اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسن سبحانی

حسن سبحانی

حسن سبحانی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61118055
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فراهانی فرد بررسی فقهی ابزارهای سیاست پولی در بانکداری بدون ربا کارشناسی ارشد
نصیری تنکابنی ارزیابی نظری تاثیر بانکداری بدون ریا بر متغیرهای کلان در اقتصادی کارشناسی ارشد
افتخاری ابراهیم اندازه گیری فقر ونابرابری در کشور افغانستان کارشناسی ارشد
نصیرالاسلامی ابراهیم تنوع‏بخشی در درآمدهای مالیاتی دولت در ایران با هدف ثبات درآمدی با استفاده از رویکرد تئوری پرتفوی
گودرزی آتوسا بررسی اثرات رشد جمعیت بر برخی زیربخش های اقتصادی مورد خاص ایران کارشناسی ارشد
دهقان بردبار احمد بررسی نسبت بین دین و رفتار اقتصادی کارشناسی ارشد
قلندری احمد بررسی امکان سنجی ایجاد همگرایی اقتصادی میان کشورهای ایران، ترکیه، و کشورهای حوزه قفقاز جنوبی کارشناسی ارشد
محمدی گیگلو اسلام بررسی رابطه بین استفاده از تکنولوژی اطلاعات (IT) و رشد اقتصادی در کشـورهای در حال توسعـه (با تاکید بر مورد ایران) کارشناسی ارشد
حاجلو اسماعیل بررسی مبانی تقاضا برای پول در نظام اقتصاد اسلامی کارشناسی ارشد
آقایی امیر مبانی نظری از دیدگاه حضرت امام خمینی « ره » کارشناسی ارشد
مهاجرانی امیر هوشنگ بررسی کارایی فنی شرکتهای تولید سیمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد
جهانشاهی بابک تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری(مطالعه موردی بخش صنعت ایران) کارشناسی ارشد
جهانشاهی بابک تحلیل و بررسی عوامل موثر بر بهره وری ( مطالعه موردی: بخش صنعت ایران) کارشناسی ارشد
درویشی باقر بررسی مزیت های نسبی و تحلیل ساختاری اشتغال در استان ایلام کارشناسی ارشد
بشارتی بشری بررسی تطبیقی روش شناسی اقتصاد اسلامی با اقتصاد متعارف کارشناسی ارشد
نجفی بنفشه سنجش سهم عوامل موثر بر عرضه‌ی مسـکن در نقـاط شهـری کشـور (بـا تـاکیـد بـر قیمـت زمیـن)(81-1370) کارشناسی ارشد
ملکی بهروز کیفیت مداخله دولت و سهم آن در اقتصادهای در حال گذار کارشناسی ارشد
مشهدی بهزاد بررسی و تعیین مزیت نسبی برخی کالاهابمنظور توسعه صادرات ایران کارشناسی ارشد
علیمردانی پرگل بررسی تناسب سیاستهای پولی بانک مرکزی با عملیات بانکی بدون ربا در ایران کارشناسی ارشد
دارستان پرویز نهادهای سیاسی و توسعه مالی کارشناسی ارشد
شالچیان جعفر A comparative study of takaful and insurance for firms کارشناسی ارشد
بیناییان حامد تدوین ساختار نظام مالیاتی برای توسعه کارآفرینی کارشناسی ارشد
نوری احمدآبادی حبیب بررسی مزیتهای بانکداری اسلامی با رویکردی بر بحرانهای مالی و اقتصادی کارشناسی ارشد
سوری حجت الله بررسی نحوة تخصیص منابع و توزیع درآمد درآمد در نظام اقتصادی اسلام و میزان تحقق آنها در اقتصاد ایران(74-56) کارشناسی ارشد
زمانی فر حسن ارزیابی و محاسبه توان فقرزدایی زکات در برخی از استانهای منتخب کارشناسی ارشد
بذرافشان کیارمشی حسین بررسی اثر درآمدهای ناشی از منابع طبیعی بر چگونگی رشد اقتصادی با توجه به اثر درآمدهای نفتی بر روی رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد
درودیان حسین ماهیت پول و آثار خلق پول (بانکی) در اقتصاد متعارف؛ یک ارزیابی انتقادی از منظر اقتصاد اسلامی
میرشجاعیان حسینی حسین ارزیابی نقش بخش عمومی در توسعه اقتصادی منطقه ای ایران
فرجی پور حکیم بررسی سازگاری بین عدالت و کارایی در فقرزدایی کارشناسی ارشد
کارجو حلیمه اندازه گیری کارایی شعب منتخب بانک صادرات ایران(مطالعه موردی استان تهران) کارشناسی ارشد
یاری حمید تاثیر تغییرات ساختاری در بخشهای اقتصادی بر روی اشتغال در ایران کارشناسی ارشد
پاداش زیوه حمید رهیافت فلسفی- انتولوژیک به علم اقتصاد(مطالعه موردی: تئوری مطلوبیت)
عزیزمحمدلو حمید تاثیر سرمایه گذاری بر اشتغال در زیر بخشهای صنعت در ایران در قالب مدل VECM (با تاکید بر صنایع بزرگ) کارشناسی ارشد
