اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی طیب نیا

علی طیب نیا

علی طیب نیا    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61118069
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نجمی ابوذر بررسی سیر تاریخی نظام سرمایه داری و تبیین ماهیت جهانی شدن اقتصاد کارشناسی ارشد
تشکینی احمد اندازه گیری تورم پایه(مورد اقتصاد ایران)
ترشابی آرزو برآورد کارایی بانک‌های منتخب ایران با استفاده از تابع هزینه فوریر و تحمیل شرایط نظم نظری
نایب یزدی آرش اثرات تکانه‌های نفتی بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران کارشناسی ارشد
رحیمی ارمغان بررسی اثر گذر نرخ ارز به قیمتهای داخلی در ایران طی سالهای 85-1369 کارشناسی ارشد
اختری آزاده برآورد انباشت دی اکسید کربن با رهیافت کالمن فیلتر در قالب مدل تعادلی رمزی پایدار کارشناسی ارشد
صالحی بهمن برآورد تابع تقاضای پول (72-1340) و ارزیابی سیاستهای پولی در برنامه اول توسعه کارشناسی ارشد
شادفر پیمان بررسی تعادل دینامیک اثرات تقلیل ارزش خارجی ریال بر تولید تراز تجاری و تورم کارشناسی ارشد
قربانی پوریا بررسی تاثیرات شاخص های دریافت اعتبار بر روی توسعه مالی منتخبی از کشورها کارشناسی ارشد
دهنوی جلال بررسی عوامل تاثیر گذار بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی رگرسیون غیر خطی نوع STR کارشناسی ارشد
فرنام حامد برآورد تابع تقاضای پول با استفاده از مدلهای انعطاف پذیر رتبه بالا کارشناسی ارشد
کاوند حسین تبیین آثار درآمدهای نفتی و سیاست های پولی در قالب یک الگوی ادوار تجاری واقعی برای اقتصاد ایران دکتری
محمدی حسین خصوصی سازی در ایران (با تاکید بر بخش نفت) کارشناسی ارشد
زمان زاده نصرآبادی حمید نفت، نهادها و رانت جویی در اقتصاد ایران با رویکرد DSGE دکتری
یعقوبی ایزد موسی خدیجه بررسی رابطه بین تقاضای پول و کسری بودجه در ایران کارشناسی ارشد
سورانی داود عوامل کلان اقتصادی و شواهدی ازتئوری قیمت گذاری آربیتراژ در بورس سهام تهران کارشناسی ارشد
سورانی داود عوامل کلان اقتصادی و شواهدی ازتئوری قیمت گذاری آربیتراژ در بورس سهام تهران کارشناسی ارشد
دانش پسند دلبر بازاریابی الکترونیکی در سیستم بانکداری ایران کارشناسی ارشد
صفایی ریحانه جایگاه بازار پول در رشد اقتصادی کارشناسی ارشد
آقابابائی رضا تحلیل مسائل نهادی مالیه خرد برای ارائه سازوکار عملیاتی آن در ایران
جلال پناهی رضا بررسی اثر تکانه های نفتی بر چرخه های تجاری (شواهدی از برخی کشورهای صادر کننده نفت) کارشناسی ارشد
محمدی رضا ارزیابی پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی از طریق شاخص های پیشرو کارشناسی ارشد
هفت لنگ رضا تحلیل تاثیر حذف یارانه های انرژی بر روی برخی از شاخصهای اقتصاد کلان با استفاده ار روش داده - ستانده کارشناسی ارشد
زندیه رضوان اثرات فرایند جهانی شدن بر تورم در ایران کارشناسی ارشد
شاهسون روح الله بررسی تاثیر مخارج دولت بر مصرف بخش خصوصی کارشناسی ارشد
محمدنیا روح‌الله نقش سر ریز R & D بین‌المللی، سرمایه انسانی و هزینه R & D داخلی بر رشد اقتصادی ایران کارشناسی ارشد
مردوخی ژیان اثر حقوق مالکیت بر بهره برداری از منابع طبیعی: رویکرد نهادگرا در مورد منابع نفت خام ایران کارشناسی ارشد
موسوی سید امید بررسی تاثیر نااطمینانی بر ساختار سررسید بدهی های خارجی و تولید کارشناسی ارشد
ونکی سعید تعیین مزیت نسبی فعالیت های صنعتی در منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش کارشناسی ارشد
سیاوشی سمیه ارائه الگویی برای مالیات ستانی از تجارت الکترونیکی در ایران کارشناسی ارشد
ساوجی پور سهیلا بررسی ارتباط بین نرخ حقیقی ارز و نرخ بهره حقیقی کارشناسی ارشد
صدیقی شهریار آسیب شناسی اقتصاد نفتی درایران کارشناسی ارشد
جعفرپور طاهره اندازه گیری کارایی فنی شعب بانک پارسیان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها کارشناسی ارشد
زارعی عباس تاثیر توسعه مالی بر کاهش فقر ، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا کارشناسی ارشد
صفرزاده عبدالله عوامل موثر بر نرخ پس انداز ملی در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
آل احمد علی آینده پژوهی هنر- صنعت فرش دستباف در ایران (با استفاده از روش تحلیل روندها و دلفی خبرگان) کارشناسی ارشد
گلسرخی راد علی برآورد نرخ استهلاک فیزیکی وموجودی سرمایه در بخش صنعت و معدن کارشناسی ارشد
زبردست علیرضا بررسی مالیات پذیری اقتصاد ایران طی دوره ( 82-1358) کارشناسی
