اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

تیمور رحمانی

تیمور رحمانی

تیمور رحمانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61118044
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
احمدزاده ابراهیم بررسی نقش بهره وری کل عوامل تولیدی در رشد تولیدات بخشهای عمده اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
حسن زاده ابراهیم رابطه مهاجرت، رشد اقتصادی و همگرایی منطقه ای در ایران کارشناسی ارشد
موسوی احسان پژوهشی در تأثیر اندازه دولت و بی ثباتی اقتصاد کلان بر سرمایه اجتماعی کارشناسی ارشد
عراقچی احمد نظام ارزی مناسب ایران با هدف کنترل تورم و تولید کل و توجه به نقش یورو در اقتــصـاد امـــروز کارشناسی ارشد
نوین واجاری ارغوان رشد اقتصادی، درجه بازبودن تجاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کارشناسی ارشد
چاپارزاده فسقندیس اقدس بررسی تأثیر باز بودن تجاری و مالی بر رشد اقتصادی با تأکید بر ترکیب فعالیتهای اقتصادی کارشناسی ارشد
قدیمی امیر تاثیر سرمایه انسانی با بهره گیری از شاخص آموزش بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد
صادقی امامقلی امیرصادق بررسی جایگاه مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری ایران, با توجه به اصول نظارتی کمیته بال کارشناسی ارشد
صالح بلال رابطه میان درآمد های نفتی، توسعه مالی - بانکی و رشد اقتصادی در کشورهای اوپک کارشناسی ارشد
قادرنجیب بیلال A study of relationship between investment and the interest rate fluctuation and inflation: Case study of MENA countries کارشناسی ارشد
بابازاده بهاره عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک به روش بیزینی کارشناسی ارشد
احمدی حدید بهروز بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تأکید بر امنیت اقتصادی کارشناسی ارشد
حیدری بهزاد اقتصاد دانش محور و نقش دانش در توسعه اقتصادی ایران کارشناسی ارشد
قربانی چناری بهنام تحلیلی از نحوه ی تأمین مالی دولت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کارشناسی ارشد
پوررحیم قوروقچی پروین بررسی رابطه بی ثباتی سیاست های اقتصاد کلان و توزیع درآمد کارشناسی ارشد
حکیم زاده پروین عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه اروپا (OECD) به روش بیزین کارشناسی ارشد
اصفهانی پوریا An Examination of Determinants of Corruption with Emphasis on Economic Activity Combination: Cross Country Studying کارشناسی ارشد
قربانی پوریا بررسی تاثیرات شاخص های دریافت اعتبار بر روی توسعه مالی منتخبی از کشورها کارشناسی ارشد
ولی زاده پوریا رشد اقتصادی و اثر آزمندی در ایران کارشناسی ارشد
شیخی جعفر اثر تورم بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران با روش بیزین کارشناسی ارشد
رزم دیده حامد Effect of economic fluctuations on money multiplier in IRAN, before and after the implementation of interest-free banking law کارشناسی ارشد
آخوندی حیدر بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (مورد کشورهای در حال توسعه) کارشناسی ارشد
امیری حسین منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین های جدید و بررسی تجربی آن در ایران کارشناسی ارشد
نجف زاده حسن رضا اثر FDI و کمک های خارجی بر رشد اقتصادی در سطوح مختلف فساد (بررسی کشورهای در حال توسعه) کارشناسی ارشد
عسگری حشمت الله نقش سیاستهای دولت در همگرایی منطقه ای در استانهای ایران کارشناسی ارشد
مقصودی خسروشاهی حمید بررسی ادوار تجاری سیاسی در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
محمدی کیا خدیجه بررسی رابطه علّی بین رشد اقتصادی و پس انداز در یک مدل رشد اقتصادی درون زا با رویکرد چند علّیتی کارشناسی ارشد
بهرامی راد دومان آزمون رابطه بلند مدت بین نرخ بهره اسمی و نرخ تورم کارشناسی ارشد
بهرامی راد دومان آزمون رابطۀ بلندمدت بین نرخ بهرۀ اسمی و نرخ تورم کارشناسی ارشد
قبادزاده رضا بررسی علل تورم در اقتصاد ایران بارویکرد متوسط گیری بیزینی(BMA) کارشناسی ارشد
کاربر رضا روابط متغیر های درآمد نفت، حجم پول، تولید ملی و سطح قیمت ها در دستگاه خود توضیح برداری کارشناسی ارشد
زندیه رضوان اثرات فرایند جهانی شدن بر تورم در ایران کارشناسی ارشد