مجدرضایی حورا بررسی تاثیر یکپارچه سازی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) بر رشد کشورهای منتخب کارشناسی ارشد
مبصر داریوش ارزیابی دلایل عدم کارآئی نظام بانکی در ایران از طریق یک بررسی تطبیقی با سیستمهای غیر دیوی ممکن کارشناسی ارشد
واعظی رضا چگونگی فرصت های بالقوه تکافل(بیمه با ضوابط اسلامی) در ایران کارشناسی ارشد
رضائی زکیه بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی تورم ) مورد مطالعه :اثر تورم بر جرائم در ایران) کارشناسی ارشد
اتابکی زهرا پژوهشی در مبانی اقتصادی سیاستگذاری عدالت در اندیشه و سیره حکومتی امام علی (ع) کارشناسی ارشد
عبدی سجاد مؤسسات آموزش عالی و اقتصاد منطقه ای در ایران: یک بررسی فضایی کارشناسی ارشد
نواب صفوی سیدمحمد نقش اقتصاد در تربیت شهروند سالم کارشناسی ارشد
بیات سعید بررسی تاثیر نهادهای سیاسی و اقتصادی معطوف به قانون اساسی بر رشد اقتصادی و درآمد سرانه ایران دکتری
خدابنده لو سیما مروری پژوهشی بر رویکرد مکتب اتریشی به توسعه با تأکید بر آراء جوزف شومپیتر کارشناسی ارشد
سلیمانی نژاد سمیه بررسی الگوی هزینه درآمد خانوارهای حاشیه نشین شهر مشهد به منظور تبیین الگوی مصرفی آنان کارشناسی ارشد
حمیده کردار ضحی میزان تاثیرگذاری آموزش بر بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
حنیفی عادل روند نابرابری درآمدی در ایران و تاثیر شهرنشینی بر روی نابرابری درآمدی (دوره بعد از انقلاب) کارشناسی ارشد
رضوان عباس فابلیت های عقد خرید دین (بیع دین) به عنوان ابزاری برای تأمین مالی و اعمال سیاست های پولی و مالی کارشناسی ارشد
زارع‌زاده مهریزی عباس برآورد تابع تقاضای بنزین در ایران پس‌از انقلاب اسلامی و جستجوی راهکارهای اساسی برای بهینه‌سازی مصرف آن کارشناسی ارشد
معرفی محمدی عبدالحمید معرفت اقتصادی چگونه امکان پذیر است؟
رفیعی آتانی عطاءاله بررسی جایگاه دولت و بخش خصوصی در نظام اقتصادی اسلام کارشناسی ارشد
رفیعی آتانی عطاالله شناخت ظرفیت‌ها و محدودیت‌های انسان اقتصادی (عقلانی) مفروض در تئوری های اقتصادی با رویکرد اسلامی
زیوری عطیه استخراج مبانی عدالت اقتصادی در آراء اقتصاد دانان و اندیشمندان اسلامی معاصر کارشناسی ارشد
پناهی شمس آباد علی بررسی تاثیر انتشار اوراق بهادار اسلامی بر نسبت های مالی شرکت ها کارشناسی ارشد
کاظمی علی اصغر بررسی مقایسه عملکرد بانکداری اسلامی درایران و پاکستان کارشناسی ارشد
قضوهی علیرضا بررسی بازدهی اقتصادی دوره های بلند مدت آموزش ضمن خدمت فرهنگیان استان سمنان (1373-1370) کارشناسی ارشد
زعتیر علی محمد تحلیل ارزش و قیمت در آراء اندیشمندان اسلامی (یک بررسی تطبیقی بین نظامهای مختلف اقتصادی) کارشناسی ارشد
غفاری آشتیانی فاطمه بررسی نحوه محاسبه نرخ سود عقود مبادله ای در بانکداری بدون ربا کارشناسی ارشد
زاهد فرید بررسی انطباق ابزار تأمین مالی خرد در مالیه متعارف با مبانی اسلام و امکان سنجی ساز و کارهای مشابه (به لحاظ هدف) کارشناسی ارشد
نوریان فریدون بررسی تاثیر سرمایه گذاری آموزشی بر توزیع درآمد در ایران کارشناسی ارشد
مستخدمین حسینی فرزانه ارزیابی انگیزه فعالیت‌های اقتصادی از منظر اقتصاد اسلامی کارشناسی ارشد
افضل زاده کوثر بررسی عقلانیت در رفتار مصرف کنندگان شهری و روستایی ایرانی )1354-1387( کارشناسی ارشد
سلطانی پیغمبری لیلا سنجش و بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در شرکت ها(مطالعه موردی شهر صنعتی هشتگرد) کارشناسی ارشد
حبیبیان نقیبی مجید تبیین قرض الحسنه و جستحوی راهبرد توسعه اقتصادی متناسب با آن کارشناسی ارشد
نبیل مجید تحلیل سرمایه انسانی و بررسی آن در اقتصاد ایران دوره (1373-1358) کارشناسی ارشد
رنجبر محسن بررسی چگونگی بنیان های معرفت شناختی اقتصاد اسلامی کارشناسی ارشد
اکبری محمد امکان و ادله ایجاد معوقات بانکی در نظام بانکی بدون ربا کارشناسی ارشد
امیرعلی محمد تبیین نظام پولی و اعتباری در بانکداری اسلامی کارشناسی ارشد