متولی زاده اردکانی عمید مطالعۀ تطبیقی سه رویکرد در اقتصاد‌نهادگرای‌جدید برای ارائه چارچوب تبیینی پارادایم آن‌ها کارشناسی ارشد
راویشی فاطمه مقایسه منحنی فیلیپس کینزگرایان جدید با الگوهای سری زمانی در پیش بینی تورم کارشناسی ارشد
صابریان رنجبر فاطمه بررسی ارتباط بین قیمت مسکن و تکانه های نقدینگی در اقتصاد ایران بین سالهای 70 تا 1386 کارشناسی ارشد
قاسمی فاطمه نقش تکانه های نفتی در چرخه های تجاری اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
غلامعلی فلاح فائزه "بررسی تاثیر امنیت اقتصادی بر جذب و رشدسرمایه گذاری مستقیم خارجی"(مطالعه موردی کشورهای عضو منا با تاکید بر اقتصاد ایران) کارشناسی ارشد
زاهدی خوزانی کریم ارائه الگوی مناسب برای اجرای مالیات بر ارزش زمین در ایران کارشناسی ارشد
شاکری گیتی اثر افزایش قیمت نفت بر تولید بخش صنعت کارشناسی ارشد
تفریشی ماریه بررسی تاثیر قیمت مسکن بر مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
احقاقی میثم تاثیر یادگیری بر مدل های ذهنی برای ایجاد تغییرات از دید نهادی و علوم شناختی برای رسیدن به عملکرد اقتصادی مطلوب کارشناسی ارشد
غلامزاده بازارباش مجید قیمت گذاری دارایی با استفاده از مدل CCAPM و مسکن کارشناسی ارشد
حسنی محسن سرمایه اجتماعی: مفاهیم, انتقادها, ایران کارشناسی ارشد
رنجبر محسن بررسی چگونگی بنیان های معرفت شناختی اقتصاد اسلامی کارشناسی ارشد
یزدان پناه محسن بررسی مقدماتی اجرای مالیات بر موارد خاص در چارچوب یک الگوی اصلاحی در ایران و برآوردی از آثار احتمالی آن بردرآمد دولت و نابرابری کارشناسی ارشد
افضلی بغدادابادی محمد اطلاعات نامتقارن ،سرمایه بانکی و اشاعه شوک ها کارشناسی ارشد
جباری محمد تحلیل روند توسعه یافتگی مراکز استان کارشناسی ارشد
دهقان منشادی محمد صندوق های نفتی و ثبات اقتصاد کلان کارشناسی ارشد
علیخانی محمد الگوی توزیع بهینه اعتبارات سیستم بانکی در روند توسعه اقتصادی کشور کارشناسی ارشد
خانی معصوم ابادعلیا محمدرضا تاثیر استقلال بانک مرکزی بر روی تورم: کشورهای در حال توسعه (2006-1980) کارشناسی ارشد
الحسینی محمدصادق بررسی رابطه بین درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک کارشناسی ارشد
کچوئی محمد صالح بررسی اندازه و کیفیت دولت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب (با رویکرد اقتصاد سنجی بیزینی) کارشناسی ارشد
بستان جوادی محمد مهدی تبین کاربرد اصول ترمودینامیک در اقتصاد « با تکیه بر مفهوم عدم تعادل، مباحث رشد و نقش انرژی به عنوان مهمترین نهاد در تولید) کارشناسی ارشد
زارعی خلت آبادی محمود بررسی اثر مصرف انرژی روی رشد اقتصادی با استفاده از الگوی خطی و غیرخطی در ایران کارشناسی ارشد
مشهدی احمد محمود ارزیابی انتقادی اقتصاد مرسوم در برابر اقتصاد نهادگرای قدیم: کنکاشی در قدرت تبیین هر پارادایم (مورد خاص: مصرف و فقر)
آبنیکی مرجانه تأثیر نهاد ها برعملکرد اقتصادی با تأکید بر هزینه مبادله کارشناسی ارشد
حسینی کندلجی میرهادی بررسی تاثیر تنظیم اقتصادی بر روی رشد اقتصادی کشورهای نفت خیز و ایران کارشناسی ارشد
سرگلزایی مصطفی بررسی اثرات سیاست مالی دولت بر روی فقر طی دوره 1386-1348 کارشناسی ارشد
رسولی معصومه تاثیر تکانه های پولی پیش بینی شده و نشده روی قیمتهای نسبی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد
سلطانی معصومه بررسی اثر سیاست پولی بر شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1389-1359 کارشناسی ارشد
غفاری پور معصومه بررسی اثر سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی کارشناسی ارشد
فولادی معصومه بررسی آثار مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی، اشتغال و درآمد خانوارها با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه ای
حاتمی منیره بررسی اثر جهانی شدن بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب کارشناسی ارشد
دهقانی منوچهر بررسی رابطه متقابل تورم و تغییرات نرخ ارز درایران کارشناسی ارشد
ساعدی مهرداد بررسی عوامل موثر بر سرعت گردش درآمدی پول در اقتصاد ایران دوره 71 - 1338 کارشناسی ارشد
پوررستمی ناهید تعیین درجه توسعه شهرستانهای استان تهران با استفاده از روشهای تکسونومی و تجزیه به عاملهای اصلی کارشناسی ارشد
رستمی هوشیار تخمین مسیرهای مصرف در یک الگوی رشد درونزای بهینه کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد ایران 4404001 3 22 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اقتصاد بخش عمومی 2 4401025 3 03 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نمایش 2 نتیجه