محمدنیا روح‌الله نقش سر ریز R & D بین‌المللی، سرمایه انسانی و هزینه R & D داخلی بر رشد اقتصادی ایران کارشناسی ارشد
بوالحسنی روزبه اثر قیمت طلا و ارز برشاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران با روش بیزین کارشناسی ارشد
باقر زانیار تحلیل از رابطه توسعه مالی و بانکی با توسعه اقتصادی در کشورهای منتخب آسیایی کارشناسی ارشد
زندیان زهرا بررسی اثر باز بودن تجاری بر روی همگرایی اتصادی (در کشورهای MENA سال های 2004-1994) کارشناسی ارشد
گل محمدیان زهرا رابطه رشد دستمزد حقیقی و رشد اقتصادی در کشورهای با تورم بالا و پایین: مطالعه بین کشوری کارشناسی ارشد
حیاتی سارا بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری کل عوامل تولید کارشناسی ارشد
کتانچیان سارا بررسی فرضیه خنثی بودن پول (شواهدی از کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک) کارشناسی ارشد
حکمت سامان بررسی اثر نرخ سود تسهیلات و حجم اعتبارات بانکی برسرمایه‌گذاری خصوصی با استفاده از الگوی پانل (مطالعات بین کشوری) کارشناسی ارشد
فلاحی سامان تحلیلی از رابطه فساد و مالیات تورمی: مطالعه بین کشوری کارشناسی ارشد
قولجاش سامانتا نقش بیمه در رشد و توسعه اقتصادی کارشناسی ارشد
طاهری سیاوش تحلیلی از اثر نسبت واردات سرمایه ای به کل درآمد های نفتی بر روی بهره وری نیروی کار در ایران کارشناسی ارشد
کاوه سپیده اثر تبعیض جنسیتی بر روی نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو OECD کارشناسی ارشد
بهپور سجاد تاثیر نرخ بیکاری بر روی نرخ رشد اقتصادی: یک مطالعه بین کشوری کارشناسی ارشد
محسنی زنوزی سیدجمال الدین قیمت دارایی ها و نقش آن در مکانیسم انتقال پولی مورد ایران دکتری
احمدی سعید بررسی اثر بی ثباتی اقتصاد کلان برروی رشد بلندمدت اقتصادی (مطالعات بین کشوری) کارشناسی ارشد
معتمدی سیما درجه باز بودن مالی، تشکیل سرمایه، بهره وری و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد
شیخ لی سمانه اثر نوسانات رشد اقتصادی بر توزیع درآمد کشورها، مطالعه ی بین کشوری کارشناسی ارشد
مقدس فر سمانه اثر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی : مدل راه کزینی مارکف کارشناسی ارشد
عزیزی الیاسوند سمیرا بررسی اثرمحدودیت تراز پرداخت ها بر رشد اقتصاد کارشناسی ارشد
امیرحشمتی سمن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بدهی‌های خارجی و رشد اقتصادی : مطالعه بین کشوری کارشناسی ارشد
سراج سودابه سهمیه بندی اعتبارات بانکی و عملکرد آن بر رشد اقتصادی ایران کارشناسی ارشد
روائی نیا سولماز تحلیلی از رابطه نرخ بیکاری و فساد: مطالعه بین کشوری کارشناسی ارشد
شاکرین شادی اثرپذیری نرخ بهره از شرایط اقتصادی پیش و پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا کارشناسی ارشد
صیقلانی شهبد تحلیلی از رابطه شوک های نقدینگی و نرخ تورم اجزای cpi برای آزمون چسبندگی قیمت ها کارشناسی ارشد
شفیعی شهرام بررسی رابطه بهره وری کل عوامل (TFP) بخش صنعت و همگرایی منطقه ای در استان های ایران کارشناسی ارشد
زاهدی فرد شهین برآورد ظرفیت مالیاتی کشور کارشناسی ارشد
زاهدی فرد شهین برآورد ظرفیت مالیاتی کشور کارشناسی ارشد
رضائی برگشادی صادق بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران:رویکرد متوسط گیری بیزینی(BMA) کارشناسی ارشد
سالاری اسکر عابدین ترکیب تغییرات حجم نقدینگی، پایه پولی و رشد اقتصادی کارشناسی ارشد
رحمانی عبدالصمد تحلیلی از رابطه مالیات تورمی و رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد
رستمی عبداله تحلیلی از رابطه بین فساد و شاخص های توسعه انسانی: مطالعه بین کشوری کارشناسی ارشد
قنبرلو عبداله هژمونی جویی اقتصادی و توسعه استراتژی امنیتی مداخله گرایانه آمریکا (دوره پس از جنگ سرد)
رحمانی عطااله بررسی تاثیر قیمت حامل های انرژی بر بهره وری انرژی در بخش های صنعت و حمل ونقل در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
حمیدی علی آزادی اقتصادی، رانت‎جویی و رشد اقتصادی در کشورهای نفت‎خیز کارشناسی ارشد
سایه میری علی بررسی استفاده ازآب و رشد اقتصادی (با نگاه ویژه به ایران)
ستاری علی کسری بودجه و رابطه میان درآمدها و مخارج دولت ایران کارشناسی ارشد
ستاری علی کسری بودجه و رابطه میان درآمدها و مخارج دولت ایران کارشناسی ارشد
کریم پور علی تحلیلی از تورم و ناسازگاری زمانی در ایران کارشناسی ارشد