جعفری نژاد محمد بررسی ماهیت و سازوکار (چیستی، چرایی و چگونگی) خلق اعتبار در نظام سرمایه‌داری، دلالت‌هایی برای بانکداری بدون ربا کارشناسی ارشد
رضوی محمد بررسی و استخراج اصول کلی حاکم بر دیدگاه امام خمینی پیرامون عدالت کارشناسی ارشد
سهیلی نژادی محمد بررسی انطباق نحوه حسابداری بانک‌داری بدون ربای ایران با شروط و الزامات تحقق عقود اسلامی کارشناسی ارشد
سهیلی نژادی محمد بررسی انطباق نحوه حسابداری بانک‌داری بدون ربای ایران با شروط و الزامات تحقق عقود اسلامی کارشناسی ارشد
صدرایی محمد بررسی نقش مذهب بر عملکرد اقتصادی کارشناسی ارشد
مالجو محمد الگویی برای تحلیل رفتار حقوق بگیران در مواجه با افت دریافتی‌های واقعی: نمونه پژوهی معلمان مرد در تهران
میرمحمدی محمد کنکاشی در استخراج الگوی نظری توسعه در اسلام - از طریق فقزدائی کارشناسی ارشد
نعمتی محمد تحلیل عدالت بین‌نسلی رالز و تبیین آن از منظر اقتصاد اسلامی
ریزوندی محمدامیر بررسی اقتصاد دانش محور و جستجوی الزامات نهادی گذار به آن در ایران کارشناسی ارشد
گیلک حکیم آبادی محمدتقی نگرش بر ابعاد مصرف در نظام اقتصادی اسلام کارشناسی ارشد
شریف زاده محمد جواد تحلیل رویکرد اسلام در تخصیص منابع از منظر هزینه های مبادله: با تاکید بر نقش بازار و نهادهای حقوقی
برخورداری محمدرضا بررسی عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصی با توجه به نقش نفت در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
انصاری محمدعلی بررسی تاثیرات عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صادرات محصولات پتروشیمی کارشناسی ارشد
نیازی مرتضی بررسی توان نظام مشارکت در سود و زیان (PLS) در تأمین نیازهای مالی جوامع اسلامی کارشناسی ارشد
الفتی مسعود بررسی موانع توسعه اقتصاد گردشگری در ایران کارشناسی ارشد
فرخوی مسعود تبیین سیاستهای ارزی اقتصاد ایران در فاصله سالهای 1357 تا 1390 کارشناسی ارشد
پهلوانی مصیب بررسی سیاست های قیمت گذاری محصولات کشاورزی در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
خزائی مصطفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ارزش افزوده بخش نفت (مورد مطالعه کشورهای منتخب عضو اوپک) کارشناسی ارشد
حسین پور شرقی معین A study of the capacity of Islamic teachings In order to fulfill the economic development from the perspective of democracy کارشناسی ارشد
ملکی منصور تبیین کارکردها و ترتیبات نهادی بانکداری مرکزی اسلامی
بهنامه مهدی بررسی تطبیقی درجه توسعه یافتگی ایران و بعضی از کشورهای منتخب همسایه کارشناسی ارشد
امیری هادی اثر محیط نهادی بر قدرت مالیات ستانی دولت دکتری
خادم هادی بررسی رابطه حکمرانی خوب و رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد
شربو هاشم A comparison between the Syrian and Iranian Islamic banking in terms of legal and economic aspects کارشناسی ارشد
اسماعیل نژاد شمالی هاله درآمدی بر دکترین ملی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در افق 1414 هجری شمسی کارشناسی ارشد
فولادگر وحید آسیب شناسی کاهش سهم سپرده های قرض الحسنه در نظام بانکداری بدون ربای ایران کارشناسی ارشد
مهربانی وحید بررسی عوامل غیراقتصادی موثر برنابرابری در آمدی: با تاکید بر انفاق و دموکراسی کارشناسی ارشد
معینی وفا تحلیل تاریخی بر جایگاه نیروی انسانی - در توسعه ایران کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد ایران 4401021 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/27 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
عقاید اقتصادی متفکرین مسلمان 4401270 2 21 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/19 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
ماهیت پول و ربا 4401430 2 20 هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/27 | 13:00 - 15:00 ترم اول 1395
نمایش 3 نتیجه