهای ارزی و رشد بخش صنعت در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
تقی نژاد مهرناز عوامل موثر بر مصرف انرژی با تاکید بر حمل ونقل کارشناسی ارشد
حسین پور مهسا بررسی ارتباط بین نفرین منابع و ظرفیت مالیاتی در کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با تأکید بر اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
لطفی مهر مهسا پیش بینی اثر متغیرهای کلان بر شاخص قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی GMDH کارشناسی ارشد
مشایخی مهسا تحلیل فضایی توسعه شهرهای کوچک و ادغام آنها در شهرهای بزرگ اطراف کارشناسی ارشد
مشرفی مهسا برگشت پذیری نوسان قیمت سهام: مطالعه موردی بازار بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد
عباسی موسی بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدلهای GARCH و حالت - فضا (1382-1340) کارشناسی ارشد
احمدیانی مونا پذیرش اجتماعی و ارزش گذاری اقتصادی فاضلاب تصفیه شده در آبیاری محصولات کشاورزی: مطالعه ی مصرف کنندگان و کشاورزان کارشناسی ارشد
برزگری مروستی مونا رشد جمعیت، ساختار سنی جمعیت و رشد اقتصادی کارشناسی ارشد
فراشیانی نادیه بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی ایران کارشناسی ارشد
هیتبی نازلی بررسی واکنش اقتصاد زیرزمینی به تغییرات مالیات (مورد ایران) کارشناسی ارشد
سرخوش ناصر بررسی همگرایی بلندمدت نرخ سود بانکی با بازدهی سهام در اقتصاد و مقایسه آن با سیستم مشارکت در سود و زیان کارشناسی ارشد
بیات ندا بررسی عوامل تعیین کننده جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منتخبی از کشورهای تازه صنعتی شده کارشناسی ارشد
رستگار ندا بررسی تأثیر شدت انرژی و رشد اقتصادی بر انتشار گاز دی اکسید کربن در کشورهای عضو اوپک (با استفاده از مدل پانل دیتا) کارشناسی ارشد
مولا قلی زاده نسرین Investigation the Effects of Uncertainty Obtained from Exchange Rate Volatility and Inflation Volatility on Economic Growth in Iran کارشناسی ارشد
رشدیه نسیم Study of the Relatioasbip between Exchange Rate and Non-Oil Exports کارشناسی ارشد
عباس‌زاده‌کرمجوان نصرت آزمون تجربی نظریه برابری قدرت خرید ( ppp) در کشورهای صادرکننده نفت ‘‘بارویکرد داده‌های پانل’’ کارشناسی ارشد
ایازی شاملو نغمه رشد اقتصادی، درجه ی باز بودن اقتصاد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی کارشناسی ارشد
صحرایی نگار تخمین اقتصاد زیرزمینی در ایران در سالهای 1382-1357 کارشناسی ارشد
صابرشریف نگین مقایسه عوامل داخلی و خارجی بر سطح سودآوری بانکهای اسلامی و غیر اسلامی کارشناسی ارشد
رحمانی نیلوفر تحلیل از رابطه قیمت سهام و مسکن با رشد بلندمدت و و نوسانات اقتصاد کلان در ایران کارشناسی ارشد
فیاضی نوید آزاد سازی قیمت حامل های انرژی و آثار آن بر رفاه خانوار و بودجه دولت از روش داده - ستانده کارشناسی ارشد
ازلبار نوریک مالیات های زیست محیطی بهینه و بررسی کارایی مالیات بر بنزین خودروهای سواری برای مدیریت آلودگی هوا در ایران کارشناسی ارشد
قناعت نوژن بررسی وجود رفتار گله ای در بازار سهام ایران کارشناسی ارشد
محسنی نوشین اثر اعتبارات بانکی بر نوسانات بازار مسکن کارشناسی ارشد
دادآفرید هادی قیمت آتی ها و قیمت آتی اسپات مورد انتظار نفت خام و برآورد پاداش ریسک با رویکرد اقتصادسنجی بیزین کارشناسی ارشد
حسین زاده هاله تحلیلی بر رانت جویی، آموزش و رشد اقتصادی کارشناسی ارشد
یوسفی هانا فساد اقتصادی، سیاست پولی و تورم: مطالعه بین کشوری کارشناسی ارشد
رنجبر هستی فساد، وفور منابع طبیعی و آزادی اقتصادی کارشناسی ارشد
ابراهیم زادگان هه ژار برآورد «اثر بازگشت» افزایش کارایی انرژی با تاکید بر مصرف خانوارها و انتشار دی اکسید کربن کارشناسی ارشد
برسیاه وحید Measuring rents and rent-seeking costs کارشناسی ارشد
آهنی یونس بررسی کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر بهره‌وری شعب بانک ملی شهرستان مرند کارشناسی ارشد
نادمی یونس اثرات حد آستانه ای مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد سنجی 4401367 3 22 هرهفته شنبه (15:00 - 16:15) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:15) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اقتصاد مالی 2 4401422 2 20 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) 1397/03/29 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
سمینار اقتصاد مالی 4401423 2 20 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:45) نامشخص ترم دوم 1396
اقتصاد سنجی 4401367 3 22 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اقتصادسنجی 4401048 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/29 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
اقتصاد سنجی 4401367 3 22 هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:45) 1395/10/27 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
اقتصاد مالی 4401397 3 21 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/21 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1