نظم آذر علی بررسی میزان اثر بخشی نظام تشویقات و جرائم مالیاتی بر فرآیندهای مالیاتی در استان آذربایجانشرقی از دیدگاه کارشناسان مالیاتی (مطالعه موردی: مالیات مشاغل شهرستان تبریز) کارشناسی ارشد
محرابیان علی اکبر اثر ترکیب پایه پولی و ضریب تکاثری بر تورم کارشناسی ارشد
عزیزی علیرضا بررسی رابطه سطح فعالیتهای حقیقی و سپرده های دیداری ایران کارشناسی ارشد
برخی فاطمه بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصادی و تعمیق مالی بر توزیع درآمد کارشناسی ارشد
علی نژاد مهربانی فرهاد محاسبة نسبت فداکاری بین تولید و تورم (مورد اقتصاد ایران) کارشناسی ارشد
علی نژاد مهربانی فرهاد سازوکار انتقال پولی در اقتصاد ایران: ارزیابی قدرت اثربخشی کانال های انتقال پولی بر سطح عمومی قیمتها و تولید حقیقی با استفاده از رویکرد تصحیح خطای برداری ساختاری(SVECM)
حسین خانزاده کامیار مدل‌سازی فساد اقتصادی با تأکید بر رشوه‌خواری و بررسی برخی آثار آن با رویکرد نظریه بازی‌ها کارشناسی ارشد
روشنی کلثوم یارانه، مصرف فرآورده های نفتی و همگرایی منطقه ای در ایران کارشناسی ارشد
حر گلناز تحلیلی از رابطه بین قیمت حقیقی نفت با روند بلندمدت و نوسانات تولید حقیقی در جهان کارشناسی ارشد
باقرپور اسکویی لناز Examination of the relationship between economic growth and rate of saving In developing countries with low and high inflation کارشناسی ارشد
مصباحی مانا تعامل میان مخارج عمرانی ، فعالیت های ساختمانی و تولید در ایران با تأکید بر تکانه های نفتی کارشناسی ارشد
گلستانی ماندانا تحلیلی از نفرین منابع, رانت جویی و توزیع درآمد در کشورهای نفت خیز کارشناسی ارشد
گلستانی ماندانا تحلیلی از نفرین منابع، رانت‎جویی و توزیع درآمد در کشورهای نفت‎خیز کارشناسی ارشد
امین ماهان تاثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه مبتنی بر روش میانگین گیری بیزینی کارشناسی ارشد
ارجمندی میثم اثر شوک های مخارج دولت بر توزیع درآمد کارشناسی ارشد
امیری میثم سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران (بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی 28 استان کشور طی دوره 1379-82 بر اساس روش اقتصاد سنجی فضایی کارشناسی ارشد
شریفی شیفته مجتبی عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی در استان‌های کشور ایران مبتنی بر رویکرد اقتصادسنجی ترکیبی فضایی کارشناسی ارشد
رسولی محمد The Impact of Oil Shocks, the Exchange Rate on the Development and Performance of the Tehran Stock Exchange کارشناسی ارشد
سخنور محمد تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی و تعیین اندازه بهینه دولت در ایران کارشناسی ارشد
هنر بخش محمد تأثیر ترکیب مخارج دولت بر نرخ رشد اقتصادی کارشناسی ارشد
صادق زاده محمد امین تاثیر استقلال بانک مرکزی بر ثبات اقتصادی کارشناسی ارشد
حسین زاده بقائی محمدحسین اثر رکود تورمی بر صنعت و بازارهای مالی کارشناسی ارشد
قمی اویلی مرتضی مقایسه اثرگذاری توسعه بازارهای پولی و سرمایه بر رشد اقتصادی؛ مطالعه بین کشوری کارشناسی ارشد
مظاهری مرتضی مهاجرت، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی (مطالعه بین کشوری) کارشناسی ارشد
معتق مرتضی تحلیلی از رابطه شدت کاربری نسبی صنعت و رشد اقتصادی کارشناسی ارشد
کردبچه مرضیه The relationship between oil revenues, the bank's development and economic growth in Iran کارشناسی ارشد
سوداگری مریم تحلیلی از رابطه بین توزیع درآمد و فساد: مطالعه بین کشوری کارشناسی ارشد
عطارکاشانی مریم کسری بودجه و رشد اقتصادی؛ یک مطالعه بین کشوری کارشناسی ارشد
قلیزاده مریم نفرین منابع صادرات نفت و صادرات مواد معدنی کارشناسی ارشد
پوراقدم میرمحمد آزمون نظریه برابری قدرت خرید و عوامل تعیین کننده انحراف نرخ ارز از روند بلند مدت کارشناسی ارشد
رضائی مسعود تحلیل عملکرد روشهای سرمایه گذاری خارجی در ایران کارشناسی ارشد
سیاوش آبکناری مسعود examination of the relationship between economic growth's fluctuations and unemployment: cross- country study کارشناسی ارشد
رشیدی مسلم تداوم پذیری وضعیت مالی دولت مطالعه موردی ایران کارشناسی ارشد
کرمی مصطفی تحلیلی از رابطه رشد اقتصادی با تسهیلات و سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی درایران کارشناسی ارشد
