اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رضا شیوا

رضا شیوا

رضا شیوا    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61118059
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
دادخواه تهرانی آذین ارزیابی و تحلیل عملکردی اثر تسهیلات بانکی ( بانک مسکن) بر تقاضای مؤثر مسکن در کلان شهرها در برنامه اول تا سوم توسعه کارشناسی ارشد
فرمان آرا امید بررسی نظام خلق، جذب و اشاعه فن‌آوری در سطح یک بنگاه اقتصادی کارشناسی ارشد
حیدری حسن تحلیل وضعیت تحقیق و توسعه در ایران با تکیه بر الگوی نظام ملی نوآوری کارشناسی ارشد
طباطبائی زواره حمیدرضا بررسی آثار اقتصادی تداوم یا حذف سوبسید با استفاده از یک مدل دینامیک کارشناسی ارشد
مهرزاد صادق گسترش بازارهای مالی ونقش آن بر روی بخش صنعت کشور کارشناسی ارشد
وکیل زاده فرشاد اندازه گیری ریسک بازار، ابزاری برای مدیریت ریسک بنگاه های اقتصادی کارشناسی ارشد
میرزایی نژاد محمدرضا طراحی الگوی بهینه تولید (مطالعه موردی شرکت ایران کاوه) با نگاهی به حمل و نقل جاده ای (راه- حمل و نقل- خودرو) کارشناسی ارشد
خراسانی محمود ساختاربازدهی وسودآوری مروری بربانکداری درایران کارشناسی ارشد
بیگدلی مرتضی بررسی بهره وری نیروکار در صنایع نساجی استان اصفهان کارشناسی ارشد
امرالهی مهدی تخمین احتمال خطای بیت در کانال قیدینگ آرام و غیر انتخابی وایلی به روش شبیه سازی importance sampling کارشناسی ارشد
خیابانی ناصر بررسی رابطه نااطمینانی تورمی و تورم درایران (مطالعه ای براساس مدلهای Kalman Filter, Arch) کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد مدیریت 4401077 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:45) 1397/04/02 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
اقتصاد مدیریت 4401077 3 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 18:45) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:45) 1396/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
اقتصاد مدیریت 4401077 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:45) 1395/10/26 | 13:00 - 15:00 ترم اول 1395
تحقیق عملیات 4401146 3 01 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1395/10/28 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 4 نتیجه