امامی کلائی معصومه سیاست پولی و شوک عرضه اقتصاد کارشناسی ارشد
علامه منفرد معصومه بررسی رابطه پس انداز و ثروت با تکیه بر ارزش مسکن کارشناسی ارشد
خوشرویی دلیر منا بررسی اثر بهداشت بر رشد اقتصادی:مطالعه موردی استانهای ایران کارشناسی ارشد
صادقی مینا بررسی رابطه بین بیکاری و آسیب های اجتماعی کارشناسی ارشد
رحیمی بخشمند مهدی عملکرد صندوق توسعه ملی در ثبات اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری کارشناسی ارشد
صارم مهدی سیاست پولی بهینه و هدف گذاری تورم(مورد ایران) کارشناسی ارشد
عبدالعلی پور اصل جانی مهدی بررسی میزان اثر بخشی نظام تشویقات و جرایم مالیاتی بر فرآیندهای مالیاتی در استان آذربایجان‌شرقی ازدیدگاه مودیان مالیاتی کارشناسی ارشد
محمدی مهران بررسی اثر فساد بر نرخ پس انداز، مطالعه بین کشوری کارشناسی ارشد
مشرفی مهسا برگشت پذیری نوسان قیمت سهام: مطالعه موردی بازار بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد
برزگری مروستی مونا رشد جمعیت، ساختار سنی جمعیت و رشد اقتصادی کارشناسی ارشد
امن زاده ناصر تاثیر رشد نقدینگی بر روی نرخ تورم در رژیم‌های ارزی متفاوت (مطالعه مورد ایران) کارشناسی ارشد
نجفی کنگرلویی نجیبه تحلیلی از ترکیب رشد اقتصادی ، توزیع درآمدو کاهش فقر در کشورهای نفت خیز کارشناسی ارشد
علم الهدی ندا بررسی همگرایی بهره وری انرژی در کشورهای حوزه خلیج فارس و چند کشور منتخب اسلامی کارشناسی ارشد
رحمانی نیلوفر تحلیل از رابطه قیمت سهام و مسکن با رشد بلندمدت و و نوسانات اقتصاد کلان در ایران کارشناسی ارشد
محسنی نوشین اثر اعتبارات بانکی بر نوسانات بازار مسکن کارشناسی ارشد
حسین زاده هاله تحلیلی بر رانت جویی، آموزش و رشد اقتصادی کارشناسی ارشد
یوسفی هانا فساد اقتصادی، سیاست پولی و تورم: مطالعه بین کشوری کارشناسی ارشد
ستایش هدیه بررسی رابطه علیت میان حداقل دستمزد و تورم در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نظریه های پولی پیشرفته 1 4401418 2 20 هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) 1397/03/27 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
اقتصاد کلان 2 4401072 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته یک شنبه (12:15 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1397/03/27 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
پول و بانکداری 4401135 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1397/04/09 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
سمینار اقتصاد پولی 4401420 2 20 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1396
اقتصاد کلان پیشرفته 1 4401412 2 20 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1396/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
اقتصاد کلان 4401071 4 22 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1396/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نظریه های پولی پیشرفته 1 4401418 2 20 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) 1396/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
اقتصاد کلان 1 4401069 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته یک شنبه (13:45 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1396/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
اقتصاد کلان 4401234 3 22 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1396/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
اقتصاد کلان پیشرفته 1 4401412 2 20 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/26 | 13:00 - 15:00 ترم اول 1395
اقتصاد کلان 4401071 4 24 هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته یک شنبه (12:30 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:45) 1395/10/25 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نظریه های پولی پیشرفته 1 4401418 2 20 هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1395/10/20 | 13:00 - 15:00 ترم اول 1395
اقتصاد کلان 4401234 3 24 هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:45) 1395/10/25 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1